< />
2012. augusztus 6.

MVM TSZSZ Portré

Történet a megalakulástól napjainkig

Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség

2007. augusztus 28-án megalakult az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ - továbbiakban Szövetség). A Szövetséget létrehozó szakszervezetek (a tagok)elfogadva az Alapszabályt, rögzítette a szövetségi célt és feladatokat, a tagsági jogokat és kötelességeket, meghatározta a Szövetség szervezetét és működési rendjét, az elnökség tagjainak számát és szabályozta a gazdálkodási-pénzügyi feltételeket.

A Szövetség figyelembe vette és veszi, hogy a Magyar Villamos Művek és a többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő társaságok egységes üzletpolitika alapján végzik tevékenységüket. Ezzel összefüggésben a Szövetséget létrehozó szakszervezetek feladata az MVM TSZSZ-hez tartozó tagok érdekeinek képviselete, és a Munka Törvénykönyvében biztosított jogait ennek figyelembevételével kívánja gyakorolni.
A Szövetség céljának tekinti az egységes üzletpolitikára épülő konkrét üzleti tervek részét képező humánpolitika létrehozását, ennek érdekében a munkáltató képviselőjével megállapodások megkötését, mely célok elérésével a Szövetség garanciát lát arra, hogy a vállalatcsoport minden tagjának munkavállalói azonos elvek alkalmazásával részesüljenek a megtermelt javakból.
A Szövetség céljának tekinti, hogy legyen a vállalatcsoport egészére vonatkozó kollektív szerződés, továbbá erre alapozva minden tagjának legyen kollektív szerződése.
Mind a társaságcsoport egészére vonatkozó, mind az egyes gazdasági társaságoknál lévő kollektív szerződések vegyék figyelembe a munkaügyi miniszter által kiterjesztett Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződést, ugyanakkor adjanak lehetőséget, hogy a tagvállalatok specifikumából eredő differenciálások is megvalósulhassanak. Az összesen 11 pontban felsorolt A szövetség célja és feladata (Alapszabály II.) fejezetben szerepel többek között, hogy a Szövetség a szakszervezeti jogok gyakorlásánál, a kötelezettségek teljesítésénél alulról építkezve alakítja ki és képviseli az egyes konkrét ügyekhez kapcsolódó munkavállalói álláspontot, törekszik a kollektív munkaügyi viták megelőzésére, de konkrét munkaügyi jogvitában a Szövetség jogi segítséget nyújt annak a tagjának, aki ezt igényli. A Szövetség felvállalja tagjainak képviseletét szociális kérdésekben is, valamint minden olyan témában, melyben a Szövetségi Tanács, az MVM TSZSZ legfőbb döntéshozó szerve megbízza. A Szövetségi Tanács nyílt szavazással hozza meg döntéseit, melynek érvényességéhez az összes szavazatok 50%-a + 1 szavazat szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vállalatcsoport-szintű kollektív szerződés megkötéséről szóló döntés és az MVM Zrt. vállalatcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórumának Ügyrendje esetében teljes konszenzusra van szükség, azaz ezekben az ügyekben a döntés érvényességéhez egyhangú szavazásra van szükség.
Az Alapszabály rögzítette, hogy az MVM TSZSZ Elnökség tagjainak száma 5 fő, s az új Szövetség elfogadva az alapszabályt, megválasztotta a tisztségviselőit.

Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetsége elnöke 2007-ben Gál Rezső, elnökhelyettes Berkes Sándor, elnökségi tagok: Kovács István, Lőrincz László, Téglás József.
Az MVM vállalatcsoport szervezeti és működési rendjéhez tartozik az MVM Zrt. Vállalatcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fóruma. E fórum munkáltatói oldalát az irányító részvénytársaság vezérigazgatója által kijelölt személyek, míg a munkavállalói oldalt az MVM TSZSZ elnöksége képviseli.
Számos megállapodás jött létre az MVM Zrt. Társaságcsoport és az MVM TSZSZ között

– 2005-ben (2005. 11. 16) létrejött az Érdekegyeztető és Koordinációs Fórum (ÉKF), mely a vállalatcsoport és a szövetség közötti egyeztetéseket, megállapodásokat koordinálta a társaságcsoport munkavállalóit érintő kérdésekben.
Az ÉKF üléseiről jegyzőkönyvek készültek - (2011.10.06., 2011.11.07., 2012.01.04.), majd 2011-ben vállalatcsoport szinten megalakult a Humán Koordinációs Osztály, mely folytatja a tárgyalásokat az MVM TSZSZ-szel.
– Az MVM Társaságcsoport és az MVM TSZSZ között minden évben létrejött az éves bér- és szociális megállapodás a Társaságcsoport gazdasági társaságaira vonatkozóan. Ezen kívül minden évben a felek megállapodtak a bér- és szociális megállapodással kapcsolatban az évi pótlólagos keresetfejlesztésről, illetve a tárgyban csoportszintű utasítással a vállalatcsoport valamennyi társaságánál az kiterjesztésre került.
– A VBKJ, kafetéria rendszerről létrejött megállapodás az MVM Zrt. Társaságcsoport és az MVM TSZSZ között: 2011.11.07-én a kafetéria rendszerek jogosultsági szabályzatainak egységesítéséről. 2011.11.11.-én a felek megállapodást kötöttek a 2012. évtől érvényes választható béren kívüli juttatások rendszerének jogosultsági egységesítéséről, illetve 2012.01.12-én az MVM Zrt. és az MVM TSZSZ, illetve az MVM TÜT között megállapodás jött létre az MVM Csoportszinten érvényes választható béren kívüli juttatások rendszerének keretösszegéről és a választható elemek köréről.
– A 2010.02.11-én létrejött felek közötti megállapodás a 2010-2011. évre szóló bérfejlesztésről és jóléti- és szociális juttatásokról egyéb, munkavállalókat érintő pontokat is tartalmazott:
1. Erőmű bővítésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásról
2. 2010-2011. évekre szóló bérmegállapodásról
3. Az MVM Csoport jóléti ingatlanjainak egységes kezeléséről
4. A munkáltató által kezdeményezhető korengedményes nyugdíjazásról, előnyugdíjról
5. Az MVM TSZSZ képviselőjének részvételéről az MVM Felügyelő Bizottság munkájában
6. A Társaságcsoport szintű erkölcsi elismerésről
7. A szakszervezeteket megillető munkaidő kedvezményről
– 2012.01.01-jén Együttműködési megállapodás jött létre az MVM Zrt. és az MVM TSZSZ között a további tárgyalásokat és azok tartalmát illetően.

Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetségének (MVM TSZSZ) Szövetségi Tanácsa ülést tartott 2012. június 28-án Budapesten, melynek főbb napirendi pontja volt az ötéves program elfogadása és tisztségviselő választásra is sor került.
A résztvevő képviselők a szervezet működését, annak hatékonyságát vizsgálták át az alapszabály, az alapítás óta eltelt időről szóló beszámoló, illetve az MVM TSZSZ programjáról készült dokumentumok alapján. Napirendi pontok voltak az elmúlt öt év munkájáról készült beszámoló és a módosított alapszabály elfogadása, a költségvetés új alapokra helyezése majd a következő öt évre tervezett program bemutatása és végül de nem utolsósorban a tisztségviselők titkos megválasztása.
Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség tisztségviselő választás eredménye: Gál Rezső elnök, Berkes Sándor elnökhelyettes, Lőrincz László elnökségi tag, Lisztmayer János elnökségi tag és Téglás József elnökségi tag. Az MVM TSZSZ Gazdasági Ellenőrző Bizottságának elnöke Ilyés Éva lett, tagok Dömötörné Völgyesi Éva és Magi Imréné.
Gál Rezső az MVM TSZSZ újraválasztott elnöke tájékoztatást adott a céggel való tárgyalások helyzetéről, melynek főbb témái a csoportszintű kollektív szerződés pontjai, a munkaköri besorolások, valamint a szociális ingatlanok ügye.

Györki E.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...