< />
2007. június 28.

VIRUSZ Portré

Az egységes szemlélet a siker egyik záloga

Sipos Péter
1991-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar, Erősáramú szak automatizálási ágazatán, majd posztgraduális képzés keretében terméktervező szakmérnöki diplomát szerzett a BME Természet- és Társadalomtudo-mányi Karán.
Az Autóipari Kutató és Fejlesztő Vállalatnál szoftverfejlesztő mérnök az automatizálási és számítástechnikai osztályon 1989 és 1990 között. Ezt követően tanácsadó a General Motors vállalatnál, gazdasági elemzések és statisztikák készítését irányította 1991-ben.
1992-2007 között a Shell és a Royal Dutch Shell Csoportnál tölt be különböző tisztségeket.
1995-től szolgáltatásfejlesztési tanácsadó, majd speciális projektekért felelős vezető - nemzetközi kommunikáció, vevőszolgálati központ, raktározási és logisztikai projekt - 1997-től Shell Hungary töltőállomás hálózat IT vezetője, majd végül a Kelet-Közép-Európai Régió IT vezetője. 2002-től az Euroshell Kártyarendszerek Projekt vezetőjeként felelős a nemzetközi program megvalósításáért. 2005-2007 májusáig Globális Kártyainformatikai Szolgáltatási vezető.
2007. május 1-jétől a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Informatikai Igazgatója.
Nős, egy hároméves kisfiú és egy kilenchónapos kislány édesapja.
Sipos Péter személyében fiatal, magabiztos embert ismerhettünk meg a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. újonnan kinevezett informatikai igazgatójaként, aki készségesen fogadott az irodájában. Eddigi tevékenységéről, a jövőbeni megvalósítandó tervekről, lehetőségekről beszélgettünk. Mit jelent a határok-nélküliség, a nemzetközi kapcsolatok, az állandó megújulás, illetve a nyitottság és befogadókészség?

- Mit tudhatunk legutóbbi munkájáról, konkrét feladatairól?
- A Globális Kártyainformatikai és Szolgáltatási irányítás, Online Központ vezetése volt a feladatom a Royal Dutch Shell Csoportnál. Huszonegy európai uniós ország egy rendszerbe integrálása után az irányítás kiterjedt később Ázsia egy részére is, Malaysia és Hongkong területére. A központ vezetőjeként az online authorizációs szolgáltatásért voltam felelős, az elfogadás központosítása, a kártyarendszerek integrálása területén.

- Mennyire otthonos az energiaiparban?
- A villamosenergia-iparral a végzettségem folytán erősáramú villamosmérnökként van kapcsolatom, a gyakorlatban az elosztás-értékesítés, illetve a kiskereskedelmi informatikai hálózat és rendszer volt a fő terület, ahol tevékenykedtem. Ez a hálózat hét kelet-közép-európai ország töltőállomás informatikai rendszerét irányította.
Azzal a szakmai, illetve vállalati múlttal, vagyis hogy nem egyetlen anyavállalatnál töltöttem el az elmúlt tizennégy évet, alkalmam volt megismerni számos európai céget, amelyek kapcsolatban vannak egymással. Szerteágazó vállalatokról van szó, ahol az informatika, beszerzés, világméretű tenderek központosított folyamatok alatt működnek. Ezen kívül tevékenységem kiterjedt külső beszállító cégek feladatainak irányítására is. Egyáltalán nem okoz gondot a váltás, a MAVIR egy befogadó cég sok külső kapcsolattal, ez számomra otthonos. Kicsit gyorsan, in medias res kezdtem az itteni munkámat, ugyanúgy zajlott az élet, mintha már régóta itt lennék. Ismereteimet folyamatosan mélyítem. Közvetlennek tartom magam, a munkahelyi légkört úgy próbálom alakítani, hogy ezt a szemléletet támassza alá.

- Mit jelent önnek a MAVIR informatikai igazgatói kinevezés?
- Nagy megtiszteltetés számomra, kellő kihívás egy komoly és jelentős szerepet betöltő cég informatikai vezetőjének lenni. A MAVIR jellegénél fogva nem működhet szigetként, hiszen a nemzetközi energiarendszerhez kapcsolódik, a kapcsolattartás milyenségéből adódóan ez fokozatos - regionális, európai, szakmai tömörülések társult tagjaként. Úgy látom, számos hasonlóság, kapcsolódási pont mutatkozik előző tevékenységeimhez, munkámhoz, eddigi tapasztalataimat nagymértékben fel tudom használni. Adódnak olyan lehetőségek a multinacionális és nemzetközi vállalati tapasztalataimból, melyek lehetővé teszik annak megvalósítását, hogy a MAVIR üzleti hatékonysága jelentős mértékben növelhető legyen. Technikailag a cég előkelő helyet foglal el, ha más külföldi és hazai vállalkozásokhoz mérjük, elsők között említhető. Mindig is rendelkezett kellő beruházási kerettel, és mint fő és központi szerepet betöltő rendszerirányítónak elengedhetetlen, hogy használja a legújabb technológiákat, kövesse a fejlődést.
Egyszóval jó a MAVIR-hoz jönni. Újítást leginkább a projektvezetés módszertanában lehet bevezetni a minél hatékonyabb projektmunka céljából. A másik fejlesztő terület az üzemeltetés folyamata marad, bevezetve az általam már eddig sikerrel alkalmazott nagy-biztonságú, megbízható rendszert az ITIL-t. Az üzemeltetés módszertana ez tulajdonképpen, hogyan kell kezelni a változásokat, incidenseket, miképpen szükséges a hierarchiába rendezés, a problémák minél hatékonyabb és gyorsabb megoldása, egyfajta tudásadatbázis létrehozása, illetve, hogy a probléma ne térjen vissza. A megélt folyamatokban felhalmozott tapasztalat, információ belső körben korlátlanul felhasználható, vagyis más részleg is használhatja a későbbiek során. Az ITIL nemzetközileg alkalmazott módszer, ezt itt is képesek vagyunk bevezetni, ez a további terjeszkedés egyik kiinduló pontja is lehet.

- Milyen részlegek, osztályok tartoznak az ön irányítása alá, várható-e szervezeti változás?
- Három osztályt irányítok. Az általános informatika név szerint megszűnik, a fő tevékenység egyben átkerül az MVMI ZRt.-be - desktop és ügyvitel -, illetve az SAP üzemeltetés kerül ki az általános informatika területéről. Úgy fogalmaznék inkább, a meglévő csapatra egy új szerepkör vár, ami jár némi változással, de a munkavégzés folytonos marad. Az üzemirányítás biztonságáért felelős területek, amelyek bizalmas adatokat kezelnek, mindenképpen házon belül maradnak, így a rendszerirányítói feladatok és a piac semlegességhez tartozó információk védettek maradnak. Az Általános Informatikai Osztály, amely átviteli informatikává alakul, az átviteli tevékenység fő kiszolgálója lesz. Gyarapszik egy új feladattal, a hálózati eszköz nyilvántartó rendszer irányítását végzi májustól. A megvalósításra kerülő szinergia projekt elve az a társaság csoporttá alakulása során, hogy ha ugyanazon tevékenység több vállalatnál jelen van a csoporton belül, akkor az egy irányítás alá kerül, megvalósítva a költséghatékonyságot, a jobb szolgáltatásorientációt, amely emeltebb szinten tudja biztosítani az üzemeltetést.
A másik fontos osztály, amely a fő tevékenységet szolgálja ki, a Folyamatirányítási Informatikai Osztály, üzemeltetői és fejlesztői alaptevékenysége a MAVIR rendszerirányítói főtevékenységet szolgálja ki, illetve magát az informatikát is alapvetően meghatározza. Ide tartozik a napi kereskedelmi tevékenység támogatása és a piacnyitással kapcsolatos új informatikai fejlesztések megvalósítása is.
Harmadik terület a távközlés. A tevékenységünket át és átszövi a telekommunikációs igény. Az adatszolgáltatás különböző regionális áramszolgáltatók, erőművek és a MAVIR között, ahol magát a villamosenergia-rendszert távvezérléssel irányítjuk.
Egy új, bevezetendő projektről számolhatok be, ahol a teljes körű távkezelés megoldása a feladat, vagyis a kezelőközpontok központi irányítása. Ez jelentős, új telekommunikációs igényt jelent, ami magával hozza egy teljesen egységes országos telekommunikációs hálózat szükségességét.

- Az új igazgató szemléletváltozást is tervez valószínűleg…
- Az újítások bevezetése során nagyon fontos az egységes szemlélet kialakítása az itt dolgozók esetében. Szeretnénk hozzájárulni a támogatott rendszerekkel ahhoz, hogy megvalósuljon a vállalati egységes stratégia, ebben elől szeretnénk járni.
Kiemelném még céljaink közül a papírmentes iroda, elektronikus aláírás megteremtését és általánosítását, amely kellő informatikai biztonság mellett megvalósítható. Utóbbi egy kiemelt terület, személyes irányításom alatt működik.
- A projektmenedzsment terén is hasonló, módszertan váltás jelenik meg és az így felhalmozott tudás később transzferálható lesz. Az egyes igazgatóságok között átívelő, de egymáshoz szorosan kapcsolódó projekteket is jól és gördülékenyen lehet vezetni. Az említett rendszer úttörőként hozza létre azt a működést, amely szerint olyan vezetők kiemelése történik meg, akik képesek átfogó projekteket is vezetni - akár igazgatóságokon átívelőket - és az összmunkát megvalósítani. Ezeknek a vezetőknek nem az operatív munka lesz a feladata. Ezen a területen folyamatban vannak a felmérések, továbbképzések várhatók.
A funkció, amelyet betöltök, olyan szerepkör, hogy minden igazgatósággal kapcsolatban áll, tulajdonképpen már önmagában is közfunkcionális, hiszen az üzemirányítás, karbantartás, akár a hálózatépítés informatikafüggő. Minden területtel jó kapcsolatban kell lennünk.

- Az informatika, mint tudományág, egy állandóan fejlődő terület. Hogyan követik nyomon a változásokat?
- Tagjai vagyunk különböző szakmai fórumoknak. Kijelenthetem, hogy a MAVIR szakembergárdája nagyon kiváló, magasan kvalifikált egyénekből áll, akik képesek a folyamatos megújulásra. A belső továbbképzéseknek nagy szerepe van egy informatikus számára, - ez a szakma olyan embereket kíván meg eleve, akik nyitottak az újításokra, és azokat nyomon követik. Ehhez a kellő támogatás - adott: tanfolyamok, konferenciák, fórumok, ahol aktuális problémák kerülnek kielemzésre.

- A családja hogyan fogadta a változást?
- Mondhatom, nagy örömmel. Kinevezésem minden családtag megelégedésére történt. Eddigi munkám adta körülmények nem igazán valósították meg az egyensúlyt a munka és a magánélet terén. Rengeteg időt töltöttem külföldön. Ez változott most meg, két kicsi gyermekem van, több időt szánhatok a továbbiakban a velük való együttlétre. Ez rendkívül pozitív, kedvező fordulat. Emellett jóleső érzéssel tölt el, hogy immár nem virtuális rendszerben, hanem konkrét vállalati hierarchiában dolgozom. Hasznosíthatom mindazt a tudást, amit a nemzetközi porondról hoztam.

- Kikapcsolódásra nem sok ideje adódott.
- Sportágak közül a teniszt kedvelem, de eddig nem akadt olyan partner, aki kivárta volna az állandó időpontváltozásokat, az utazások mindig közbeszóltak. Hobbiként űzöm családommal a síelést, ez minden évben elmaradhatatlan tevékenység. Új dolog viszont a kerékpározás, a gyerekek is egyre inkább érdeklődnek ez iránt. Ezenkívül amatőr szinten fotózok is.
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...