< />
2008. augusztus 5.

PADOSZ Hírek

DÖNTÉSEK UTÁN ÉS DÖNTÉSEK ELŐTT
– MINDKETTŐ NEHÉZNEK BIZONYULT A MAGA HELYÉN

A sorrend sem véletlen, hiszen a 2004-ben megtartott üzemi tanács és munkavédelmi képviselő-választás során több olyan esemény történt, amit szervezetünknek mindenképpen fel kellett dolgozni. Értékelni, meghatározni az elkövetkező feladatokat a jövőre nézve. Előttünk álló nagy feladatként ott volt az ágazati bértárgyalás, és az a körül kialakult helyzet is. Közel 90 fős szakszervezeti bizalmi, főbizalmi, aktivista próbálta meg a lehetetlent. Két nap alatt feldolgozni, értékelni és jövőbe mutató megoldásokat találni a 2004-es év eseményeit illetően.


Az ÜT választás kapcsán mindenki őszintén és nyíltan mondta el véleményét. Felszínre kerültek a pozitív, jó döntések és bizony a nem megfelelő hatásfokú, a negatív reakciót kiváltó döntések is. Megfogalmazódott a választási eredmények kapcsán: Nem a mások feletti győzelem a fontos, hanem a bizonyítani tudás. A legközelebbi megmérettetésre a bizalmiakat jobban fel kell készíteni arra, hogyan tudjuk megnyerni a mindennapi „csatákat”.
Szakszervezeti tevékenységet folytatunk nap, mint nap. Befolyásoljuk környezetünket az érveinkkel, a gondolkodásunkkal, az összetartásunkkal, az egymás erősítésével, a bizalommal, a tudásunkkal, az egymás iránt érzett felelősségünkkel, a köz érdekében végzett munkánkkal, a szakszervezetünk iránti elkötelezettségünkkel és bizalmunkkal a vezetőségünk felé! Szimpatikusnak, népszerűnek kell lennünk!

A környezetünk kérdéséire meg tudjunk felelni és jó választ adni. Sok múlik a viselkedésünkön.

Megfogalmazódott a jelöltállítási módszerünk felülvizsgálata.


A jelöltállítási döntésbe, közvetlenül és tevékenyen be kell vonnunk a bizalmiakat. Nemcsak a jelöltek felkutatásában, hanem a döntés meghozatalában is lehetőséget kell biztosítanunk a bizalmiaknak és a döntéseikben elvárjuk a csoportjuk véleményének visszatükrözését.


A jövőben fontos feladatunk lesz a tagság aktívabbá tétele a közös és az egyéni érdekekért.


Mindenki egyetértett abban, hogy a PADOSZ nem veszített a választások során, de eredményesebb kampánnyal, a tagok, a szimpatizánsaink „felrázásával” jobb eredményre is képesek lehettünk volna.
Erősségünk a jelentős taglétszám (1870 fő), a 180 fős tisztségviselői kör, a 16 éves múltunk és ezzel járó tapasztalatunk, a külső és belső tekintélyünk.Vendégünk volt dr. Kocsis István az MVM Rt. vezérigazgatója és Kovács József a PA Rt. vezérigazgatója, valamint Buza Katalin a HUIG - főosztályvezetője.
Dr. Kocsis István aktualitásokról, a liberalizált árampiacról, az MVM Rt.-ről, annak versenyképességéről beszélt. Kiemelten foglalkozott a mai helyzettel, amelyet az 1995-1996-os privatizációs fordulathoz hasonlított. Mindkettő sorsforduló a magyar energetika életében. A vezérigazgató megállapította, hogy az MVM Rt.-nek együtt kell működnie Pakssal a jövőjét illetően, hiszen csak együtt érhetik el, hogy 2008-ban az élettartam-hoszszabbítás megvalósulhasson.
„A Paksi Atomerőmű az MVM Rt. egyik gyöngyszeme” - mondta Kovács József, a PA Rt. vezérigazgatója. Említést tett egy vizsgálatról, amely azt elemezte, hogy mi lenne a magyar energetikában a Paksi Atomerőmű nélkül, ha nem következne be az élettartam-hosszabbítás. A paksi termelés hiánya 2015-re 21%-kal emelné az áram árát. Ebből az elemzésből kiindulva megállapította, hogy az élettartam hoszszabbítás nemcsak a munkahelyek megőrzése érdekében fontos, hanem azért is, mert az általa termelt olcsó villamos energia nemzeti érdek.
A továbbiakban arról beszélt, mit kell tenni, hogy 20-25 évig legyen még munkahelyünk. Hozzáfűzte, az élettartam-hosszabbítás a jövőnk, amelyet egy gazdaságos projektként meg lehet valósítani. Ehhez a társadalmi, politikai befogadóképesség megteremtése a mi feladatunk. Kihangsúlyozta, hogy a biztonságos üzemeltetés a jövőnk záloga.
– Áttértünk a bértömeg-gazdálkodásra – folytatta Kovács József. – Ez lehetőséget ad a menedzsmentnek arra, hogy a jól dolgozókat jobban meg tudják fizetni. Ez mindannyiunk érdeke. A munkahelyi vezető felelőssége a dolgozókkal szemben, hogy ésszerűen, hatékonyan gazdálkodjon az emberi erőforrásokkal.
Befejezésül a vezérigazgató azt kérte, hogy a PADOSZ tagsága is érezze át és azonosuljon azzal a kihívással, ami a paksi kollektíva előtt áll, hiszen a céljaink és a jövőnk közös. Ehhez azonban kölcsönös bizalomra és öszszefogásra van szükségünk. A tájékoztatón az atomerőmű vezetője és a humán főosztályvezető válaszolt a helyszínen feltett kérdésekre, melyek érintették a fiatalítás témakörét, az európai uniós és a paksi bérek viszonyát.
A nyugdíjas foglalkoztatás kérdéskörében Buza Katalin elmondta, hogy a nyugdíjasok foglalkoztatása költségben ugyan kedvezőbb a cégnek, de egyre sürgősebb a fiatal utánpótlás a hosszú távú működés személyi feltételeinek biztosítása érdekében. – Tisztességet a nyugdíjasoknak, de lehetőséget a fiataloknak, az utánpótlásnak – jelentette ki.

A balatonfüredi képzések elmaradhatatlan szereplői a VDSZSZ vezetői.
Minden évben tudnak újdonsággal szolgálni, hangulatos emberközeli előadásokat és tájékoztatót tartani, ezzel élénk érdeklődést kiváltva a tagságból. Most a „Szociális párbeszéd Európában és a jövő” témakörében halhattunk tájékoztatást Gál Rezsőtől. A VDSZSZ elnöke elmondta, hogy a szociális párbeszéd bizony Magyarországon sok kifogásolnivalóval, illetve hiányossággal bír. A nyugat-európai érdekegyeztetéssel összevetve a hazait megállapította, hogy a módok is eltérőek. Lényeges különbség tapasztalható az ágazati érdekegyeztetés gyakorlatában. Nyugaton tarifarendszerben, központilag történik egy-egy megállapodás, amely az adott szektor egészére kötelezően kiterjesztésre és bevezetésre kerül. Így egy adott szakmacsoportban dolgozó munkavállaló minimális bére - függetlenül a cégétől – ugyanolyan mértékű.
A szakszervezetek szervezettségéről és annak érdekérvényesítő összefüggéseiről szólva Franciaországot említette példaként, ahol 20% alatti a szervezettség, ennek ellenére az érdekérvényesítő képesség nagyon nagy, mert amikor a szakszervezetek sztrájkba szólítják a munkavállalókat, a szervezettek és a nem tagok is részt vesznek a megmozdulásban.
Sajnos Magyarországon – különösen konföderációs szinten – ha erőt kell felmutatnunk, nem kellő mértékű az összefogásunk – emelte ki az elnök.
Nem alakult ki a magyar tulajdonosok komplex halmaza, nem történt meg az egész országban az ágazati összerendeződés. A villamosenergia-ipar azonban e tekintetben is kivételnek számít, itt alakult meg elsőként az ágazati párbeszéd bizottság.
Major Gábor, a VKSZ (Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés) megújításának rendező elveiről beszélt. Elmondta, hogy az 1995-ben megkötött ágazati kollektív szerződés nem került módosításra, kivéve a nyolcadik fejezetét. Ezt a C-tarifa miatt kellett módosítani, az áramkedvezmény megváltoztatása miatt. A VKSZ módosításával kapcsolatos munkálatok még 2001-ben kezdődtek meg. A több mint hároméves szakértői munkák eredményeként 2004 őszére értek olyan stádiumba az egyeztetések, hogy következhet az úgynevezett érdekvita.
A VKSZ kapcsán Major Gábor tájékoztatott, hogy az jóval kedvezőbb feltételeket tartalmaz, mint a Munkatörvénykönyve. A módosítás a munkáltatók kezdeményezésére indult. Nem új ksz.-t akartak létrehozni, de céljuk a kiegyensúlyozott piaci elveknek való megfelelés. Az elvárások szintjén megfogalmazást nyert, hogy a bértarifa rendszer jelenjen meg az új ksz.-ben. Fontos kitétel a kiterjesztésre vonatkozó megfogalmazás, amely szerint a VKSZ (Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés) legyen az egész villamosenergia-iparágra kiterjesztett hatályú.
A VDSZSZ elnökhelyettese elmondta még, hogy a tervezetet megküldték előzetes jogi kontrollra a Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztályára. Jelentős nézetkülönbség alakult ki és ez magasabb szintű segítséggel oldódott meg.
Előadásában idézett a tervezet bizonyos pontjaiból: Például a VKSZ 13. fejezete foglalkozna a működési feltételek biztosításánál az úgynevezett „potyauta-
sok” (nem szakszervezeti tagok, de a szakszervezetek által kivívott juttatásokból ugyanúgy részesülő munkavállalók) kérdéskörével is. Az ágazati kollektív szerződés ezt a kérdést úgy rendezné, hogy a nem tagok után a munkáltatóknak ún. szerződéskötési díjat kellene fizetnie.
Színfoltként jelenne meg az új kollektív szerződésben az a villamosenergia-ipari igény, miszerint az iparág szakmai tradíciójának ápolása érdekében a VKSZ-be kerüljön rögzítésre a „Villamosenergia-ipar napja”, hasonlóan a közalkalmazottak szerződéséhez.
Szóba került az ATOMIX kölcsönzött munkaerő témája is; a VDSZSZ milyen segítséget tud nyújtani a kölcsönzött munkavállalók helyzetének javítása, illetve az ágazati kollektív szerződés rájuk vonatkozó kiterjesztése érdekében.

A kétnapos összetartást a szombat esti kikapcsolódás tette még emlékezetesebbé. Kisebb csoportokra osztották a társaságot és mindenki azonos tartalmú feladatot kapott. Természetes, hogy a feladatokat mindegyik csapat megoldotta, de az is természetes, hogy mindenki másképpen. Kiderült, hogy költők, zeneszerzők, énekesek és igazi rap szakértők is vannak közöttünk. Az eredmény minden várakozást felülmúlt.

(Forrás: "forró drót" újság 11. évf. 4.sz.)

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...