< />
2009. szeptember 3.

VIMFÓ Dokumentumok

VIMFÓ kérdőívek összesített eredménye

Villamosenergia-ipari
Munkavédelmi Képviselők Fóruma


A villamosenergia-ipari munkavédelmi képviselők kérdőíves véleményeinek összegzése


Készült: Paks, 2009. március 31.
Készítették: a ViMvFó koordinálói

1.Bevezető

Az EVDSZ feladatának tekinti a villamosenergia-iparban működő munkavédelmi képviselői hálózat fejlődésének segítését, a munkavédelmi képviselők képzését és továbbképzését, így a továbbiakban is működtetni kívánja a Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fórumát (ViMvFó).
Az EVDSZ SZV 4/2009 sz. határozatában elfogadta a ViMvFó működésével kapcsolatos írásos előterjesztést. A határozat 4. sz. melléklete tartalmazza azt a munkavédelmi képviselettel kapcsolatos tájékozódó kérdőívet, mely információt nyújt a képviseleti rendszer jelenlegi helyzetéről. Ebben az EVDSZ SZV felkérte tagjait, hogy konzultáljanak a munkahelyi munkavédelmi képviselőkkel, munkavédelmi bizottságok elnökeivel és a kérdőívet kitöltve küldjék vissza a ViMvFó megbízott koordinátorának. A kérdőíves tájékozódás célja, hogy a képviselői véleményéket összegezve a ViMvFó rendezvényeinek és programjainak szervezését segítse a jövőben.
Az elküldött kérdések összeállítása a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány által kiadott kérdőív felhasználásával történt.

2. Összefoglaló

Ebben a tájékoztatóban az EVDSZ tagszervezeteknél működő munkahelyi munkavédelmi képviselőihez, bizottságaihoz eljuttatott kérdőív értékelése került összefoglalásra, amely a munkavédelmi képviselőket kérdezte meg tevékenységükről, jogaik gyakorlásáról. A kérdőívben a munkavédelmi képviselők kifejezhették a működésükkel kapcsolatos elégedettségüket, véleményüket. Az adatok begyűjtése kérdőíves adatfelvétel alkalmazásával történt, melyekben a megkérdezettek ötfokozatú skálán (* A számokkal jelzett válaszoknál 1 rossz, 2 gyenge, 3 elfogadható, 4 jó, 5 kiváló), ill. igen, nem válasszal értékelhették elégedettségüket.

Az eredmények röviden összefoglalva:

Kiadott kérdőívek száma: 34 db
Visszaérkezett kérdőívek száma: 22 db, illetve 1 db összefoglaló (E-ON)
Eredményesség: 68 %
A munkavédelmi képviselők együttműködési területeit illetően a válaszadók többsége elégedett. A megalakult munkavédelmi bizottságok működő képesek, de vannak munkáltatók, ahol még nem alakultak meg az új bizottságok. A képviselők törvényes jogai gyakorlásának a munkahelyeken általában nincs akadálya. A válaszokból kiolvasható a képviselők kezdeményező készségének hiányossága. A Paritásos Munkavédelmi Testületek létrehozása 50%-os eredményt mutatnak. A létrehozásban és a működésben jelentős előre lépés szükséges. A munkavédelmi képviselők többsége jónak értékeli érdekképviseleti munkáját a munkahelyén. A ViMvFó ismertsége közepes. A válaszadók 80 %-ának lehetősége volna, ám csak 60 %-a venne részt a rendezvényeken, annak megrendezését pedig csak 30 %-a vállalná. Az összegzést végző koordinátorok a fórum programjainak alakításában figyelembe kívánják venni a kérdőívből leszűrt tapasztalatokat.

3. A felmérésben résztvevők

1. Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete
2. Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete
3. Budapesti Erőművek Szakszervezete
4. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete
5. Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet
6. Oroszlányi Bánya és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete
7. Elektromos Szakszervezet
8. Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács
9. Észak-dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet (Alállomási szakterület)
10. Észak-dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet (Hálózati Osztály)
11. Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete
12. Schneider Electric Rt. Szakszervezet
13. Tatabánya Erőmű Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete
14. E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
15. E-ON Erőműüzemeltető Kft.
16. E-ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
17. Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkahelyi Szakszervezete
18. VDSZSZ ERBE Kft. Szakszervezet
19. VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet
20. VDSZSZ Észak-magyarországi Áramszolgáltató Tagszakszervezete
21. Villamosenergia-ipari Központ Szakszervezete
22. Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete
23. Villamosenergia-ipari Fiatalok és Munkavállalók MVMT Központi Szakszervezete
24. VILLKESZ Kft. Szakszervezete
(A 21. és a 23. sorszám alatt szereplő szervezet munkavédelmi helyzetét 1 kérdőíven értékelte a bizottság vezetője)

4. A kérdőívre adott válaszok összegzése

4.1. Általános kérdések

A gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma. változó
A megválasztott munkavédelmi képviselők száma. változó
Létrehozták-e a munkavédelmi bizottságot? 15 igen, 6 nem
Kötöttek-e együttműködési megállapodást a munkáltatóval? 11 igen, 9 nem
Mikor volt a munkavédelmi képviselők választása változó időpont

4.2. Együttműködési kérdések

Hogyan értékeli a munkáltatóval való együttműködést? 1(1) 0(2) 6(3) 12(4) 2(5)
Milyen a kapcsolat a szakszervezettel, Üt-vel? 1(1) 0(2) 0(3) 11(4) 9(5)
Milyen a kapcsolat a foglalkozás- egészségüggyel? 3(1) 3(2) 4(3) 7(4) 4(5)
Milyen a kapcsolat a munkavédelmi szakemberekkel? 0(1) 2(2) 3(3) 9(4) 6(5)
Munkahelyi vezetője támogatja választott funkciójában? 19 igen, 2 nem

4.3. A bizottság

Megalakult-e a bizottság? 16 igen, 3 nem
Van-e kidolgozott ügyrendje a munkavédelmi bizottságnak? 12 igen, 4 nem
Milyen gyakran ülésezik a bizottság? (1xhavonta) 2, (2xévente) 3, (4xévente) 5, (5xévente) 1
Biztosítottak-e a feltételei a bizottság munkájának? 14 igen, 1 nem
Készített munkatervet a bizottság? 11 igen, 4 nem
Készül emlékeztető, feljegyzés az ülésekről? 13 igen, 2 nem

4.4. A munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi bizottság törvényes jogainak gyakorlása

Milyen gyakorisággal végeznek ellenőrzést a képviselők? (3xhavonta) 1, (havonta) 9, (4xévente) 2, (évente) 5, (soha) 2
Biztosítottak-e a képviselők ellenőrzési feltételei? 19 igen, 3 nem
A munkáltató lehetővé teszi a döntés előkészítésében való részvételt? 16 igen, 5 nem
Kért-e a képviselő (bizottság) tájékoztatást a munkáltatótól? 14 igen, 7 nem
Kezdeményeztek-e intézkedést bizottsági szinten? 9 igen, 11 nem
Van-e kialakított formája az intézkedési kezdeményezésnek? 11 igen, 9 nem
A munkáltató tájékoztatja a képviselőt (bizottságot) a munkabaleset bekövetkezéséről? 18 igen, 2 nem
Részt vesznek-e a munkavédelmi képviselők a baleset kivizsgálásának teljes folyamatában? 6 igen, 2 nem, 12 csak részleteiben
Előfordult-e, hogy egyet nem értés esetén külön véleményét feltüntette a képviselő a jegyzőkönyvben? 2 igen, 17 nem
Gyakorolt-e a bizottság (képviselők) egyetértési jogot a munkáltatói szabályozással? 13 igen, 8 nem
Előfordultak-e viták az egyetértési jog gyakorlása során? 6 igen, 15 nem
Van-e a gazdálkodó szervezetnek munkavédelmi programja? ‪ 15 igen, 6 nem
Biztosítanak-e a képviselőnek (bizottságnak) számítógéphez, internethez hozzáférési lehetőséget? 17 igen, 4 nem
Megtörtént-e a képviselők előírt képzése, továbbképzése? 18 igen, 3 nem
A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti-e a munkajogi védettséggel összefüggő eljárási kérdéseket? 10 igen, 11 nem
Előfordult-e munkajogi védettséggel összefüggő eljárás? 3 igen, 18 nem

4.5. A Paritásos Munkavédelmi testület

A munkáltató kezdeményezte-e a testület létrehozását? 13 igen, 7 nem
Létrejött-e a paritásos testület? 14 igen, 7 nem
Biztosítottak-e a paritásos testület működésének feltételei? 13 igen, 6 nem
Van-e kidolgozott ügyrendje a testületnek? 11 igen, 8 nem
Működik-e érdemben a paritásos testület? 9 igen, 10 nem
Tárgyalták-e a törvényben előírt témákat? 11 igen, 8 nem
Ülésezett-e a paritásos testület? (1xévente) 8, (2xévente) 3,

4.6. A képviselő (bizottság) véleménye, javaslata

Hogyan értékeli képviselői tevékenységét, eredményeit munkahelyén a munkavédelmi helyzet javításában? 1 (1) 1 (2) 7 (3) 9 (4) 1 (5)
Mennyire ismeri a ViMvFó célját, működését? 4 (1) 2 (2) 5 (3) 7 (4) 2 (5)
Van-e lehetőség e fórum rendezvényein való részvételre? 17 igen, 3 nem
Részt venne a fórum munkájában? 12 igen, 8 nem
Vállalná-e a fórum rendezését munkáltatója támogatásával? 6 igen, 13 nem

Mi akadályozza, illetve akadályozta a fórumon való részvételét? (rövid válaszok)

- Nem mindig van lehetőség, de már többször voltam.
- Érdemi program hiánya.
- Legalább 30 nappal előtte értesítés a műszakcsere miatt.
- Információ hiánya.
- Még nem vettem részt ilyen fórumon.
- Elfoglaltság.
- Munkahelyi programmal való ütközés.
- Nem hívtak.
- Sok rendezvény.

Javaslat a fórum működésének javítására és a programszervezésre. (rövid válasz)

A VDSZSZ IV. Kongresszusán megfogalmazottaknak, a 2008-2013 évekre készült cselekvési programnak megfelelő működés biztosíthatja a munkavédelem kellő helyen történő elismerését. Ehhez el kell érni mindenki részéről azt, hogy egyénileg is kiemelt feladatnak tekintsük a munkavédelemmel való foglalkozást. (1 fő válaszadó)


Paks, 2009-04-01


Letöltés
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...