< />
2007. szeptember 23.

DUVISZ Hírek

Mi a szakszervezeti érdekvédelem jogi alapja?
Rövid ismertető

Azt, hogy egyáltalán létrejöhet egy olyan társadalmi szerveződés,mint a szakszervezet a 1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról biztosítja.
Mely általánosan meghatározza hogy mi egyáltalán az egyesülési jog. Szabályozza a társadalmi egyesület alapításának feltételeit, nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tennivalókat, felügyeletét. Továbbá iránymutatást ad az ilyen szervezetre vonatkozó gazdálkodás szabályairól. Végül a megszűnés feltételeit és módját határozza meg.
Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, mindenkinek - Joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre,vagy azok tevékenységében részt vegyen. A társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag legyen. A társadalmi szervezet működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a társadalmi szervezet képviseletére Jogosult személy köteles benyújtani a társadalmi szervezet székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz. illetőleg a Fővárosi Bírósághoz (a továbbiakban együtt: bíróság) A bíróság legkésőbb a kérelem érkezésétől számított hatvan napon belül köteles dönteni a nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról. A társadalmi Szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. Ha a társadalmi szervezet olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.A társadalmi szervezet gazdálkodása A társadalmi szervezet tartozásajért saját vagyonával felel. A tagok — a tagdíj megfizetésén túl — a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A társadalmi szervezet vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaihól, hozzájárulásaiból képződik. A társadalmi szervezet célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságí-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, ílletőleg megszűnésének megállapításával.
A másik törvény amely lehetővé teszi az érdekvédelmi munkát a Munka törvénykönyvében található, de erről majd később...
-Körte-

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...