< />
2016. január 6.

MEVISZ Hírek

Megjelent a HÍRVERŐ, a Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezet és az Erőmű Üzemi Tanács lapja

XIX. évfolyam. 2. szám

Tisztelt Munkavállalók, Kedves Barátaim!

Megvallom, egy hónappal ezelőtt arra számítottam, hogy sokkal pozitívabb hangulatban leszek, amikor leülök a számítógép elé, az év végi HÍRVERŐ vezércikkének megírásához.
Sajnos az élet mást produkált, de mégis eleget kívánok tenni vállalt kötelességemnek.

Munkavállalói érdekképviseleti vonalon a 2015-ös év, az előző évekhez képest egy jelentős Munkáltatói javaslat megtárgyalásával, majd az éves bérmegállapodásba való beépítésével indult.
Itt is szeretném lerögzíteni, hogy mikor Valaska úr elképzelésével 2014 év végén megkeresett engem és Pápis László kollégámat, rögtön láttuk, hogy lesznek munkavállalói csoportok, ahol a javaslat többlet jövedelem kifizetését eredményezi!

A cafetéria 200 ezer Ft-os részének 13,5-tel való visszaosztása (13-ik havi bér miatt), majd beépítése az alapbérbe (14.815 Ft/fő/hó), a pótlékokkal elszámolt munkavállalóknál a cafetériához képest többlet jövedelmet jelent.
Könnyen számítható, hogy a bruttó bér a megszakítás nélküli munkarendben dolgozónál (60% pótlékos), havi 9.000 Ft-tal, egy kétharmados, háromváltásos dolgozónál pedig (40% pótlékos) havi 6.000 Ft-tal biztosan nő. És plusz többletet jelentett ez azoknak a kollégáknak is, akiknek rendkívüli munkavégzést, készenlétet rendelnek el, s számolják el utána a pótlékot.

Tehát, akik magyarázatot vártak/várnak a Munkáltató által kibocsátott GYORSINFORMÁCIÓ-ban megjelenő „jelentős, 4,4%-os emelés”-re, a 2 %-os általános bérfejlesztés fölötti résznek az okait, javarészt ebben találhatják meg.
Persze vannak még egyéb hatások is, pl. a szakszervezetekkel nem egyeztetett, egyéni bérfejlesztések, vagy nem ugyanazok, és nem ugyanannyit túlóráztak, mint tavaly, stb.

Itt is bizonyítást nyer az átlagszámításnak a szerepe, amit nem szabad másként értelmezni, mint statisztikai adatot.
Mert annak a munkatársnak, aki nem jár műszakba, nem túlórázik, annak 2015-ben 2 %-al nőtt a jövedelme, és 14.815 Ft-ot tettek át az egyik zsebéből a másikba. Neki más a „hőérzete” a 4,4%-hoz képest, mint azoknak, akik ebből a helyzetből egy kicsit szerencsésebben jöttek ki. Jelzem senki nem járt rosszabbul, hacsak nem volt kilátásban jelentős, 1-es szorzóval való caferéria igénylési lehetősége, pl. lakáskölcsön visszafizetés.

Remélem, hogy a bizalmiak rendben tájékoztatták a csoportjukat az év elején, hiszen ezeket a hatásokat Bizalmi Tanács ülés keretében vitattuk meg!

Még néhány nagyon lényeges dolgot szeretnék itt leírni:

  • 2014-ben, miután a Munkáltató nem vállalta továbbiakban előre lerögzíteni a 2,97%-os eredményességi prémium kifizetését, megállapodtunk, hogy minden év végén áttekintjük a gazdasági helyzetet, s a várható eredmény figyelembevételével vizsgáljuk az esetleges prémium kifizetésének lehetőségét.
  • A Munkáltatóval ideje korán tisztáztuk, hogy a bealapbéresítés pótlék vonzatai nem kerülnek felemlegetésre a későbbiekben.
  • A Társaság elfogadott üzleti tervében, a személyi jellegű költségeken belüli átstrukturálást követően, a bérköltség tervezett tömege nem került megemelésre 414 millió Ft-tal (2070 fő * 200 eFt).
  • Szakszervezeti vélemény szerint, a cég túl fogja teljesíteni az éves adózás előtti eredménytervét. A közelmúlt Mátráról szóló hírei, kivétel nélkül egy sikeres, gazdaságilag stabil cégről szóltak, amit a munkavállalók mindig is megnyugtatólag fogadtak.
  • Nem vitatjuk az „előrehozott intézkedések”-et (elsősorban a jövő évi, magasabb, garantált áron való zöldáram értékesítés előrehozataláról van szó). Ha ennek az árán sikerül a 2015-ös év, nos, akkor ezzel sikerül. Ezért is mondjuk, hogy jogos elvárás a munkavállalóknak egy arányos, év végi prémium kifizetés. Mert egyébként adja magát a jövő év, amikor majd azzal fognak bennünket szembesíteni, „Most azért nehéz az év, mert már tavaly eladtuk a 2016 évi zöldáram kontingens jelentős részét”.
  • A 4,4%- éves viszonylatban nagy valószínűséggel visszacsökken, hiszen a tavalyi, decemberben, mindenkinek jutó 100 ezer Ft-os kifizetésből idén csak egy kisebb rész, a munkavállalók 7%-ának lett kifizetve, jutalom formájában.
  • S talán a legfontosabb: 2016-ban a statisztikai szerencsének, vagy a 2015 évhez képesti többlet túlórának, vagy egyéb más körülményeknek köszönhetően, akár akkor is kimutatható lehet valamekkora átlagos bérnövekedés az év végére, ha nincs általános, mindenkire érvényes bérfejlesztésről megállapodás a szakszervezetekkel. Az a kérdés, hogy ezzel elégedett lenne-e a munkavállalói kör?


S ha már szóba került a jövő!

A Társaság Felügyelő Bizottsága december 10-én ülésezett, s tárgyalta a középtávú üzletpolitikát. Üzleti titkok megsértése nélkül mondhatom, hogy a tervezett jövőkép nem valami rózsás, de ezzel nagyjából eddig is tisztában voltunk. Tehát, ha most nem sikerül valamit kiharcolni, akkor a következő években……? Manapság már elhangzanak olyan kifejezések, hogy „a jövőben az a cél, hogy a munkavállalók jövedelemét stabilizáljuk, a munkahelyek megtartása mellett”. Ez alapvetően egy bérbefagyasztást is jelenthet. A létszámot tekintve pedig mindkét szakmakultúrában éppen, hogy az egyik komoly probléma az emberhiány. Mi nem látjuk azokat a munkaterületeket, ami még elviselne tízesével - húszasával való leépítést (tevékenység megszűnés nélkül).

A bértárgyaláson és az FEB ülésen is elmondtam, itt is leírom. Idén a cég első számú vezetőjének váltása után, nagy érdeklődéssel vártuk, hogy miként alakulnak a munkaügyi kapcsolatok. A kezdeti bizakodásunk – egyetértés Lüschper úrral abban, hogy sikeres cég csak a sikert megélő munkavállalókkal képzelhető el (májusi HÍRVERŐ) – mára elhalványult.

Hosszú évtizedekre visszatekintve mondhatom, hogy a bértárgyalások Valaska úrral, sosem voltak könnyű délutáni séták a korzón. Sokszor indulatoktól sem voltak mentesek, de minden egyes alkalommal a végén, aláírt megállapodással keltünk fel az asztaltól. Ezért is fogadtuk értetlenül az új vezetés teljes kompromisszum készségének hiányát, annak ellenére, hogy több javaslattal is éltünk!!

Tovább mérjük a munkavállalói elégedetlenséget, s ha az érdekképviselet úgy ítéli meg, hogy szükséges az elégedetlenség kifejezése, akkor ezt ki is fogjuk nyilvánítani!

Ha a cég vezetésének köszönete kizárólag a kiadványokban jelenik meg, és annak anyagiasult változata nem lesz, akkor túl azon, hogy veszélybe kerül a munkabéke, a munkavállalóktól elvárt lojalitás, és a célokkal való azonosulás, a motiváltság is csorbát fog szenvedni!
Először majd, nem ide fognak jönni a fiatal szakemberek (az erőműnek dolgozó egyik vállalkozás már most is keresi a fiatal villamossági szakembereket!). Azután elmennek a fiatalok. Maradnak az korosodó és az idős munkavállalók, akiknek az egészségi állapota évről évre nagyobb és nagyobb kihívás elé állítja a munkában való helytállást. Apropó! Jövő évtől a Munkáltató nem tervez új belépőket a pool rendszerbe. Persze ha a munkavállalók lemondanának valamilyen juttatásról idős kollégáik javára….

Az utóbbi hetekben nagy érdeklődéssel vártuk a párizsi klíma-konferencia híreit. Milyen kötelezettségek, illetve vállalások kerülnek lerögzítésre, amelyekkel nekünk is számolnunk kell?
Most úgy látszik Magyarország nem vállalta túl magát ebben a kérdésben, bár a világ vezetői megegyeztek a szénbázisú energia-előállítás lehető leghamarabbi megszüntetésében.
2020-ban, a kiotói egyezmény helyébe lépő párizsi megállapodásban mégis fellelhető egy pont, ami arról szól, hogy a fejlődő országok energia-korszerűsítésére szánt alap feltöltéséhez, nem csak az államoknak, hanem egyes vállalatoknak is kötelező lesz hozzájárulni. Ez előrevetít egy újabb adóteher kiszabását az energetikai cégekre, így akár ránk is.

Kedves Olvasó!

A MEVISZ vezetése nevében ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a december 12-i demonstráción résztvevő majd 400 főnek, akik korrekten és fegyelmezetten fejezték ki elégedetlenségüket ezen a napon!
Mindenkinek, aki építő véleményével erősíti a szakszervezetet, annak vezetését a hatékony érdekképviseleti munka előremozdításában! Erre a jövőben is nagy szükség lesz!

Nem ígérhetek minden esetben kézzel fogható eredményeket, dehogy a vezetőség, élén velem, tudásának legjavát adva mindent elkövet a sikerekért, azt nagy biztonsággal kijelenthetem!

Az év végi ünnepekre való tekintettel kívánok minden Mátrás munkavállalónak, nyugdíjasainknak családjukban, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és jövőre egy Sikerekben Gazdag Új Évet!

Visonta, 2015. december 15.


Medveczki Zsolt

A HÍRVERŐ teljes terjedelmében olvasható, letölthető:

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...