< />
2014. április 4.

EVDSZ Szolgáltató - Generali Providencia Biztosító Zrt.

Aláírásra került a Generalival a biztosítási szerződés, mely felelősségbiztosításra és munkajogi jogvédelemre terjed ki.


A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2016. 02. 24. 00:00 óra

(Ezen időpont előtti eseményre NEM terjed ki a jogvédelem!)

Jogvédelem az EVDSZ tagok részére


A LIGA-Generali együttműködési megállapodás keretében, az EVDSZ jogvédelmi és felelősség biztosítást kötött teljes tagsága részére.

A biztosítás az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Munkajogi jogvédelmi biztosítás

1. Jogvitára szakosodott ügyvéd ajánlása

2. A jogi eljárás költségeinek megtérítése, amely tartalmazza az alábbiakat:

 • a biztosítottat képviselő ügyvéd megbízási díja,
 • a bírósági, hatósági eljárás illetéke, és egyéb jogi költsége (tanú- és szakértői díj, tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége) valamennyi fokon, amennyiben a biztosított köteles ezek megfizetésére,
 • a biztosított (részleges vagy teljes) pervesztessége esetén a jogerős bírósági határozatban a biztosítottat terhelő perköltség térítése,
 • a biztosítottat megillető végrehajtási jogcím meglétét követően, a végrehajtás költsége két végrehajtási kísérlet erejéig,
 • a biztosított útiköltsége a szerződés feltételei szerint.

3. Óvadék

A biztosító – az óvadékra megállapított összeg erejéig – megelőlegezi a biztosított előzetes letartóztatásának megszűntetése érdekében, a biztosított terhére megállapított óvadékot.


Munkavállalói felelősségbiztosítás

A biztosítás mentesíti a biztosítottat, mint munkavállalót

 • olyan személyi sérüléses és dologi károk megtérítése alól, amelyeket a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével, gondatlanul okozott és mely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik, valamint
 • sérelemdíj megfizetése alól, feltéve, hogy a biztosított a munkaviszonyával összefüggésben a munkáltató személyiségi jogát megsértette és a személyiségi jog megsértése olyan személyi sérüléses vagy dologi kárt okozó magatartással áll közvetlen összefüggésben, amelyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Biztosítási összegek

Munkajogi jogvédelmi biztosítás: 2.000.000 Ft/biztosítási esemény/ biztosított és
4.000.000 Ft/év/biztosított

Munkavállalói felelősségbiztosítás: 2.000.000 Ft/biztosítási esemény/biztosított és
4.000.000 Ft/év/biztosított

A teljes szerződésre (jogvédelmi biztosításra és felelősségbiztosításra összesen) legfeljebb 100.000.000 Ft/év

Gyakorlati tudnivalók

A káresemény bekövetkezését követően négy hónap áll rendelkezésre a bejelentéshez, melyet a biztosítottnak a tagszakszervezet felé kell megtennie.

A biztosító felé a bejelentést kizárólag írásos formában a tagszakszervezet teszi meg a munkavállaló jelzése alapján a következő e-mail címre: jogvedelem@generali.com, másolatban: javorkabt@generalimail.hu, valamint gabor.potocska@gmail.com

A bejelentéshez szükséges:

a bejelentő formanyomtatvány

EVDSZ tagsági kártya másolata,

amennyiben rendelkezésre áll: kárjegyzőkönyv, végzés, bér visszatartási nyilatkozat, egyéb peres dokumentáció.

Jogi képviseletre a biztosító jelöl ki szakjogászt, vagy a szakszervezet javasol szakjogászt, akivel a biztosító szerződik.

A kárrendezés átutalással történik a munkavállaló bankszámlájára, vagy a cég számlájára a munkavállaló nevében, megelőzve a bérletiltást.

A jogi folyamatról a munkavállaló levélben a tagszervezet e-mailben kap visszajelzést.

A bejelentést követő 3 munkanapon belül a jogvedelem@generali.com e-mail címről visszajelzés érkezik a bejelentőnek. Amennyiben ez nem történik meg, azt kérjük jelezzék Jávorka Ferencnek.

Bármilyen további információ esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Generali biztosító munkatársával:

További kedvezményként az EVDSZ tagok a következő Generali termékekből köthetnek kedvezményes biztosítást:

 • Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás
 • Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás
 • új Házőrző otthon- és életmód biztosítás
 • Pajzs munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás

A Generali Providencia Biztosító számos szolgáltatását nyújtja kedvezményesen tagjainknak.

A részletekért kérjük keresse kapcsolattartónkat:

Jávorka Ferenc

Telefon: +36 30 5307 307

email: javorkabt@generalimail.hu

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...