< />
2008. április 2.

DUVISZ Hírek

Bányász maradok!

Köztudott, hogy a 2007-es évben az MVM Holding szervezeti kialakításán túl az MVM Vértesi Erőműnél is megkezdődött a szervezet és irányítási rendszer átalakítása. A 2007-es év vége az érdekvédelmi reprezentativitás számítása szempontjából is fontos időpont volt, hiszen az üzemi tanácsválasztásokat ezen időpontig kellett megszervezni.
A szervezet-átalakítás csak az SZMSZ kidolgozásának szintjéig jutott el, ezért az új igazgatóságokra a létszám-átcsoportosítások még nem történhettek meg, de a választásokat meg kellett tartani, különösen a BEDSZ reprezentativitásának biztosítása érdekében. Az előzőkben leírtakból kiderül, hogy a választások megtartására még a korábbi szervezet igazgatósági összetételének ismeretében került sor, 2007. december 12-14. között.
A 11 fős üzemi tanács megválasztására a Bányászati Igazgatóság szervezetében fentiek ismerete alapján kialakított létszámadatok tudatában került sor. A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek által létre hozott Koordinációs Tanács között megkötött megállapodás lehetőséget biztosított 8 fő központi üzemi tanácstag delegálására.
Az ÜT december végi alakuló ülésén már látszott, hogy a választások kiírásakor a még egységes szervezet polarizálódik.
Az év végi tervezett munkaszünet elteltével 2008 januárjában az elvárt szervezeti átalakítás kezdett konkretizálódni, így a bányászati igazgatóságban maradó ÜT-tagok "magukra találtak”. Úgy alakult, hogy a titkosan választott delegáltak között a - 3 fő szervezetileg a műszaki igazgatósághoz kerülő - "az iparosokat képviselők” egyike se került beválasztásra a KÜT-be.
A döntés hatására a korábbi írásban foglalt - átmeneti időszak kezelésére kötött - megállapodás ellenére, a szervezetileg a Műszaki Igazgatósághoz került 300 főt meghaladó létszám KÜT-ben való képviseleti joga megszűnt, illetve nem jött létre.
A történet különösen pikáns, ha hozzátesszük azt a tényt, hogy a "kiszervezettek” változatlan feladattal a termelési folyamatban ugyanott, ugyanazt a szerepet és felelősséget betöltve maradtak a beosztásukban és dolgoznak a munkahelyükön.
Személyes életutammal nem untatva az olvasót, 28 éve a BDSZ tagjaként a Márkushegyi Bányaüzem szervezetében a villamossági részlegvezetői feladatot láttam és látom el. Megítélésem szerint az arányos képviseletre eddig kínosan ügyelő bányászok az első próbatételnél kiközösítették a "nem közülük valónak” minősíthetőket.
Nem tehettem mást, több évtizedes aktív érdekképviseleti munka befejezéseként, kiléptem a BEDSZ-ből, csalódva a Bányászhagyományok 2008-as őrzőiben.
Búcsúzásul megköszönöm a közel 3 évtized alatt történt pozitív emlékeket, s kívánom, hogy a szervezet maradó tagjai "találjanak magukra”.
Én Márkushegyi Bányász (Villamos) maradok.
2008. február 14.
Szedlák János


Téglás Józsefet, a DUVISZ elnökét kérdezzük: Mi motiválhatta Szedlák urat a döntésben?
- A szakmakultúrák közötti viták többsége abból adódik, hogy a bányászati munkavállalók létszámtúlsúlya arra inspirálja a képviseletben részt vevő választott tisztségviselőket, hogy - úgy mondjam - "erőből” lássák el az érdekvédelmi és képviseleti munkát. Az elmúlt évben az ÜT-választások lebonyolítására a munkáltatóval kötött megállapodás szerint még a korábbi szervezetirányítási modellhez igazodóan került sor. A nagymértékű létszámleépítésből fakad, hogy az üzemi tanácsokba sok új képviselő is bekerült. Tény, hogy a megállapodás egy átmeneti időszakra kötődött, feltételezve, hogy 3 hónap elteltével véglegesedhet az új szervezeti irányítási modell és azt követően átalakítjuk az ÜT-ket.

- Az elmondottakból nem feltétlenül következik Szedlák úr döntése.
- Valóban, de két komoly problémával is szembesültünk. Valójában számunkra - a villamos szakmakultúra képviselői számára - sem volt világos, hogy egy konszenzussal, több ciklusban megválasztott KÜT elnök, miért ne láthatná el - legalább ebben az átmeneti időszakban - a munkát? Tudni kell, hogy az ő személye korábban többségi támogatást élvezett, hiszen becsületesen elvégezte a rá bízott feladatot, és mi, erőművesek sem éreztünk részrehajlást az eddigi tevékenysége során.
Tény, hogy a korábban képviselt kollégái mára a KÜT-tagságát is leszavazták, az pedig egyenesen méltánytalannak mondható hozzáállás, hogy a kb. félezer "kiszolgálónak” egyetlen képviseleti hely sem jutott a 8 fő KÜT-tag delegálása során.

- Úgy érzem, mintha kissé neheztelnél a kollégákra?
- Nem hinném, hogy a kritikai észrevételeim ne építő szándékkal fogalmazódnának meg, bár ettől még lehetnek helytelenek. Szerintem rövidlátó és hibás szakszervezet-politikai döntést hoztak a bányász szakszervezet képviselői. Megítélésem szerint minden munkavállalói csoportot megillet a képviselet joga. Ha a kollektíva elfogadja a javaslatainkat, akkor a DUVISZ szívesen látja azokat a munkavállalókat, akik úgy vélik, hogy biztosítani tudjuk a véleményük kinyilvánításának jogát és képviselni tudjuk az érdekeik megjelenítését. Viszont el kell mondanunk azt is, hogy mi mindig is azt vallottuk, hogy a föld alatti dolgozók és ezen belül a hagyományosan bányászati munkát végző munkatársak fontosak és megbecsült tagjai az energiatermelésnek, de rajtuk kívül még számos becsületes munkavállaló napi tevékenységének ellátása kell ahhoz, hogy a szénkitermelés ne csak egy önmagáért végzett tevékenység legyen.

- Várható-e, hogy az ügynek lesz további élete, és ha igen, mi a következő lépés?
- Igen, lesz! Először is az új szervezeti struktúrához igazított ÜT-be szeretettel várjuk a bányászatban megválasztott, kiszervezett képviselőket. A szakszervezeti vezetés a KÜT-be történő delegálásukat is támogatja - és bízik abban, hogy érveinket az ÜT tagjaink is elfogadják. Annak sem látjuk különösebb akadályát, hogy esetenként képviseleti vezető pozíciókat is betöltsenek, hiszen az a közös célunk, hogy a legalkalmasabbak képviseljék a munkavállalókat.
Talán az is világosan kitűnik az a szándékunk is, hogy a tagság megerősítése érdekében is megtesszük lépéseinket. Megkeressük és várjuk azokat a szakszervezeti tagokat, akiknek a képviseletét a fent említett filozófiánk szerint eddig is elláttuk.
Mert valljuk, hogy együtt erősebbek vagyunk, és velük még erősebbek lehetünk!

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...