< />
2008. június 15.

IfjusagiTagozat Hírek

Hasznos paragrafusok munkavállalóknak

Fő téma a Munkatörvénykönyv és a kollektív szerződések kapcsolata, a szociális párbeszéd volt, előadások és tréning formájában.
Számos tagszakszervezet küldötte érkezett a három- napos képzésre, melyet a VDSZSZ Ifjúsági Tagozatának képviselői kezdeményeztek ezekben a témákban.
A cél az volt, hogy a munkavállalók hasznos ismereteket kapjanak a munka világának azon részéből, mely segíthet jogaikat eredményesen érvényesíteni. A résztvevőket köszöntötte Major Gábor VDSZSZ elnökhelyettes, aki a három nap programját ismertette. Az elnökhelyettes az előadások során iránymutató kérdéseket és témákat vetett fel, melyek elsősorban a fiatalokkal kapcsolatosak, illetve egyéb észrevételeit osztotta meg a résztvevőkkel.
A hallgatók szintfelmérő teszt kitöltésével kezdték az első napot. Ez a munkaviszony résztvevőire, a kollektív szerződés kötésének menetére, tartalmára, a sztrájk megtartására kérdezett rá többek között. A válaszok alapján alakult a témák részletezése a továbbiak folyamán. Dr. Kiss Mihály jogász szemináriumok sorával, a feltett kérdésekre válaszolva és részletekbe menően megtörtént eseteket prezentálva mutatta be, hogy a munkavállalók összefogása, a munkajog ismerete hatalmas lehetőségeket és segítséget rejt magában az önmagunkért való kiállás során, és miben rejlik a szakszervezet ereje, milyen eszközök állnak rendelkezésére a konfliktusok során.

A képzés első napján előadás hangzott el a munkaügyi kapcsolatok és a szociális párbeszéd intézményeiről hazai viszonylatban. Dr. Lux Judit, az ágazati tanács titkára adott tájékoztatást a makro- és mikroszinten jelen levő intézmények és szociális párbeszéd tevékenységéről, a törvényi szabályozásokról, az ágazati párbeszéd terén folyó munkáról. Kiderült, vannak hiányosságok a középszintű érdekegyeztetés esetében az összehangolt működést illetően.
Ezt követően a szociális párbeszéd uniós szintű bemutatása következett, a kontinens államainak intézményes szereplői milyen felállásban és erőviszonyokkal rendelkeznek ezen a téren. A párbeszéd fenntartása és továbbfejlesztése szükséges, annál inkább, mivel a csoportos leépítések, vállalkozás-átruházások, munkahelyi biztonság kérdései és problémái nem határfüggőek. Áttekintést kaptak a hallgatók a munkajog kollektív jogviszonyairól, a szakszervezeti általános képviseleti jogviszonyról. A munkavállaló hogyan kapcsolódhat az érdekképviselet intézményébe, hogy egységes fellépésével valósuljon meg a munkajogviszony "karbantartásának” lehetősége. Ismertetésre került a szakszervezeti képviselet, létrejötte, jogkörei, melyek a törvény adta keretek.
Hogyan viszonyul egymáshoz a Munkatörvénykönyv, a kollektív szerződés, az egyéni munkaszerződés? Egy munkavállalói kollektívára hány ksz. vonatkozhat, milyen az egymáshoz viszonyított hierarchikus kapcsolatuk, létük? Mit rejt a tarifaképesség, függetlenség és reprezentativitás fogalma - tudhatták meg a hallgatók.
A kollektív viták megoldásának lehetőségeiről, a konfliktuskezelés hazai gyakorlatáról, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatról (MKDSZ) tartott előadást Csanádi József, a munkaügyi kapcsolatok szakértője. A szolgálat célja a viták rendezése folyamán a "győztes-győztes” végeredmény elérése, de a preventív mediációra még nagyobb hangsúlyt fektetnek. Az MKDSZ a munkaügyi kapcsolatok színvonalának emeléséért tevékenykedik, hiszen a munkaügyi kultúra értékmérő a gazdaság és vállalkozások esetében.
A továbbiakban dr. Kiss Mihály tartotta az előadásokat és vezette a csoporttréningeket, melyekben minden hallgató előre meghatározott szerepet vállalt. A szemináriumok során az előadó saját, húszévnyi tapasztalataiból mondott el példákat, jogi eseteket, konfliktusmegoldásokat. A képzés második felében fő téma a munkaharc joga, formái, típusai kerültek szóba. Az ellenérdekelt fél magatartása, az egyeztetések kötelezettsége és a szakszervezet által megtehető lépések adják meg a sztrájk paramétereit. A következőkben a munkajogi viták megoldásának lehetőségei következtek a Munkatörvénykönyv tükrében, keretei között.
Az előadásokat követően a csoportokra bontott résztvevőknek kellett egy-egy kialakult munkaügyi konfliktust, tárgyalást levezetni, megtörtént eseteket eljátszani. A tréningek során mutatott viselkedésformák, alkalmazott módszerek közös kiértékelésre kerültek.
- Egy-egy alkalommal némi tapasztalatlanság, az eszközök és lehetőségek nem kellő ismerete mutatkozott meg, de végeredményben azért került sor erre a képzésre, hogy kiküszöböljük az alapvető hiányosságokat. Összességében minden jelenlevő nagyon aktívan és lelkesen szerepelt. A figyelemnek sem voltunk híján, a közbevetett felvetések is mutatták, igen, minden munkavállalót érintenek ezek a témák - mondta dr. Kiss Mihály.
- Az eredményesség a záró- teszt javításakor is megmutatkozott? - kérdeztem.
- Természetesen, az addig nem kellően tisztázott kérdések is megvilágításra kerültek. Nagyon hasznosnak tartottam az oktatás megszervezését, szívesen vállaltam az előadásokat, hiszen ismereteink bővülésével a lehetőségeink is növekszenek. Ezt a fiataloknak is látnia kell. Ha érdekvédelmi munkát vállalnak, tudásukat határozott fellépés során alkalmazzák és a munkahelyi körülmények, a hazai munkakultúra is javulhat általa.

L. E.

ők igen hasznosnak ítélték a három napot. Elhangzott olyan vélemény is, hogy az iskolapadból kilépve minden pályakezdőnek tudnia kellene legalább elméleti szinten ezeket az információkat. Mivel ez nincs így, a kiegészítő tájékoztatás elengedhetetlen, hogy jogaink érvényesítése ne fusson zátonyra a megtévesztés és ellenérdekek által.
A három nap szoros programmal várta a résztvevőket, a téma is igen komoly és szerteágazó volt, az előadások azonban közérthetően és érdekesen zajlottak le. A szituációs gyakorlatok, csoporttréningek pedig nemcsak hasznosnak bizonyultak, hanem kellemes hangulatban zajlottak le.

(Forrás: "forró drót" újság 14. évf. 4.sz.)
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...