< />
Szerző: L.E.
2013. február 18.

IfjusagiTagozat Hírek

Tisztségviselő választás, éves tervek

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata idei első összejövetelét tartotta

A Villamos-ipari Fiatalok (VIFI) éves első összejövetelüket tartották 2013. február 8-án Budapesten. Meghívott előadó volt dr. Szilágyi József az EVDSZ elnökhelyettese. Napirendi pontok voltak az elnökhelyettes tájékoztatója az EVDSZ jelenlegi gazdasági helyzete és működésének rendjében történt változások terveiről, tájékoztató az Ágazati Kollektív szerződésről folyó tárgyalásokról, a munkáltatói szövetséggel (VTMSZ) való bérmegállapodás aláírásának körülményeiről és tartalmáról, illetve Szilágyi József tájékoztatott az ifjúsági tagozat tevékenységére irányuló javaslatairól és a lehetőségekről. Fő napirendi pont volt az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának elnökének és társelnökének megválasztása a következő két évre, illetve az éves munkaterv meghatározása.

Petrovicsné Skuczi Ágnes az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke köszöntötte a résztvevőket és felkérte dr. Szilágyi Józsefet, hogy tartson tájékoztatást a jelenlegi helyzetről, mely a szövetséget és az iparágat érinti az ágazati kollektív szerződés és a bér- és szociális megállapodás tekintetében.

Az EVDSZ elnökhelyettese beszámolt arról, hogy jelentősen megnehezültek az EVDSZ működési feltételei. Az EVDSZ-nek ehhez igazodva kell elkészítenie új költségvetését. Egy munkacsoport alakult a jövőbeni gazdálkodás körülményeinek vizsgálatára. A gazdasági hatékonyság érdekében az átvilágítás minden tevékenységet érint a szövetség állandó apparátusát illetően, és a nemzetközi kapcsolatokra is hatással lesz. Szilágyi József hangsúlyozta, hogy olyan működési modell kialakítása a cél, mely a hosszú távú működést biztosít az EVDSZ számára. Az elnökhelyettes kiemelte az ifjúsági tagozat tevékenységének létjogosultságát, a korlátozások ellenére a tagozat megmarad eddigi munkáját végezve. –Komoly és színvonalas munkát végez minden képviselő a tagozatban, a szövetség utánpótlásának szerepét tölti be. Jónak tartom az önálló és karakteres megjelenést, a rendezvényeken való aktív részvételét a fiataloknak. Az EVDSZ kongresszuson ennek tükrében került elfogadásra a tagozat beszámolója az előző évről végzett munkáról- mondta Szilágyi József.

Ezt követően tájékoztatott az Ágazati Kollektív Szerződéssel (ÁKSZ) kapcsolatos tárgyalások menetéről és jelenlegi helyzetéről, mely kapcsán elmondható: a felek között jogértelmezési vita van.. A munkáltatói és a munkavállalói oldal közösen a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálathoz (MKDSZ) fordult, kérve segítségét, hogy a jogvita tárgyában az illetékes minisztériumhoz írt levél minél hamarabb megválaszolásra kerüljön. A válaszig a tárgyalások felfüggesztésre kerültek.

Meg kell védeni a VKSZ-t és annak tartalmát! Fontos tudni, ha jelenleg nem lennének a villamosenergia-iparban ágazati és helyi kollektív szerződések, akkor már most csökkent volna az iparágban dolgozók bére az új Mt. szabályozás miatt. AZ Mt. változásait azért nem érzik meg az iparági munkavállalók, mert a VKSZ védernyőként működik, hangsúlyozta az elnökhelyettes.

Nem szabad elfeledkezni a szakszervezeteknek a munkavállalók felé adott kommunikáció fontosságáról, a személyes találkozások, a személyes meggyőzés mindennél fontosabb! A bizalmiak szerepe még inkább felértékelődik a tagmegtartás és a tagszervezés szempontjából is. Mivel a fiatalok tudják kezelni az új technikai eszközöket, még inkább szükséges őket bevonni a tájékoztatásba a modern tömegkommunikációt kihasználva. – Rajtatok is múlik, milyen lesz a jövőben a szakszervezet és munkájának minősége, illetve a korszakváltás helyzetében a fiataloknak véleményt kell formálniuk- mondta Szilágyi József, majd beszámolt az 2013. február 6-án az EVDSZ, a BDSZ és a VTMSZ által aláírt 2013-ra vonatkozó bér- és szociális megállapodásról, mely a villamosenergia-iparra és energia iparra vonatkozik. A munkavállalói javaslat a reálkeresetek megőrzésére irányult. A megállapodás tartalmazza, hogy a szociális juttatások kérdésére a felek visszatérnek idén a nyár folyamán, a felek törekednek a munkahelyek megőrzésére.

A tájékoztatást követően került sor a tisztújító választásra titkos szavazással, mely alapján az EVDSZ Ifjúsági Tagozat elnöke Petrovicsné Skuczi Ágnes lett, míg társelnöknek Nagy Gábort választotta az ifjúsági tagozat.

Az elnök tájékoztatta a tagozati képviselőket a legutóbbi EVDSZ szövetségi vezetőségi ülésről és az állandó bizottsági tárgyalásokról, melynek a tagozat elnöke rendszeres meghívottja. Kedvező körülmény a tagozat részére, hogy az EVDSZ költségvetésből nem lett kivéve az ifjúsági tagozat, de a költséghatékonyságra figyelemmel kell lenni az éves munkaterv kialakításakor.

Végül több helyszínre érkezett ajánlat az ifjúsági találkozó megtartására (Poroszló, Királyrét), az üzemlátogatásra (Dunamenti Erőmű, Pécsi Erőmű, Gönyű, OVIT Zrt. gödi telephely, szekunder tartalék erőmű), a Fiatalok Ligájának programjain való részvételre. A PADOSZ Strandparty idén nyár elején lesz megtartva – június vége, vagy július 6-7, helyszín a paksi Ürgemezei Strand.

Keindl Zoltán a Fiatalok Ligájának alelnöke tájékoztatót tartott a nemrég lezajlott tripartit szemináriumról a Liga Szakszervezetek szervezésében, mely a fiatal munkavállalók helyzetéről és foglalkoztatásáról szólt az unióban. Előadók voltak Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Azita Berar Awad az International Labour Organization (ILO) képviselője, és Andor László az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és befogadásért felelős biztosa. Az előadások témája a fiatalok nehéz munkaügyi helyzete volt és az erre adandó lehetséges válaszok az uniós tagállamok és az Európai Unió részéről. Keindl Zoltán beszámolt a Fiatalok Ligájának éves stratégiájáról, melyet a Liga Szakszervezetek fiataljai az év elején fogadtak el és tették közzé.

„A Fiatalok Ligája elsődleges célja a fiatal magyar munkavállalók és pályakezdők, a fiatal munkanélküliek, valamint a hallgatói és tanulói jogviszonyban állók érdekeinek képviselete. Ez lefedi a szakképzési rendszerben tanulók, a közép- és felsőoktatásban részt vevő diákok, az oktatási rendszerből a munkaerőpiacra lépő, gyakorlat nélküli fiatalok és a munkatapasztalattal és szakmai háttérrel már rendelkező ifjú munkavállalók rétegét.” , illetve „A stratégia bevezető részében vázolt bizonytalan helyzetben valós igény, hogy a fiatalok felismerjék, hogy a szakszervezet valódi támogatást nyújthat, és hogy nem kell azt érezniük, hogy a társadalmi szolidaritás megtapasztalása nélkül lépnek ki a munkaerőpiacra vagy küzdenek meg a munkanélküliség mentálisan és anyagilag megterhelő és szakmailag leépítő hatásaival. Ehhez olyan szolgáltatásrendszerre is szükség van, mely kézzelfogható előnyöket nyújt azokkal szemben, akik nem élvezik a szakszervezet védelmét. Ilyenek:

- jogsegély szolgálat,

- közösségszervezés,

- üdültetés,

- biztosítás,

- kedvezménykártyák,

- felnőttképzési és munkaerő-piaci szolgáltatások.

Mindezeken túl fontos megjegyezni, hogy a fiatalok döntő része valószínűsíthetően előítéletektől mentes a szakszervezetek tekintetében, így megvan a lehetőség arra, hogy a következő generációkra építkezve új, modern szakszervezeti mozgalom épüljön fel.”

– részletek a megoldási javaslatokból. (A LIGA Szakszervezetek Ifjúsági tagozatának stratégiája részlet - Fiatalok Ligája stratégia 2013, E-mail: fiatalok@liganet.hu, szilagyi@liganet.hu)

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozatát Keindl Zoltán képviseli a Fiatalok Ligájában, így a tagozati képviselők javaslatot tettek, hogy legyen ellátva minden olyan eszközzel, mely segíti ebben a tevékenységében.

Következő tagozati ülésre március hónapban kerül sor.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...