< />
2008. augusztus 5.

VDSZSZEMASZ Hírek

"Sikerült jó megállapodásokat kötnünk”

Az évkezdés alkalmából beszélgetésre kértem Takács Jánost, az ÉMÁSZ Rt. felügyelőbizottságának tagját, a társaság üzemi tanácsának elnökét, aki készségesen nyilatkozott.
- Ön immáron második esztendeje elnöke az ÉMÁSZ Rt. Üzemi Tanácsának. Mire emlékszik vissza a legszívesebben?
- 2004. december 9-től vagyok az ÉMÁSZ Rt. Üzemi Tanácsának elnöke. Ez alig több egy évnél, de ebben az időszakban sok minden történt, több fontos, a munkavállalók jövőjét is befolyásoló ügyben dolgozott a tanács. Ez testületi munka és ez meghatározza azt is, nem valamely konkrét ügyre, vagy esetre emlékszem vissza a legszívesebben, hanem arra, hogy a munkáltatóval meggyőződésem szerint jó megállapodásokat sikerült kötni, a testületi vélemények, álláspontok viszonylag komoly mértékben beépültek a vállalati döntésekbe. Rendezettek és kellően szorosak a kapcsolatok a társtestületekkel és korrekt a kapcsolat a munkáltatóval. Az üzemi tanács tagjai a legmeszszebbmenőkig a munkavállalókat, a választóikat igyekeztek jól képviselni.

A legkülönbözőbb módon


- Gyakran fordultak Önhöz különböző ügyes-bajos dolgaikban a cég munkavállalói?
- Igen, főleg azokban a témákban, ügyekben, amelyek közvetlenül érintik a munkavállalókat valamilyen formában. Ezek a megkeresések a legkülönbözőbb módon történnek. Vannak, akik személyesen megkeresnek, vagy telefonon felhívnak. Természetesen ennek fordítottja sem ritka, amikor a munkáltató tervez változtatást, ekkor én is megkeresem azokat a munkatársakat, akiket a vállalati döntés közvetlenül érint. A leggyakoribb viszont az, hogy bármilyen alkalom, rendezvény, megbeszélés alkalmával a szó előbb utóbb az aktuális vállalati témákra terelődik. Hasznosnak tartom. A valóságos érdekeket úgy gondolom, ezzel lehet a legjobban feltérképezni, megjeleníteni és ez a párbeszéd, a lehető legszélesebb kommunikációs kapcsolat teremt alapot a jó érdekképviseleti munkára.

- Milyen jelentős, a munkavállalók jövőjét érintő döntéseket tudott befolyásolni?
- Az, hogy egy döntés jelentős-e, megítélés dolga. A munkavállalókat egyértelműen előnyösen érintő döntéseket természetesen támogattuk. Vannak lezárt és vannak folyamatban lévő témák. A lezárt ügyek alapvetően a végrehajtott, illetve a jövőben végrehajtandó megállapodások. Ilyen többek között például a kafetéria keretére és tartalmának bővítésére vonatkozó megállapodások, a jóléti költségkeret terhére sportcélú lehetőségek, mint például az ÉMÁSZ sportnap, iparági sportrendezvények. A folyamatban lévő ügyek között az egyik legjelentősebb az új bérkategória rendszer (JMR), amelynek kidolgozásába nagyon sok munkát invesztáltunk, és a szükséges egyeztetések lefolytatásában az üzemi tanácsnak komoly szerepe volt. Bevezetését a munkavállalók nagyon nagy része várja, elveit és a rendszerét az igazgatóság is jónak tartja, ugyanakkor a bevezetésére vonatkozó döntését egyelőre elnapolta. Hasonlóan a munkavállalók nagy csoportját érintő kérdéskör a közép- és kisfeszültségű hálózatok üzemeltetését végző régiók hatékonyságnövelését célzó "Révész-projekt”. Az alkalmazás során több kérdéskörben nézeteltéréseink támadtak. Az eddig lefolytatott egyeztetéseken, konzultációkon sikerült az álláspontok egy részét közelíteni, mint például a bevezetés módszertana, a technikai feltételrendszer, ugyanakkor még mindig nem sikerült mindenben egyetértésre jutnunk. Ennek egyik markáns eleme a munkaidő azonos értelmezése. Bevezetés előtt áll a vállalati gépjárművekbe a GPS rendszer. Az alkalmazás feltételrendszerét érintően jelenleg is folynak egyeztető tárgyalások.

Együttes vélemény


- Hogyan tudott együtt dolgozni az ÉMÁSZ Rt. Szakszervezeti Bizottságával?
- Nagyon fontosnak tartom, hogy a dolgozói érdekképviseletek között minél nagyobb legyen az összhang, lehető legszorosabb az együttgondolkodás. A kiindulási alap lényegében nagyon hasonló, a két testület eszközrendszere és jogosítványa eltér és ez adja meg annak a lehetőségét, hogy kiegészítve egymást eredményesebbek lehessünk. Ezért tudatosan törekszünk a szoros együttműködésre, élünk a lehetőségekkel, a két testület közötti együttműködési megállapodást tényleges tartalommal töltjük meg. Amely témákban fontosnak tartjuk, ott nem ritka az együttes testületi ülés és ennek kapcsán a közös vélemény, állásfoglalás.
- Milyen kapcsolatban áll az ELMÛ érdekképviseleti testületének vezetőivel?
- Még tavaly, az első ÜT-ülésen felvetettem, ha már az ELMÛ és az ÉMÁSZ működése szorossá vált, a két üzemi tanács működését is szorosabbá kellene tenni.
Ebben a törekvésben a testület támogatott, és úgy döntött, hogy az ÉMÁSZ Üzemi Tanács üléseire az ELMÛ Üzemi Tanács elnökét rendszeresen meghívjuk. Eleinte ez egyoldalú volt, de tavaly év közben kölcsönössé vált, az ELMÛ Üzemi Tanács üléseire rendszeresen meghívást kapok. Ez egy élő kölcsönös kapcsolat, amely alapot teremt és alkalmat ad egymás szempontjainak, érveinek, elképzeléseinek megismerésére és úgy gondolom, ezáltal mindkét testület munkájának hatékonyságát javítja, a két cég munkavállalóira nézve egyaránt hasznos. Az ELMÛ Üzemi Tanács elnökével, Kunzer Ferenccel ezek mellett rendszeresen, viszonylag sokszor telefonon beszélünk, egyeztetünk. Az ELMÛ Szakszervezet elnökével, Király Miklóssal is rendszeresen találkozom. Ennek egyik oka az is, hogy általában a munkáltatóval történő tárgyalásokon - témától függően - a két társaság szakszervezeti és üzemi tanács elnökei veszünk részt. A tárgyalásokat megelőző egyeztetések, vagy az egyes helyzetek értékelései is alapot adnak a találkozásokra.

Korrekt kapcsolat


- Személy szerint milyen kapcsolatot ápol az ÉMÁSZ Rt. menedzsmentjével?
- Korrektet! A társaság menedzsmentje felkészült, erősen céltudatos, nagyon komoly és alapos tapasztalatokkal bír, nehéz tárgyalófél. Ugyanakkor az eddigi tapasztalataim szerint a nehezen kialkudott megállapodások, egyezségek kiállták az idő próbáját. A korrekt kapcsolat tudata ad alapot arra, hogy eredmény reményében kezdjünk konzultációkat, egyeztetéseket, vagy vállaljunk részt közös munkában. Az sem véletlen, hogy például a már említett JMR-projektben az üzemi tanács tagjai és én magam is részt vállaltunk. A kapcsolat ápolására a jogosítványokból adódó hivatalos találkozón túl is adódhat és adódik is lehetőség.
Egy konkrét példát hadd mondjak el. Egy szakmai jellegű rendezvényen az igazgatóság egyik tagjával volt szerencsém találkozni. Több minden szóba került, alapvetően a társaság ügyeiből. Az ÉMÁSZ Rt. szakszervezeti bizottsági elnöke, Gembiczki Tibor által tavaly említett, az aktív munkavállalók részére adott 100 ezer forintos jutalomra terelődött a szó. Nem rejtettem véka alá, hogy pozitív volt a fogadtatása és jó lenne, ha az igazgatóság kiterjesztené hatályát a speciális jogi állományban, a GYES-en és a GYED-en lévő munkatársainkra is. Erre az igazgatóság fogékony volt és a korrekciót elvégezték.

- Többször járt Németországban, ahol jelen volt az RWE Európai Üzemi Tanácsa megalakításánál. Mi a véleménye a testület tevékenységéről?
- Valóban többször voltam Németországban és részt vettem az RWE Európai Energia Fórum létrehozásában, amelynek negyedmagammal tagja is vagyok Magyarország képviseletében. Az Európai Üzemi Tanácsok felállításáról szóló keretirányelv és a német Európai Üzemi Tanácsokról szóló törvény rendelkezéseinek kiegészítéseként az RWE Energy AG, valamint a többségi tulajdonú cégek munkavállalói képviseletei keretmegállapodást dolgoztak ki. Ez a keretmegállapodás rögzíti az Energia Fórum tagjai és az RWE
Energy AG közötti együttműködést. Ezzel a 2005. május 10-én létrejött keretmegállapodással alakult meg lényegében a fórum. Az alapvető célja, hogy elősegítse a párbeszédet a munkavállalói képviseletek, a konszern-, részkonszern- és vállalatvezetőségek között az Európai Unión belül. Kívánatos a kölcsönös bizalomra épülő együttműködésre való törekvés, amely a munkavállalók és a vállalatok javát szolgálja. A fórum nem csupán munkát ad, hanem komoly lehetőségeket is kínál. Mód nyílik arra, hogy közvetlenül az anyavállalat társtestületeivel, vezetésével is konzultálhassunk. A jelenleg kidolgozás alatt álló téma a minimum standard rendszerének megalkotása. Ennek célja, hogy az eljárások, a cégek szociális érzékenysége azonosak legyenek, függetlenül attól, hogy az átalakítás alatti cégek mely országban vannak, hacsak a nemzeti szabályozások nem tiltják.

Teljes embert kíván


- A felügyelőbizottság tagjaként szerzett tapasztalatait hogyan tudja hasznosítani az érdekvédelmi munkában?
- Természetesen élek vele. Én magam nem változom meggyőződésem szerint attól függően, hogy hivatali-, felügyelőbizottsági-, vagy érdekképviseleti munkámat végzem. Ezek egyébként is bizonyos pontokon, felületeken kapcsolódnak. A megszerzett ismereteket, tapasztalatokat nem tudom és nem is akarom szereptől függően levetni, vagy felvenni.

- Hivatali munkája mellett ellátott érdekvédelmi tevékenysége nem ment-e családjának rovására?
- A hivatali beosztásom irányító hálózati mérnök, amely azt jelenti, hogy az ÉMÁSZ Rt. alállomás osztály egri üzeme alállomásainak üzemeltetési feladatait végzem. Tekintettel arra, hogy mint általában az üzemeltetési munkák alapos odafigyelést igényelnek, az érdekképviseleti munka ugyancsak teljes embert kíván, tényleg jogos a kérdés. Azt nem állítom, hogy a család nem érezte meg, de szerencsére a rendezett körülmények révén nagy probléma nem adódott.

Győri István
(Forrás: "forró drót" újság 12. évf. 1.sz.)Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...