Elektromos hálózat Európában
2011. február 21.

Elektromos hálózat Európában

Az EÜT-k struktúrájának megerősítése a villamosenergia-iparban a munkáltatók és a munkavállalók által megalakított önkéntes párbeszéd intézményei tanulmányozásával, az RWE, az E.ON az EDF gyakorlatára fókuszálva.

Projek azonosító:
VS/2010/0776

Projekt időtartama:
2010. 11. 29-2011. 11. 25.

A videó lejátszáshoz Flash Player, és engedélyezett Javascript szükséges!


A project és a várt eredmények leírása

A villamosenergia-iparban az RWE, az E.ON az EDF és más multinacionális vállalatok kialakították csoportszintű, holdingszintű fórumaikat, a vállalatoknál jelen lévő szakszervezetek pedig üzemi tanácsok közötti párbeszéd-fórumokat hoztak létre tagállami szinten. A projekt ennek a gyakorlatnak tanulmányozásával próbálja a vállalati döntési szintek eltolódásával járó információs és participációs struktúrákat feltérképezni, német, francia, román, cseh., szlovák, magyar részvétellel, az EPSU és további villamosenergia-ipari üzemi tanácsok és szakszervezetek bevonásával.

A projekt partnerek 3 munkacsoport ülést tartanak az EÜT-k és az EU szintű szociális párbeszédre, a szakszervezetek és az EÜT közötti együttműködésre, az nemzeti szintű EÜT koordinátorok hálózatára koncentrálva, az EÜT-k struktúráját, kommunikációját, kapcsolatrendszerét feltárandó, valamint szakértőket bíznak meg a vállalatok belső párbeszéd struktúráinak tanulmányozására.

Fő eseményként a partnerek konferenciát tartanak, amelyen a munkacsoportok által levont tanulságokat összegzik, valamint ajánlásokat fogalmaznak meg más EÜT-k, szakszervezetek számára.

A projekt alatt a partnerek együttműködését weblap is biztosítja, illetve rövid oktatófilm is készül az EÜT-munkájáról, működésük továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Továbbá a partnerek európai üzemi tanács koordinátorokat jelölnek ki, akik a projekt ideje alatt és a jövőben biztosítják az információ áramlást a jó példák és az önkéntes párbeszéd fórumok megismertetésére és terjesztésére.

A célcsoport a fő eseményeken az említett multinacionális vállalatok EÜT képviselői (kb. 28 fő), tágabb értelemben a vizsgált vállalatok EÜT tagjai és más, EÜT-csal kapcsolatban lévő szakszervezetek (kb. 100 fő).

Egy másik célcsoport a projektbe bevont szakszervezetek vezetősége, akik EÜT-okban dolgoznak, vagy felelősek azok működtetéséért. (kb 100 fő)

A project célja, hogy feltérképezze a vizsgált vállalatok kapcsolatrendszerét, struktúráját, az információáramlását és a jó gyakorlatait, és ezekről 3 tanulmányt készítsen. Ezzel szoros össszefüggésben a szakértők és a project fő eseményeinek résztvevői kidolgozzák azokat a kérdéseket, amelyeket az EÜT megállapodásokban szabályozni kell.

A project egy másik kimenete 3 ajánlás. Az első az EÜT-k további lehetséges fejlődése az európai döntéshozók és az európai döntéshozókkal tárgyaló európai szakszervezeti konföderációk számára. Egy másik ajánlás más szektorban működő EÜT-ok számára az energiaszektorban vizsgált vállalatokon belül létrehozott struktúrákkal kapcsolatban annak érdekében, hogy megkönnyítse a bevállt gyakorlatok átvételét. A project segítségével, de saját forrásból finanszírozva a partnerek szakszervezetek által támogatott EÜT koordinátorok felállítását tervezik, és egy 3. ajánlást fogalmaznak meg más szektorban működó szakszervezet számára is EÜT koordinátorok kijelőlésére vonatkozóan.

Végül, de nem utolsósorban a project célja, hogy a résztvevő országok energiaszektoraiban működő szakszervezetek között elmélyítse az együttműködést és szorosabb kapcsolatot építsen ki a szakszervezetek és az EÜT-k között.

A project fő eseményei:


1 Munkacsoport szeminárium (2011. 02. 20-22., Budapest, Magyarország)

Téma: A találkozó célja, hogy a projektben résztvevő újonnan csatlakozott közép-kelet európai országok európai üzemi tanács tagjainak áttekintést adjon az új EÜT direktíváról, és az iparági európai szintű párbeszédről, és az iparágban alkalmazott európai politikákról. További cél, hogy a résztvevőktől a munkavállalói szükségetek szempontjából értékeljék a törvényi és intézményi lehetőségeket és beszámoljanak saját tapasztalataikról a participáció megvalósításának gyakorlati lehetőségeiről. (A résztvevők az utóbbi 6 évben csatlakoztak az Európai Unióhoz, ezért szükséges, hogy a direktíváról, a direktíva változásairól, az iparági szintű EU párbeszéd kérdéseivel hangsúlyosan foglalkozzon a szeminárium.)

2 Munkacsoport szeminárium (2011. 03. 20-22., Berlin, Németország)


Téma: Az EÜT struktúrái, külső kapcsolatai. A szakszervezetek és az EÜT-ok együttműködése.

A találkozó célja, hogy a projektben résztvevő szervezetek elemezzék a gyors vállalati átalakulások belső döntési kompetenciákra gyakorolt hatását, azoknak a fórumoknak a kielégítőségét, amelyeket az európai szabályozás és a vállalati gyakorlat számukra biztosít. Továbbá cél a különböző döntési szintek, fórumok és szereplők közötti kommunikációs csatornák feltárása, és ezek továbbfejlesztésének lehetőségei a munkavállalói képviselőik szempontjából.

3 Munkacsoport szeminárium (2011. 04. 10-12., Párizs, Franciaország)

Téma: Munkacsoportok, hálózatok
A találkozó célja, hogy a projektben résztvevő szervezetek elemezzék az EÜT-k és más participációs szervezetek (nemzeti vagy csoport szintű fórumok, üzemi tanácsok, munkabizottságok) működését, és hálózatokat alakítsanak ki a szakszervezetek által fenntartott nemzeti szintű EÜT koordinátorok megbízásával.

Konferencia (2011. 06. 17-18., Budapest, Magyarország)

A konferencia célja a munkacsoport szemináriumokon megtárgyalt kérdések összegzése, a szakértői beszámolók megvitatása, a munkáltatói vélemények megismerése és beépítése a szakmai anyagokba, valamint ajánlások elfogadása a participációs jogok továbbfejlesztésének irányairól.


Partnerek:
EPSU
Odborový svaz ECHO
Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS
Fédération Nationale des Mines et l'Énergie CGT
Energeticko-Chemicky Otborovy Zvaz
Ver.di - Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!