< />
2008. augusztus 5.

VDSZSZEMASZ Hírek

Az ÉMÁSZ Rt. és a TIGÁZ Rt. kapta a 2004. évi Energiafogyasztók Díját

A Magyar Energiafogyasztók Szövetsége először 1995 elején hirdetett versenyt az áramszolgáltató és a földgázszolgáltató társaságok részére az Energiafogyasztók Díjáért.
A díj alapításának az volt a célja, hogy ezáltal is ösztönözzük a szolgáltatókat a fogyasztóbarát magatartásra: a rendszeres kapcsolattartás intézményesítésére, a fogyasztókkal való érintkezés jó értelemben vett üzleti jellegére, a fogyasztóknak szóló tájékoztatás rendszerességére, közérthetőségére és igénybevehetőségére, a fogyasztói panaszok korrekt és humánus elintézésére, valamint nem utolsó sorban a folyamatosan jó minőségű, biztonságos energiaszolgáltatásra.
A piacjellegű kapcsolatokban az eladót saját üzleti érdekei is sarkallják az ilyen magatartásra. A fogyasztók érdekképviselete úgy gondolta, hogy a sokáig, a közüzemben mindmáig monopóliumot élvező szolgáltatóknál piac hiányában a díj elérhetősége jelenthet ösztönzést ennek irányában. Amióta pedig az energetikai piac teljeskörű nyitására készülve a szolgáltatóknak elsőrendű érdekévé vált, hogy fogyasztóbarát üzleti magatartásukkal a piacnyitás után is megtartsák fogyasztóikat, a díj számukra fel is értékelődött.
A díjat minden év elején a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége, a Vezetékes Energiafelhasználók Szövetsége, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége küldötteiből alakult kuratórium ítéli oda a szolgáltatók előző évi tevékenysége és eredményei alapján.

Amióta a Magyar Energia Hivatal tudományos módszerekkel évente végeztet elégedettségi vizsgálatot a villamos energia és a földgáz fogyasztói körében, és az összegyűjtött véleményeket a mate-matikai statisztika módszereivel értékeli, a kuratórium ennek eredményeire is támaszkodik.
A 2004. évi Energiafogyasztók Díját a kuratórium döntése alapján a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége 2005 májusban Egerben tartott XII. Országos Konferenciájának keretében az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nek és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.-nek adtuk át. Érdekessége volt a döntésnek, hogy az energiahivatal által végeztetett elégedettség-vizsgálat szerint mind az áramszolgáltatók, mind a gázszolgáltatók között két olyan szolgáltató volt, amely a megkérdezett fogyasztók véleménye alapján a többiek közül kiemelkedve egyaránt méltónak mutatkozott a díjra. A díjazottak mellett ezek is megérdemlik, hogy ebben a vonatkozásban is megemlítsük a nevüket. Ezek a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. és az Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. A kuratórium minden esetben hangsúlyozni szokta, hogy nem kizárólagos jelleggel veszi figyelembe a fogyasztók reprezentatív mintáján végzett elégedettség-vizsgálat eredményeit, és most is olyan szempontok alapján jutott döntésre, amelyek - az áramszolgáltatók esetében - a reprezentatív mintába nem került fogyasztóval kapcsolatosak, illetve - a földgázszolgáltatók esetében - nem szerepelnek a felmérés kérdőívén.
Érdemes megemlíteni, hogy a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. az Energiafogyasztók Díja eddigi 10 kiírása közül öt alkalommal nyerte el a díjat, és ezek közül is 2001-től 2003-ig 3 alkalommal sorban egymás után. A társaság fogyasztóbarát vagy nem fogyasztóbarát magatartása természetesen alkalmazottainak magatartásán keresztül nyilvánul meg, de állítjuk, hogy a DÉMÁSZ Rt. esetében erre nagyon nagy ráhatással volt elnök-vezérigazgatójuknak,
Dervarics Attilának az elvárása, irányítása. Miért említjük ezt most, amikor a mostani díjat nem is a DÉMÁSZ kapta? Azért mert a 2005. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök Dervarics Attilának a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta "a fogyasztók által is kiemelten elismert, gazdaságilag hatékony, ügyfélcentrikus áramszolgáltatás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül". Örvendetes számunkra a kitüntetés ilyetén indokolása, mert ez azoknak a szolgáltató társaságoknak a vezetői számára is ösztönzést jelenthet a cégen belüli fogyasztóbarát szellem kialakítására, akik eddig erre nem figyeltek oda eléggé. Mert lám, a fogyasztói elégedettség magas kitüntetést is eredményezhet. Ez a díj nemcsak egy váza a vitrinben, hanem immár a fogyasztók javát szolgáló eszköz is lehet.
Ez volt a célunk, amikor tíz évvel ezelőtt a díjat megalapítottuk.

(Forrás: "forró drót" újság 11. évf. 6.sz.)Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...