< />
2015. november 17.

VIMFÓ Hírek

Az ELMŰ-ÉMÁSZ volt a XIV. VIMFÓ házigazdája

Az ELMŰ budapesti Oktatási Központja adott otthont a VIMFÓ 2015. november 5-6-án lezajlott fórumának

2015. november 5-6-án tartotta XIV. Fórumát a VIMFÓ. A rendezvény házigazdája az ELMŰ-ÉMÁSZ volt, akinek ezúton is köszönjük a támogatását.

A XIV. Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma kiemelt témája a villamosenergia-ipari ágazatban történő egészséges és biztonságos foglalkoztatással kapcsolatos képzések.
Az erről szóló előterjesztést Várhelyi Géza, VTMSZ titkár ismertette a résztvevőkkel. Az ad hoc Munkavédelmi Szakbizottság állásfoglalása a képzés területén létrejött EU-s megállapodások hazai gyakorlati érvényesülésének elősegítése céljából 3 területen tartalmaz újdonságot, melyek a munkavédelem, a képzés, valamint az EU-s megállapodások átvezetése. Várhelyi Géza ismertette a résztvevőkkel azt a folyamatot, amely során létrejött a jelenlegi állásfoglalás. Megállapodás született arról, hogy mit tud tenni az ÁPB annak érdekében, hogy az EU-s megállapodások érvényesüljenek nálunk. Így áttekintette a Politikai Nyilatkozatot, hogy változtatás nélkül alkalmas-e, hogy segítse a napi gyakorlatot, valamint létrehozott egy Szakbizottságot ennek elősegítésére. A XIV. VIMFÓ feladata ennek kapcsán a létrejött dokumentum értékelése, illetve javaslatok alapján annak továbbfejlesztése. A megállapodás 3 pontját tárgyaljuk:
• ajánlások a munkavédelmi képviselők képzésére vonatkozóan
• ajánlások a munkavállalók képzésére vonatkozóan
• ajánlások a munkavédelmi szakemberek képzésére vonatkozóan
Kovács János, a VIMFÓ elnöke példaértékű dokumentumnak nevezte az Állásfoglalást. Miután az ÁPB elfogadja, az egyes társaságoknál a munkavédelmi bizottságok a Paritásos Munkavédelmi Testületen keresztül tudják beültetni a saját gyakorlatukba. Ismertette az Állásfoglalás tervezetét. A képzések a balesetek megelőzését szolgálják a veszélyes munkafolyamatokban. A munkavállalói oldal javasolja, hogy a munkavédelmi képviselők éves képzésének időtartamát a törvényben előírt 8 óráról 16 emeljék, amit az iparág jelentős munkabiztonsági kockázata is indokol, valamint a gyakori jogszabályváltozások, jogértelmezési problémák is szükségessé tesznek.
A javasolt tematikához nem érkezett hozzászólás. A 4.3 pontban fogalmi pontosítást javasoltak. Mivel hatékony érdekképviseletet csak jól képzett képviselőkkel lehet csinálni, ezért egyes társaságok támogatják a munkavédelmi képviselők munkavédelmi technikusi képzését. Ezt a jó gyakorlatot is érdemes lenne átvenni. A képzéshez javasolták központilag munkavédelmi oktatófilmek készítését, ahogy ez korábban az iparágban volt. Jelenleg csak néhány társaság rendelkezik saját oktatófilmekkel.
A 4.3 pontban történt módosítással a VIMFÓ résztvevői egyhangúan elfogadták az Állásfoglalást.
Várhelyi Géza elmondta, hogy ha az ÁPB elfogadja az Állásfoglalást, akkor minden munkáltató megkapja az ajánlást, majd bevezeti az újdonságot.

Várhelyi Géza, VTMSZ titkár a villamosenergia-iparági érdekegyeztetés 25. évfordulója kapcsán megállapította, hogy az iparág büszke lehet arra, hogy a rendszerváltás után az elsők között kezdte meg az érdekegyeztetést, melynek eredményeképpen megszületett például a bérmegállapodás, az ÁKSZ.A VIMFÓ résztvevői egyperces néma csenddel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Hartai Ferencről, a Főcze Lajos Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány munkatársáról.

A házigazda ELMŰ-ÉMÁSZ szerepében Molnár József, az ELMŰ és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető igazgatója az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport helyzete az ország villamos energia ellátásában című előadásában bemutatta a cégcsoport felépítését, tulajdonosi szerkezetét, a hazai áram- és gázpiacon elfoglalt helyét. A következő időben az egyetemes szolgáltatói piac változik, a cégek, szolgáltatások állami kézbe vétele folyamatban van. A társaságcsoport innovációja az „okos” és környezetbarát megoldásokért több területen is működik: Elektromosság az utakon (e-Mobility), okos mérés (Smart Metering Multi Utility Project), elektromos autó töltőpontok felállítása (Decentralised Energy Solutions), a megújuló energiaforrások hasznosításának oktatása, népszerűsítése (az Élhető Jövő Parkja), a megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben (En-Home), a Mátrai Erőmű naperőműve.

Karaba Tamás, az ELMŰ Nyrt. munkavédelmi és környezetvédelmi területi vezetője a Munkabiztonsági tabuszabályok bevezetése az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatüzemeltetési gyakorlatában című előadásában a megelőzési filozófiát emelte ki, amelynek megfelelően pozitív ösztönzéssel segítették elő a megfelelő munkavédelmi szemlélet kialakítását a társaságcsoportnál, a szankcionálás bevezetése előtt. A villamos hálózat üzemeltetése során kiemelkedő munkabiztonsági kockázatot jelent a magasban végzett munka és az áramütés veszélye. A kockázatok csökkentését, a baleseti statisztika javulását magas színvonalú technológia, eszközök használatával, munkaszervezési megoldásokkal és oktatással érték el. Ennek egyik eleme volt az a kampánysorozat, ami a tabuszabályok bevezetéséhez kapcsolódott. Elemei: biztonsági öv bekapcsolása a gépkocsiban, a feszültségmentesítés szabályai, alkoholfogyasztás tilalma, munkaterület átadás-átvételének szabályai, a magasban végzett munka szabályai, egyéni védőeszközök használata, munkavégzési jogosultság. A kampányok hatására javultak a baleseti mutatók és a munkavállalók munkavédelmi szemlélete.

Horváth Zsolt, az ELMŰ Nyrt. tűzvédelmi munkatársa a NAF/KÖF transzformátor kamrák tűzvédelmével kapcsolatban elmondta, hogy az ELMŰ-nél a hagyományos épületvédelmi spinklerek és a nagykockázatú terek habvédelme helyett vízköddel oltó rendszereket alkalmaznak. A vízköddel oltó rendszerek előnyei: nincs üvegházhatást kiváltó hatása, füstelnyelés, gazdaságos az üzemeltetés. A NAF/KÖF transzformátor kamrák standard szerinti tűzjelzésére vonalmenti hőérzékelőket használnak. A vízköddel oltó rendszer tűzoltási hatékonyságát egy tűzoltást bemutató videóval bizonyította.

Tőkei Szabolcs bemutatta az EnHome-ot, melynek célja a decentralizált energiatermelés hazai elterjesztésére, amelyre komplex energetikai megoldásokat kínálnak. Magyarországon exponenciális növekedés van a megújuló, tiszta, helyi energia termelésben. A társaság az energiatanácsadástól, tervezéstől a kivitelezésig a teljes feladatot elvégzi az energiahatékonysági fejlesztésben. A fejlesztés megtérülési ideje 10-12 év. A telepítés munkavédelmi kérdéseket is felvetett. A speciális munkavégzéshez mára kialakult szabályok vannak, rendelkeznek saját dedikált eszközökkel, speciális egyéni védőeszközökkel.

Bánhegyesi Attila, személyzetfejlesztési munkatárs az ELMŰ Oktatási Központ működését ismertette, amely a rendezvénynek is helyet adott. A központ a villanyszerelő szakmunkástanulók gyakorlati képzésének, személyiségfejlesztési, módszertani képzéseknek is a helyszíne. Az utánpótlás képzés mellett a mérnökképzésben is részt vállalnak több egyetemmel kötött szerződés alapján.

Dr. Németh Bálint, a BME Villamos Energetika Tanszékének laborvezetője a feszültség alatti munkavégzés bevezetésének szükségességét, előnyeit, veszélyforrásait mutatta be. A FAM munkamódszerei: a távolból végzett munka, érintéssel végzett munka, potenciálon végzett munka. 3 feszültségszinten dolgoznak, KiF, KÖF, NAF. A tevékenység jól szabályozott, jól dokumentált, megfelelő képzéssel működik. Jelenleg egyetlen problémás terület van, a mentés.

Lakatos Zoltán, FAM vezető ismertette a tanpályát, a tanpályán folyó képzést. A tanpályán KÖF FAM folyik. A résztvevők egy bemutatón ismerkedtek meg a horgosrúd használatával.

Dr. Kudász István foglalkozás-egészségügyi szakorvos, az EU-OSHA a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezeléséről szóló kétéves Egészséges Munkahelyek kampányához kapcsolódva beszélt a stresszről. Az egyensúlytalanság sok káros hatást vált ki az emberi szervezetben. Azért kapott ekkora figyelmet, kampánytémának azért választották, mert hihetetlenül nagy kárt okoz a gazdaságnak, hihetetlenül sok szenvedést az embereknek. Azokon a helyeken lehet ezeket jól kezelni, ahol élethosszig tartó tanulási lehetőséget biztosítanak, és ahol megfelelő társadalmi kohézió van. Fő üzenete a kampánynak, hogy a stressz kezelhető. Vannak eszközök és ez meg is éri.
Az EU-OSHA új kampánya: Egészséges munkahelyet minden életkorban. Ennek területei:
• Munkahelyek, amelyekben egészségkárosodás nélkül lehet ledolgozni egy életet
• Munkahelyek, amelyek megfelelőek az idősödő munkavállalóknak is
• A munkahely kialakítása a dolgozók adottságaihoz.
Végül felhívta a figyelmet az EU-OSHA megújult honlapjára (OSHA), ahol friss magyar nyelvű kiadványok is találhatók.

Kovács János, a VIMFÓ elnöke bemutatta az országos munkabalesetek alakulását, összehasonlítva az országos és a villamosenergia-iparági baleseti statisztikát. Általánosan megállapítható, hogy az előző évek javulásával ellentétben romlott a helyzet.

Kovács János ismertette a VIMFÓ elnökségének beszámolóját a 2015. évi tevékenységéről, ebben az EVDSZ TÁMOP projektjéről és az országos, ill. területi rendezvényekről.
Kovács János beszámolt az EDF-DÉMÁSZ Társaságcsoport munkavédelmi intézkedéseiről. Munkavédelmi napokat tartottak, ahol az egészséges életmód szekcióban többek között tornázni is lehetett. Megtornáztatta a jelenlévőket is. A munkavédelmi karikatúra kiállítás sok érdeklődőt vonzott. A stresszes munkahelyen dolgozók a nyugiszobában pihenhettek. A társaságcsoport biztosítja a munkavállalóknak a rekreációs programban történő részvételt.

Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke a jelenlegi érdekképviseleti feladatok között az áramszolgáltatók reprivatizációval kapcsolatos egyeztetéseket említette. Az előző bemutatóban látottak is bizonyították, hogy a villamosenergia-ipari tevékenységek milyen jelentős terheléssel járnak. Az EVDSZ arra törekszik, hogy lehetőség legyen az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba menetelre a munkáltatók kockázatértékelése alapján. A tavasszal zárult TÁMOP projekt keretében 3 munkavédelmi konferencia volt. A munkavédelemről is készült egy kiadvány, amely a honlapról letölthető. A VÁPB szeretné az EU-s szabályozásokat adaptálni a magyar tevékenységekre, melynek első lépése a munkavédelmi képzésekről szóló ajánlás. Ez nem lesz kötelező érvényű a munkáltatókra, helyi szinten a MVB és PMT közreműködésével lehet elfogadtatni, bevezetni. Dr. Szilágyi József elismerését fejezte ki a VIMFÓ-nak a közreműködéséért. A Fórum nagyban hozzájárul, hogy a munkavédelem gyakorlata egységes legyen az iparágban.

Kovács János, a Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma elnöksége nevében megköszönte a XIII. VIMFÓ résztvevőinek, előadóinak és vendégeinek az aktivitását.
A Fórumon elhangzott előadások publikus anyaga és a fotók megtekinthetők a VIMFÓ honlapján: www.vd.hu/vimfo.
A soron következő XIV. VIMFÓ időpontja 2016. május 5-6., házigazda társaság jelentkezését várjuk.

Előadások anyaga:

Kudász Ferenc

Karaba Tamás

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...