< />
2007. június 28.

VIRUSZ Portré

Ellátásbiztonság, innováció, csapatmunka

Bari László
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1989-ben közgazdászként.
Emellett mérlegképes könyvelő, IAS menedzser.
Pályáját 1989-ben a Nyomdaipari Grafikai Vállalatnál kezdte számviteli osztályvezetőként. 1991-1993 között a Herkules Rt. gazdasági-üzemeltetési vezetői tisztségét töltötte be.
Ezt követően 1994-től 1997-ig az UPC-Kábeltel Kft. ügyvezető-gazdasági vezetője.
1997-2004 között a BMW Magyarország-Wallis Autó Holding gazdasági vezérigazgató-helyettese.
2004-től a MALÉV GH Zrt. kötelékében gazdasági igazgatói és vezérigazgatói helyettes.
2007 május 1-jétől a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. gazdasági igazgatója.
Nős, két gyermek édesapja.
Új gazdasági igazgatót köszönthetünk a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. kötelékében.
Bari László otthonos környezetben fogadott minket számos tárgyalás és szakmai megbeszélés közepette, hogy megismerhessük jelenlegi munkáját, terveit, a legfontosabb feladatokat.

- Melyek a legfontosabb tényezők, melyekre egy gazdasági vezetőnek figyelnie kell?
- Mint az Európai Unió tagjának, mindenképpen
tekintetbe kell venni a megfelelő jogszabályokat, határozatokat. Az európai egységes hálózat kialakításához szükséges intézkedések nyomon követése, az összhang megteremtése elengedhetetlen, hiszen a jogszabályi háttér fokozatosan tér át az uniós rendszerhez. Ebben a témában a magyar jogszabályok is igyekeznek igazodni, illetve ahogy a versenypiac követése megkívánja. Az alkalmazkodás a MAVIR-t is érinti, s mint a versenyszférában jelen levő tényezőnek gazdasági háttérrel kell rendelkezzen, kialakítva a legoptimálisabb, hatékony működést, szabályszerűséget, illetve gyors alkalmazkodást. A cég vezető helyzetben van ebből a szempontból is.

- Az idei év a teljes piacnyitásra való felkészülés jegyében telik. Mit jelent ez?
- Szakterületemet tekintve azt gondolom, arra kell alapvetően felkészülni, hogy a teljes piacnyitás előtt, annak során gyors ütemben, széles körű információkat tudjunk szerezni. A piacnak, fogyasztónak és tulajdonosnak is erre van szüksége. Az ágazatokban megvalósuló piacnyitás rengeteg új dolgot, működési változást hoz. A versenyszerű működés teljesen más, mint egy zárt, adott szereplőkkel üzemelő rendszer. Ez nem csak hazánkban, hanem Nyugat-Európában és az egész világon jellemző. Viszonylag nagy és tőkeerős, vagy állami szerepvállaló kevés működik egy ilyen piacon. Más szempontból is lehet tekinteni természetesen az állami szerepvállalást. Fontossága mutatkozott meg a legutóbbi, május 21-i üzemzavarral kapcsolatban. Létjogosult, igenis szükség van a központi irányítás valamelyes jelenlétére, az ahhoz való kapcsolódásra. Az erőművek karbantartása, a hálózat biztonsága, a fogyasztók áramellátásának biztosítása érdekében maradjon meg az a szereplő, ami ezeket a munkákat összehangolja. Például milyen következménye lenne, ha az erőművek teljesen szabadon, önállóan döntenének abban, mikor végzik el a karbantartási munkálatokat? Mi történne, ha több üzemben azonos időpontban zajlana a javítás? Az ország egy része kiesne a fogyasztásból. A lakosság és az ipari cégek számára elengedhetetlen a folyamatos áramellátás. Üzembiztos működés legyen fenntartható - ehhez ha tetszik, ha nem, kell egy bizonyos fajta szabályozottság. Ez az energiaiparban fokozottan érvényes.

- Mit tudhatunk az előzetes tervekről?
- A folyamatos készülés a jellemző. Most készítettük el a hároméves beruházási tervünket, a középtávú fejlesztési projektet. Ez egy kitekintés, hiszen a hálózat esetében egy hosszú távú befektetésről beszélhetünk, nem lehet egy adott évet figyelembe venni önmagában. Vannak meghatározott, bizonyos elemek, milyen fejlesztési irányokban kell elmozdulni lépésről lépésre, ez iránymutatóként szolgál. A terv műszaki, gazdasági alternatívákat hordoz magában, ezeken belül lehet csak gondolkodni, természetesen a piacnyitás tényét mindig szem előtt tartva. Emellett egyéb beruházások kötődnek hozzá, azaz a hálózatbiztonság érdekében tett innováció, az állapot megtartáshoz szükséges lépések, fejlesztések. Illetve a környező országok hálózatához való csatlakozás kívánja ezt meg, mely szintén a hálózatbiztonsági elemekhez tartozik. Éppen az üzemzavarok, vagy kapacitáshiány esetén a megoldási módokat segítik elő, több választási lehetőséget kínálva. A hálózat felkészült, az áramfolyásokat kellőképpen kezelni tudja. A kérdés inkább az, hogy más, határokon túli szereplők adott pillanatban rendelkeznek-e a kellő kapacitás-kiegészítéssel, amire nekünk szükségünk lehet. Ez visszafelé is igaz.

- A tavalyi próbaév után mit lehet elmondani a TSO-ról?
- Működése folyamatos volt eddig is. Ez a folytonosság jelen van a MAVIR életében. A szakembergárda folytatja a tevékenységet, zökkenőmentesen. Inkább fontos, hogy strukturálisan hosszabb távon olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyekkel - források biztosítása mellett, alacsony költséggel - energiát tudunk szállítani és a hálózaton belül elosztani. Van olyan fogadó-átmenő kapacitásunk, amellyel kisebb költséggel működő termelőkhöz tudunk hozzájutni. Az átmenő forgalom mindennapos lehet ugyanúgy, mint a határon túlról vásárolt áram átvétele. Ezt a gazdasági helyzet határozza meg, illetve az alkalmazott technológiák. A szélerőművek térhódításával párhuzamosan biztosítani kell az átvétel növelésének lehetőségét, a tartalékokat. Emellett húsz-harminc évre tervezve szükséges a hálózati elemek kicserélésének, rendelkezésre állásának biztosítására a megfelelő anyagi forrás.

- Milyen volt eddig a kapcsolata az energiaszektorral?
- Eddig teljesen más területen tevékenykedtem, van sok új, eddig nem annyira ismert tényező számomra. A villamosenergia-ipar, mint kiemelt stratégiai ágazat, magában hordozza a szakmai sajátosságokat, nem a hagyományos számviteli, pénzügyi, kontrol-ling folyamatokkal kell számolnunk. Emellett külön feladat a MAVIR sajátosságainak ismerete. Ármeghatározás, jövedelemtermelő képesség, a cég működésének részletes elemei, ezek kapcsolatai, a meghatározó tényezők a működés, a tervezés során. Itt is érvényesül az a tétel, hogy a hatékonyság, a minél kisebb egységköltség nemcsak vállalati, hanem fogyasztói érdek is.
A kollégák mindenben segítőkészek, részletesen tájékoztatnak a MAVIR működésére jellemző tulajdonságokkal, amelyek eltérnek az általános ismérvektől és nem utolsósorban az MVM Csoport szerkezetének ismerete is ide tartozik.

- A társaságcsoport szerinti működés, a holding már nem ismeretlen az ön számára.
- Azt látnunk kell, hogy a holding alapján működő vállalkozás gazdasági előnyöket hoz. Hatékonyabb működés alakul ki, ha bizonyos funkciókat, amelyek nem igényelnek nagy létszámú működtetést, összevonhatók legyenek. Ezáltal a kisebb részek működtetéséhez szükséges szervezés, munkaerő-irányítás kisebb létszámmal oldható meg. Még folyamatban van a csoportszintű működés kultúrájának kialakítása.
A vállalatcsoport részeiben dolgozó munkavállalók el tudják fogadni azt, hogy a munkájuk egy része csoportérdek - ami természetesen MAVIR érdek is -, és valamelyik vállalathoz kerül.

- Milyen a kapcsolata a kollégáival?
- Mivel alapvetően csapatban gondolkozom, abban is kívánok tevékenykedni. Bárki lehet individuális, nem lehet olyan hatékony a munkavégzés során, mint egy teamben. A javaslatokat szívesen fogadom, az itteni kollégák szakmai felkészültsége vitathatatlan, illetve szerteágazó tapasztalatokkal rendelkeznek. Hetente közös megbeszélést tartunk az elvégzendő feladatokat illetően, de egyéb esetben is szívesen fogadom a munkatársakat.

- A napi munka után hová tér haza?
- A családiasabb hangulatú kertvárosokat, kistelepüléseket részesítem előnyben. Nyugodt környezet, tiszta levegő szükséges ahhoz, hogy tudjon az ember kikapcsolódni. Személy szerint érdekel a kertészkedés, alakítgatom otthonomat, ezért is folyamatosan figyelemmel kísérem az újításokat, melyeket én is alkalmazhatok, illetve kezem munkájával hozhatok létre. Gyermekeim már nagyok, tizennégy és tizenöt évesek, egyre inkább alkalmam van szabadidőmet kedvelt hobbijaimnak szentelni.
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...