< />
2010. május 17.

VIMFÓ Dokumentumok

III. VIMFÓ emlékeztető

A Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma (VIMFÓ) 2010. április 21-22-én Siófokon, a Hotel Vértesben tartotta soron következő harmadik ülését.

A fórum megrendezését a hagyomány szerint mindig egy-egy munkáltató támogatja az ágazatból. Ennek a fórumnak az MVM Zrt. volt a házigazdája. A rendezvényre érkező munkavédelmi képviselők elsősorban az előző fórum döntéseinek értelmében készült dokumentumok megvitatására és elfogadására érkeztek. A fórumon két fő témakör került kifejtésre. A kockázatértékelés és a munkabalesetek kivizsgálásának tapasztalatai a munkáltatónál és a munkavédelmi képviselő részvétele ezekben a folyamatokban. A folyó munkavédelmi tevékenység ágazati szintű koordinálásához kapcsolódóan az OÉT mellett működő Munkavédelmi Bizottság munkaadói és munkavállalói oldal ügyvivőit kérte fel a fórum egy-egy előadásra és konzultációra. A villamosenergia-iparág munkáltatóinál előforduló balesetek statisztikai adatainak begyűjtésére és összegzésére, valamint a tanulságok közreadására vonatkozó szakmai anyag elkészítését május 15-ig teljesíti a dokumentum összeállításával megbízott munkavédelmi szakember.

A III. VIMFÓ programja az előzetesen megküldött napirendek szerint folyt.
Szabó Béla VIMFÓ elnök ismertette a folyamatot, amely a VIMFÓ és az EVDSZ együttműködési megállapodás megkötéséhez, illetve annak jóváhagyásához vezetett. A megállapodástervezetet előzetesen az EVDSZ szövetségi vezetősége több alkalommal tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az együttműködési megállapodásban foglaltakat a fórum szavazatával egyhangúan elfogadta és aláírásra javasolta.
Előadást tartott a munkáltatói és a munkavállalói oldal OÉT-ben történő együttműködéséről Mandrik István, az OÉT mellett működő Munkavédelmi Bizottság munkáltatói és Borhidi Gábor, a munkavállalói oldal ügyvivője. A későbbiekben az ügyvivők egy-egy témához is hozzászóltak és hasznos javaslatokat tettek.
Mandrik István bátorította a munkavédelmi képviselőket, hogy bármilyen probléma esetén álljanak ki jogaikért és a munkavállalókért. A munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt fontos a munkavédelem megfelelő szintű megvalósulása a munkahelyeken. Egy kérdésre válaszolva Mandrik úr elmondta, hogy közismert az alvállalkozók kiszolgáltatott helyzete és a körbetartozások problémája a munka világában. Ezek nagyban rontják a munkavédelem helyzetét a munkahelyeken. A munkáltatók részéről korábban készült egy olyan javaslat, mely javíthatna a helyzeten. Sajnos a javaslat tárgyalása nem került napirendre.
Kovács János, a VIMFÓ társelnöke a Főcze Lajos Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvánnyal történt kapcsolatfelvételről szólt. Az alapítvány honlapján ( Munkavédelmi Képviselő ) közzétették a munkavédelmi képviselők számára hasznos információkat. A társelnök a munkavédelmi képviselők és a hatóság kapcsolatáról is tájékoztatott.
A Munkavédelmi Képviselők Konzultatív Fórumáról Göndöc József , a VIMFÓ társelnöke tájékoztatott. Elmondta, hogy a munkavédelmi képviselők elfogadottsága nem egységes. Megítélésük pozitív, hogyha a munkavédelmi képviselőt a hatóság partnerként kezeli.
Borhidi Gábor megemlékezett a Munkavédelmi Bizottság közelmúltban elhunyt két tagjáról, Barabás Viktorról, a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért Konzultatív Fórumának elnökéről és Dr. Varga Lászlóról, az OMMF Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztályának vezetőjéről. Tájékoztatott a munkában megrokkantak és elhunytak emlékére tervezett emlékműről, amelynek felállításához anyagi támogatókat várnak. A fórum résztvevői egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a munkahelyi balesetben elhunytakra. A fórum megtiszteltetésnek tartja Borhidi úr szóbeli kijelentését, hogy az OÉT Munkavédelmi Bizottságának ülésén javaslatot tesz a fórum egy tagjának felvételére.
A VIMFÓ elnöke tájékoztatott az ágazatban folyó munkavédelmi tevékenység ágazati szintű koordinálására vonatkozó előterjesztésről. Ennek a dokumentumnak az előzetes egyeztetése megtörtént az EVDSZ vezetésével. A dokumentum szerint az EVDSZ és a VIMFÓ kezdeményezi , hogy a munkavédelem területén az ágazati szintű együttműködés jöjjön létre egy, a munkaadók és a munkavédelmi képviselők között. Az ágazati együttműködés előkészítésére Göndöc Józsefet, az E.ON Hungária társaságcsoport munkavédelmi képviselők Központi Munkavédelmi Tanács elnökét, Kovács Jánost, az EDF DÉMÁSZ csoport Munkavédelmi Képviselők Bizottságának elnökét, Németh Lajost, az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport Központi Munkavédelmi Bizottság elnökét kérték fel.
Borhidi Gábor jó ötletnek és hasznosnak tartotta az ágazati szintű együttműködést a munkáltatók és a munkavédelmi képviselők között a szakszervezet támogatásával, de fontos a munkáltatói oldal támogatása is. Az együttműködés, egy ágazati szintű bizottság létrehozása példaértékű lenne Magyarországon és hatást gyakorolhat majd más ágazatra is. Működésének finanszírozási kérdését már a létrehozásakor fontos tisztázni.
A témához hozzászólók megemlítették, hogy ha egy bizottság létrehozása akadályba ütközne, úgy egy konzultatív fórum működtetésével lehetne pótolni.
Vargáné Stöckler Ágnes főmunkatárs ismertette az MVM Zrt. és az általa irányított társaságcsoport jövőképét a biztonsági, környezet- és a munkavédelem szempontjából.
Szalai Györgyné (MVM Zrt.) hozzászólásában elmondta, szerinte a legfőbb probléma az, hogy a munkavédelmi képviselő szakmai szempontból nem tárgyaló partnere a munkavédelmi szakembernek, ezért a képzésre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
A második napot két iparági munkavédelemért felelős vezető előadása nyitotta meg a munkavédelmi képviselők szerepéről és közreműködéséről a munkahelyi kockázatértékelésben, valamint a munkabalesetek kivizsgálásában.
Gráfel Sándor, az E.ON Hungária Zrt. munkavédelmi területi referense bemutatta a társaság munkavédelmi szervezetét. A balesetvizsgálatok rendszerének ismertetése során elmondta, hogy már a baleset bejelentésekor értesíti a munkavédelemi vezető a munkavédelmi képviselőt, aki hatósági bejelentésre kötelezett, valamint olyan balesetek kivizsgálásában vesz részt, melyet a baleset kivizsgálása céljából létrehozott bizottság vizsgál. A kockázatértékelésben a kérdéslisták kitöltésével vesznek részt. „Számunkra a biztonságos munkavégzés a legfontosabb” – hangsúlyozta a munkavédelmi referens.
Forisek István, a Vértesi Erőmű ZRt. biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségirányítás területének vezetője előadásában kiemelte a bányászati és a külszíni tevékenység eltéréseit a jogi szabályozásban, a hatósági felügyeletben a munkavédelem vonatkozásában. Ismertette a munkavédelmi képviselők részvételét a munkahelyi kockázatértékelésben és a munkabalesetek kivizsgálásában.
Kovács János bemutatta az EDF DÉMÁSZ Társaságcsoportnál működő együttműködést és érdekegyeztetést a munkavédelemben. A társaságcsoportnál kihasználják a MEBIR lehetőségeit. A biztonságtechnika célja a felelősségérzet és a kockázatfelismerő képesség fejlesztése. A paritásos testület a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A munkavédelmi bizottságok lehetőséget kapnak az intranet szerkesztésében is.
Az iparágban történt munkabalesetek begyűjtésére, feldolgozására és az információk átadására vonatkozó szakmai anyag kidolgozásának állásáról Kiss József (MAVIR ZRt.) munkavédelmi képviselő tájékoztatott.
Göndöc József és Csordás Jenő javasolták, hogy a társaságok munkavédelmi vezetőit a fórum hívja meg a soron következő ülésre, ahol sor kerülne egy ún. munkavédelmi szakemberek találkozójára is. A fórum döntése értelmében az őszi fórumra az elnök és a koordinátor személyes meghívót küld a munkáltatók vezetőinek, hogy biztosítsák a munkavédelmi szakemberek részvételét.
Szabó Béla összefoglaló értékelésében jónak és eredményesnek ítélte a fórum munkáját. A résztvevőknek megköszönte az aktív részvételt.
A VIMFÓ kétnapos ülésén elfogadott dokumentumok és határozatok:

- Az EVDSZ és a VIMFÓ között létrejött Együttműködési Megállapodás elfogadása.

- Előterjesztés az ágazatban folyó munkavédelmi tevékenység ágazati szintű koordinálására.
- A munkabaleseti adatok gyűjtésére, feldolgozására és az információk átadására vonatkozó szakmai anyag elkészítésének határidős meghatározása.
- A soron következő fórum ülésére kapjanak személyes meghívást a munkáltatók munkavédelmi szakemberei, vezetői.
A fórumról készült tudósítás Szabó Béla elnök tájékoztatója és Orova Piroska jegyzőkönyve alapján készült.
F.E.

Letöltés

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...