< />
2013. november 14.

VIMFÓ Hírek

Tanácskoztak a villamosenergia-ipari munkavédelmi képviselők

Hajdúszoboszlón tartották a VIMFÓ X. fórumát

„A munkavédelem, valamint a munkavállalói munkavédelmi érdekképviselet aktuális kérdései” címmel tartott fórum célja a villamosenergia-iparág munkáltatóinál

működő munkavédelmi képviselők és munkavédelmi bizottságok szakmai fejlődése, a hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység megvalósítása és ennek eredményeként javuljon a munkáltatók baleseti mutatói.

A X. jubileumi fórumot Kovács János, a VIMFÓ elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a résztvevőket, az előadókat és az ünnepi fórumra meghívott korábbi VIMFÓ elnököket. Megköszönte a szervezésben résztvevők munkáját.

Kovács János összefoglalta a Fórum történetének eddigi eseményeit, eredményeit. A Fórum a találkozóit az iparág egy-egy munkáltatójának bevonásával szervezte. Az EVDSZ anyagi és erkölcsi támogatása, a tagszakszervezetek vezetőinek segítsége és az üzemi tanácsok együttműködése segítette a VIMFÓ tevékenységét. A Fórum aktív munkájával elismertette magát az iparági szervezetekkel.

Bodnárné Daxner Szilvia, szervező az E-on csoport, a TIVISZ és Pinczés Ernő (TIVISZ elnök) szervező üdvözletét tolmácsolta.

Oláh Attila, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Debreceni Üzemeltetési és Létesítési régióvezető a társaságcsoport jelenéről beszélve a 2013. szeptember 30-i gázüzletág kiválásról szólt, valamint a 2012. évi adatok ismertetésével mutatta be az E.ON csoportot. A fenntartható fejlődés programjai közül az akadálymentes égbolt programot emelte ki. A HSE stratégia célja olyan egészség- és biztonsági kultúra kialakítása, ahol a biztonság prioritást élvez minden szintű döntésben, és ahol a saját és a társak védelme alapértékként működik. Az elmúlt évek munkavédelmi akciói és a biztonságtudatosság fejlesztése is hozzájárultak a baleseti mutatók javulásához.

Gráfel Sándor, az E.ON munkavédelmi szakreferense azokat a munkavédelmi tevékenységeket mutatta be, amelyek a balesetek számának csökkenéséhez, a kvázi balesetek és a feltárt nem biztonságos körülmények bejelentésének növekedéséhez vezettek. Fokozott hangsúlyt helyeznek a vezetők és a munkatársak rendszeres elméleti, technológiai és gyakorlati oktatására, az oktatási anyagok fejlesztésére. Továbbá prioritást élveznek a munkavédelmi ellenőrzések, az ellenőrzések, balesetek adatait feldolgozó informatikai rendszer. A munkavédelmi szervezet átszervezése következtében a központi intézkedések száma csökkent, mára már a helyi intézkedések jellemzők. A szabályozó dokumentáció racionalizálása során kialakították a társaságcsoport villamos biztonsági szabályzatát, a szakterületi szabályozásokat, valamint azok végrehajtási szabályait.

Kálmán Lajos
, az NHH NMI Munkavédelmi Főosztály szakmai koordinátora a 2013. szeptember-októberi hónapokban megtartott villamosság biztonságának célvizsgálatáról tartott tájékoztatást. Összességében megállapította, hogy az áramszolgáltató területén a munkavédelem magas színvonalon működik, munkáltatók és a munkavállalók is jól végzik munkájukat. A statisztikában is kedvezőbb képet mutatnak az országosnál. A munkavédelmi hatóság a balesetek megelőzéséhez vizsgálja az összefüggéseket a jellemző munkakörök és események között, a munkahelyek telepítettsége, a munkavégzési eljárások, a javítás, hibaelhárítás szempontjai szerint vizsgálták a biztonságot. A villamos biztonsági célvizsgálat számszerű adatait a hatóság honlapján közzéteszik.

Mandrik István
, az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkáltatói oldalának ügyvivője a munkavédelem aktuális kérdéseit ismertette. A makro szintű munkavédelmi érdekképviselet változott. Jelenleg az Országos Munkavédelmi Bizottság korlátozott jogokkal rendelkezik, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkavédelmi kérdésekkel kevésbé foglalkozik, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács és a Versenyszféra Konzultációs Fóruma is csak egy-egy szeletét fedi le a gazdaságnak. A mezo- és a mikro szintű érdekképviseletben kisebb a változás. A munkavédelem új európai kihívásai: a tartósan meleg időszakok okozta megnövekedő igénybevétel megelőzése, az egészségellenőrzés megelőző hatékonyságának növelése, valamint a sérülékeny munkavállalói csoportok munkaerejének regenerálása és visszaillesztése a munka világába. Ehhez járul hazánkban az elhúzódó gazdasági válság, valamint a régi beidegződések továbbélése. Szükséges a rend és biztonság megteremtése társadalmi méretekben a munka tervezésében, irányításában, ellenőrzésében.

Wollner Pál,
a Fórum korábbi vezetője-koordinátora bemutatásában a Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma 2005-2008 közötti időszak munkáját tekintettük át, a 2004. évi megalakulástól.

Kovács János tájékoztatást adott az EDF DÉMÁSZ Csoportnál 2013. év I-X. időszak munkavédelmi képviselők tapasztalatairól.

A második napon a vendéglátó E.ON hajdúszoboszlói oktatási központjában tettünk látogatást. Az iparág szerelői számára létrehozott képzési helyszínen profi oktatók tájékoztatták a fórum résztvevőit a FAM feszültség alatti munka beavatkozásoktól a munkavédelmi mentési gyakorlatokig.


Dr. Váró György, a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért kuratóriumának elnöke a munkavállalók felelősségét és kötelességét ismertette előadásában a biztonságos munkavégzés és a balesetek megelőzése érdekében. A munkavállaló jogát az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez az Alaptörvény biztosítja, valamint az Alaptörvény írja elő a kötelességeit.

Horváth András és Bella Elek társelnökök vezetésével konzultáció folyt a villamos hálózatokon, az alállomásokban és a villamos terekben történő egyszemélyes munkavégzés feltételeiről, valamint az aggregátorok üzemeltetésével, illetve a hálózattal való összekapcsolással kapcsolatos kérdésekről.

Kovács János zárszavában kiemelte a professzionális előadásokon és konzultációkon elhangzottak hasznosságát. A készülő E.ON Villamos Biztonságtechnikai Szabályzattal kapcsolatban kérte az E.ON képviselőit, hogy támogassák az elkészített VBSZ legyen elérhető iparágon belül.
A hatékonyabb munkavédelem megvalósításának érdekében indított „Fel a Gembára!” munkavédelmi akció jó gyakorlat az iparágban, támogatja a majdnem balesetek feltárását.
Az ellenőrzések szakmai színvonalának növelésére, az ellenőrzést végzők támogatása és a tudás szinten tartására használt munkavédelmi Ellenőrzések kézikönyv példaértékű.


A VIMFÓ elnöke megköszönte a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért képviseletében dr. Ried Józsefnek a pszichológiai tudományok kandidátusának és a Paksi Atomerőmű Zrt. Munkavédelmi és Tűzvédelmi Osztályvezetőjének, Majkut Milánnak, hogy részt vett. Köszönetet mondott az E.ON képviselőinek a kitűnő előadásokért és az oktatási központban történő látogatásért, továbbá a TIVISZ-nek a támogatásért és a szervezésért.

Kovács János
elnök
Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...