< />
2009. augusztus 31.

VIMFÓ Hírek

Együtt az egészségért és munkabiztonságért 2009.

A Paksi Atomerőmű Zrt. Munkavédelmi Bizottság képviselői 3. rendezvénye

Tájékoztató

Együtt az egészségért és munkabiztonságért
2009

Készítette: Paksi Atomerőmű Zrt. Munkavédelmi Bizottság
Elfogadva: 31 / 2009 sz. határozattal

Bevezetés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.
A törvény keretjellegű, általános megfogalmazást ad, a konkrét végrehajtásról alacsonyabb szintű jogszabályozás gondoskodik. A Mvt. hatálya a „szervezett munkára” terjed ki, függetlenül annak szervezeti vagy tulajdoni formájától. Lényeges vonása a munkáltató elsődleges, objektív és általános felelősségének meghatározása, valamint a törvényi előírások viszonylag önálló megvalósításának lehetősége. A törvény a kívánt eredményt fogalmazza meg, a megvalósítás konkrét módját a munkáltatóra bízza.
A Mvt. alapelveiben általános szabályként fogalmazza meg, hogy a munkavédelem részvevőinek, a munkáltatónak, a munkavállalóknak és az állami szerveknek a munkavédelmi feladatok ellátása, a kötelezettségek és a jogok érvényesítése, teljesítése érdekében együtt kell működniük. Ez a szakmai együttműködés fontos szerephez jut akkor is, ha figyelembe vesszük azokat a gazdasági terheket, melyek a munkáltatókra és a munkavállalókra egyaránt nehezednek. A munkavédelemmel kapcsolatos konferenciák, kiállítások általában jó lehetőséget biztosítanak a munkavédelmi célok sikeres közvetítésében a munkavállalók felé és az együttműködés fontosságának tudatosításában, mely a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésének egyik garanciája.

Előzmény

A Paksi Atomerőmű Zrt., mint munkáltató és a Paksi Atomerőmű Zrt. Munkavédelmi Bizottsága a munkavállalók képviselői 2005-ben döntöttek arról, hogy megrendezik az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” munkavédelmi napot (továbbiakban rendezvény). Az első rendezvényt követő értékelés után az erőmű vezetése és a munkavédelmi bizottság az újra rendezésre a két éves ciklus időt javasolta. Az együttműködés szerepe a munkavédelem területén kiemelt szerepet kapott az elmúlt évek során az erőműben. Ezt hivatott erősíteni a rendezvény is, mely a közös célok eléréséhez ismeretbővítést és tájékoztatást nyújt a munkavállalóknak, jól illeszkedve a társaság egységes és átfogó megelőzési elveihez. A rendezvény segít abban, hogy a munkavállalók megértsék a szabályok betartásának fontosságát és maguk is tegyenek egészségük, testi épségük megóvása érdekében, növekedjen ez irányú felelősség érzetük. A rendezvényt példaértékűnek tartjuk a villamosenergia-iparágon belül, a médián keresztül pedig szélesebb körben is bemutatjuk, hogy az atomerőműben a munkavállalók jó kapcsolatot építettek ki a munkavédelmi képviselőkön keresztül a munkáltatóval. Az általunk szervezett rendezvény üzenete és célja azt a szemléletváltozást is elősegítik, ami a biztonságos üzemeltetéshez, termeléshez nélkülözhetetlenek.

1. „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” 2009, munkavédelmi nap

Helyszíne: Paksi Atomerőmű Zrt. irodaépület előadóterme és előtere.
Időpontja: 2009. október 28.
Rendező: Paksi Atomerőmű Zrt. Munkavédelmi Bizottság
Nyitva tartás: 7.00 – 15.00 óráig
A rendezvény támogatója: Paksi Atomerőmű Zrt.

2. A rendezvény célkitűzése

Az elmúlt években jelentős fejlődés történt az ipari termelés területén. A termelők egyik fontos feladata, hogy termékeik megőrizzék versenyképességüket a piacon az európai megfelelősség biztosításával. Azok a műszaki szabályozások, melyek a termékek előállítására, forgalomba hozatalára vonatkoznak, nem csökkenthetik a munkabiztonság, az egészség-, a környezet biztonság jelentőségét. Ezeket figyelembe véve az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” rendezvény jó lehetőséget biztosít arra, hogy a szakemberek, a munkavállalók a munkavédelmi képviselők személyes kapcsolat útján járuljanak hozzá a munkavédelmi kultúra fejlődéséhez. A kiállítás hivatása, hogy a műszaki változások során a munka világában megjelenő új veszélyek és ártalmak ellen védelmet nyújtó eszközöket bemutassa és ajánlja. További célok:
- A munkavállalók széles körű tájékoztatása, informálása.
- A figyelem ráirányítása a munkavállalók és a munkáltató felelősségére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósulásában.
- Tudatosítani, hogy a munkahely nem csak a munkavégzés színtere, hanem élettér is, melynek minősége egész életünk meghatározó eleme.
- Annak hangsúlyozása, hogy a törvényben és más munkavédelmi szabályzatokban meghatározott kötelezettségek teljesítése akkor válik eredményessé, ha a munkáltatók és a munkavállalók együttműködnek.
- Kapcsolaterősítés a munkavállalók és a munkavédelmi képviselők között.
- Az érdeklődő munkavállalók számára megadni annak a lehetőségét, hogy a munkavédelemre vonatkozó kérdéseikre választ kapjanak.
- Az egyéni védőeszközök használatának fontossága a megelőzés terén.
- A munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentése
- A rendezvény üzenetének eljuttatása az iparágon belül működő munkáltatókhoz és munkavállalókhoz.

3. A rendezvény tervezett fő témakörei

- A karbantartással kapcsolatos munkabiztonsági és kémiai biztonsági feladatok. (Az Európai Munkavédelmi Ügynökség kampánya 2010 és 2011).
- Az emberi tényező szerepe a munkahelyi kockázatok kialakulásában. A munkahelyi stressz.
- A számítógépes munkahely ergonómiája.
- A villamos iparág jellemző balesetei és megelőzésük.
- A váz- és izomrendszeri problémák megelőzése.
- 115 éves az első magyar munkavédelmi törvény.
- A munkáltatók és munkavállalók együttműködésének tapasztalatai.
- Munka- és tűzvédelem, baleset-elhárítás célja, területei.
- Az egyéni védőeszközök megfelelőssége. A megfelelő védelmi képességgel bíró egyéni védőeszköz kiválasztása.

4. Szakmai program

A szakmai program alapját a 30 perc időtartamú a rendezők által felkért előadók előadásai képezik. Az előadásokat követő 10 perc szünet a kérdésekre és válaszokra biztosít lehetőséget. Az előadások témáinak megjelölését a munkavédelmi bizottság határozza meg. Az előadások programba vételét a felkért előadók vállalása után színes program kiadványban jelenteti meg a rendező. A szóbeli előadás célja, hogy az adott témára ráirányítsa a hallgatóság figyelmét, és a rendelkezésre álló írott anyag leglényegesebb elemeit kiemelje. A korábbi rendezvényeken az előadók többsége projektort használt.

5. Kiállítás – termékbemutató

A rendezvény ideje alatt a megjelölt témákhoz kapcsolódóan termékeket, szakmai ismertetőket stb. lehet bemutatni a látogatóknak. A kiállításra helyet az előadóteremben és annak előterében biztosít a rendező. A kiállításra szánt eszközöket már a nyitás napját megelőzően fogadja és őrzéséről gondoskodik a rendező.

6. A helyszín elrendezése

- Az előadás helyének és a kiállítás területének elosztásáról a rendező határoz, ahol a meghívott kiállítók bemutathatják tevékenységüket és termékeiket.
- A kiállítás helyének berendezéséről, arculatáról a rendező kapcsolattartóikkal való előzetes egyeztetés alapján a kiállítók gondoskodnak.
- A kiállításhoz szükséges paravánokat, molinókat és egyéb eszközöket a kiállítók biztosítják.
- A kiállítás területére asztal, szék és 230 V áramcsatlakozás biztosított.
- Az előterében a rendezvényhez kapcsolódó egyéb bemutatók, tájékoztatók kapnak helyet.
- A média eszközöket (hangosítás, kivetítő, számítógép, stb.) a rendező biztosítja.
- A rendezvény résztvevői kötelesek az általános rendészeti, biztonságtechnikai és tűzrendészeti előírásokat betartani.

7. Reklám és propaganda kampány

- A rendezvényhez kapcsolódó színes program füzet kerül kiadásra.
- Az INTRANET hálózaton folyamatos „figyelem felhívás”közzététel.
- Az „Atomerőmű”, a „Forródrót” és más helyi médiában tájékoztatók megjelentetése.
- A munkavédelmi képviselők illetékességi területeiken személyes tájékoztatót adnak a munkavállalóknak.
- A rendezvény előtti hetekben színes plakátok elhelyezése azokon a helyeken ahol a munkavállalók nagyobb számban megfordulnak.
- A regisztrációs laphoz kötött tárgynyeremény sorsolás megtartása.

8. A rendezők további feladatai

- A célok megvalósítását szolgáló feladatok megjelölése és ütemezése.
- A rendezvény költségtervének kidolgozása és benyújtása a Biztonsági Igazgatóságra.
- A rendezvény előadóival és kiállítóival kapcsolat felvétel a témakörök közlése.
- A rendezvénnyel kapcsolatos nyomdai kiadványok szerkesztése, kiadása.
- A rendezvény tematikájának összeállítása.
- A regisztrációs lap kérdéseinek és az ajándék sorsolás menetének kidolgozása.

9. A rendezvény eredményességének értékelése

- A munkavállalók véleményeinek gyűjtése a munkavédelmi bizottság honlapján.
- A munkavállalókhoz eljuttatott regisztrációs lapok válasz adásai.
- A kiállítók, előadók és meghívott vendégek véleménye.

10. A Munkavédelmi Bizottság felkéri

- a kiállítókat és előadókat, hogy támogassák a kitűzött célok elérését,
- a munkáltatót, hogy anyagi támogatása mellett mindnél több munkavállalónak biztosítson lehetőséget a rendezvény látogatására,
- a munkahelyi munkavédelmi megbízottakat, az érdekképviseleti szervezeteket, hogy lehetőségeik szerint működjenek közre a munkavállalók részvételének ösztönzésében,
- a munkavállalókat, hogy részvételükkel, aktivitásukkal igazolják, hogy számukra is fontos az együttműködés az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósításában.

„Vigyázz magadra, figyelj másokra!”
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...