< />
2008. augusztus 5.

PADOSZ Hírek

Balatonfüredi PADOSZ bizalmi képzés

Immár hagyományosnak tekinthetően a PADOSZ ismételten megszervezte szakszervezeti tisztségviselőinek a szokásos tél-végi bizalmi képzését február 23-26-án.

A majdnem 100 főt kitevő tisztségviselői gárda képzésének helyszínéül a PA Rt. balatonfüredi Rekreációs Központja szolgált. Az atomerőmű állományában dolgozó munkavállalói képviselők mellett jelentős számban vettek részt a képzésen az ATOMIX Kft., a DEKOTEN Kft. és egyéb káefték tisztségviselői is.
A csütörtöki, késő délutáni érkezés és a vacsora elköltése után azonnal munkával kezdődött a program, amely szinte nonstop vasárnap délelőttig tartott. Csütörtök este a főbizalmiak által szervezett kötetlen csoportbeszélgetésekre került sor.
A hivatalos és szervezett programok közül a résztvevők először péntek délelőtt meghallgathatták a PA Rt. vezérigazgatójának, Kovács Józsefnek az általános tájékoztatóját az atomerőmű aktualitásairól, illetve az előadás után fórumra is sor került, amelyen a vezérigazgató úr és Buza Katalin humán főosztályvezető asszony válaszolt a feltett kérdésekre.
A folytatásban Gál Rezső VDSZSZ elnök aktív részvétele mellett először az MVM cégcsoporttá történő átalakításáról és annak hatásairól cseréltek gondolatokat a résztvevők. Az előzetesen is meghirdetett napirendnek különös aktualitást adtak a képzést megelőző napokban történt események.
Külön napirendben tárgyalva szóba került a közeledő tisztújító választások témaköre is, amelyet PADOSZ Alapszabálya értelmében már ez évben meg kell kezdeni. A napirend kapcsán visszatérően, illetve előremutaóan megtárgyalásra került a 2004. évi és a majdani 2007-es ÜT választás is.
A másik napirenden belül Gál Rezső az ágazati bértárgyalásokról szóló tájékoztatásában ismertette a megállapodás megkötésének előzményeit, illetve tartalmát. E napirenden belül szóba került a PA Rt., az ATOMIX Kft. és egyéb káefték esetében megfogalmazott bérkövetelések. Hosszasan foglalkozott a tisztségviselői kör a PA Rt.-nél bekövetkező bértárgyalással. A tisztségviselői állomány érzékelte annak várható nehézségeit.
A szombat délelőttjének meghatározó része a Választható Béren Kívüli Juttatások (VBKJ) témaköréről szólt. A bizalmiak, miután Bocsor István elnökhelyettes prezentációjából megismerhették a PA Rt. által elkészített - a képzést nem sokkal megelőzően a PA Rt. ÜT-jének és szakszervezeteknek átadott - munkáltató javaslat tartalmát, alapos vitát folytattak le arról.
A VBKJ rendszerről folytatott vita után az üzemi tanácsok beszámolója következett. Elsőként Föglein József-né, az ATOMIX Kft. Üzemi Tanácsának elnökhelyettese számolt be 2005. évi munkájukról. A beszámolójából kitűnt, hogy kiemelkedő eredmények gazdagítják érdekvédelmi tarsolyukat, így többek között az üdültetési és vissza nem térítendő lakáscélú támogatási rendszerek kidolgozása és azok eredményes működtetése. Előadásában beszámolt nehézségeikről is, amelyet elsősorban a kft. vezetésének sajátságos "együttdöntési” gyakorlata okozott nekik.
Az ATOMIX Kft. beszámolóját a PA Rt. Üzemi Tanácsának beszámolója követte. Lőrincz László ÜT elnök beszélt a tanácsba bekerült nem PADOSZ-os (MÉSZ-es) kollégákkal kialakult munkakapcsolatról, amelyet jónak ítélt meg. Az ÜT elnöke részletesen ismertette a soproni üdülő eladása és a horvátországi üdülő esetleges megvásárlása körül kialakult vita okát és annak jelenlegi helyzetét. Az ÜT elnöke kitért a tanács előtt álló feladatokra, kiemelve a PA Rt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjainak jelölésével kapcsolatos feladataikat.
A szombat délutánt a tagozatokkal kapcsolatos témakörben folytatták a tisztségviselők. Dr. Kiss Mihály elnök a tagozati működésről alakította ki álláspontját. Kiemelte, hogy nagyon fontos a fiatalok és az utánpótlás-kinevelődésben az ifjúsági tagozati munka. Megállapítást nyert, hogy az egyéb tagozatok létrehozására is szükség lenne a PADOSZ-on belül, de ahhoz az érintett csoportok nagyobb öntevékenységére van szükség. A PADOSZ vezetése a tagozatok megszervezését felülről nem tudja megtenni, de kellő kezdeményezőkészség esetén ahhoz minden szakmai segítséget megad.
A tagozati felvezető után a PADOSZ Ifjúsági Tagozatának vezetője, Hanol Zsuzsa számolt be munkájukról. Beszámolt a nagy részvétel mellett (72%) végrehajtott tagozati vezetőség-választásról, amely-nek eredményeképpen megválasztották a hét plusz két póttagú vezetőséget. Tájékoztatta a tisztségviselőket az eddigi önálló kezdeményezéseikről, úgy a Strand Party-ról, a VDSZSZ Ifjúsági Tagozatában végzett munkájukról, a karácsonyi vásárokon történt karitatív célú ajándéktárgy árusításról, illetve a közeljövőre tervezett elképzeléseikről.
A tagozati munka lezárása után a külsős PADOSZ-os munkavállalói kör szakszervezeti munkájáról szóló beszámolók hangzottak el.
Az ATOMIX Kft. PADOSZ-os főbizalmija, Herman Zoltánné három fő témakör köré csoportosítva ismertette aktuális feladataikat. Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződés módosítása, a 2006-ra vonatkozó bér- és szociális igények, maga a bértárgyalás, illetve a kölcsönzött foglalkoztatás problémái.
Az ATOMIX-es beszámoló után az egyéb káeftékben folyó érdekvédelmi munkákról, illetve azok nehézségeiről hallhattak a résztvevők tájékoztatást.
A szombati napot egy "meglepetés” kulturális programmal színesített zenés est zárta. A meglepetés-vendég Galambos Csilla énekes művésznő volt, aki a közismert operett és musical slágerekből összeállított repertoárjával osztatlan sikert aratott.
A vasárnapi ébredést követően sem lazítottak a bizalmiak. Fórumra került sor, ahol a tisztségviselők tehettek fel közvetlen kérdéseket a PADOSZ vezetésének, a PA Rt. ÜT elnökének és a PA Rt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának. A fórum aktivitása olyan mértéket öltött, hogy azt végül is csak a hazaszállítást végző buszok érkezése, illetve a hazautazás kényszere tudta csak lezárni.
A bizalmi képzés után reményeink szerint tisztségviselőink élményekkel és tudással felvértezve folytathatják a nem könnyű és mindenképpen tiszteletre méltó munkájukat, a munkavállalók érdekeinek képviseletét.

Tájékoztató aktualitásokról


A PADOSZ meghívását elfogadva 2006. február 24-én Kovács József vezérigazgató úr és Buza Katalin főosztályvezető asszony adott tájékoztatást az atomerőmű aktualitásairól, majd ezt követően fórumot tartottak, ahol válaszoltak a tisztségviselők által feltett kérdésekre.
A vezérigazgató úr előadásában elmondta, hogy a 2006-os év sorsfordító lesz az atomerőmű életében. Kiemelte és nagy sikerként értékelte, hogy a Magyar Országgyűlés 96,6%-os támogatottságot adott az élettartam-hosszabbításnak. Az üzemidő hosszabbítási programnak 2008-ra a hatóság asztalára kell kerülnie. Jelenleg az előzetes környezetvédelmi hatástanulmány készítési munkái folynak. Az őszi önkormányzati választások miatt borult a menetrend, azt megelőzően kell a környezetvédelmi hatástanulmánnyal kapcsolatos vitát lefolytatni. Három ország jelezte, hogy részt kíván venni a hatásvizsgálatokban, Ausztria, Horvátország és Románia.
A közelebbi aktualitásokra áttérve elmondta, hogy a IV-es blokknál 2006-ban megvalósul a teljesítménynövelés, aminek következtében a blokk teljesítménye 104%-ra fog növekedni. A további teljesítménynövelésekkel a blokkok összteljesítménye 150 MW-tal fog nőni. A III-as blokk leállása után a II-es blokk ismételten leáll és október elsejétől megkezdődik az 1-es aknának a helyreállítása. Az előkészületi munkálatok biztatóak, jók. A II-es blokknál - az 1-es akna helyreállítása után - visszatérhet a normális menetrend.
Kovács József a tájékoztatójában elmondta, hogy a műszaki szervezetek is hozzáigazításra kerülnek az új kihívásokhoz. A cégvezetés tárgyalt már az új üzleti modellről.
A VBKJ-ről (Választható Béren Kívüli Juttatások) a vezérigazgató elmondta, hogy a vezetés már január másodika óta hetente legalább kétszer foglalkozott a témával. Véleménye szerint az új, bevezetésre tervezett rendszer sokkal igazságosabb lesz, mint a jelenlegi.
Az ATOMIX Kft. kölcsönzött foglalkoztatására áttérve elmondta, hogy az Mt. módosítása meglepetéssel érte őket. Az ATOMIX Kft.-vel kapcsolatban határozottan leszögezte, hogy azt nem kívánják eladni. A kft. kölcsönzött munkavállalóinak további foglalkoztatási lehetőségeit egyénileg megvizsgálják. Kijelentette, hogy az ATOMIX-es munkahelyeket meg kívánják őrizni.
Az MVM stratégiájával öszszefüggésben elmondta, hogy bizonyos tevékenységek, amelyek központosított formában hatékonyabban működtethetők, szolgáltató centrumokba kerülnek átszervezésre. E téma kapcsán említette az MVM vezetése és az MVM munkavállalói képviselői által aláírt Egyetértési nyilatkozatot.
Előadásában kitért a választások utáni időszak esetleges változásaira is. Véleménye szerint a különböző politikai erők között egyetértés van abban, hogy a PA Rt.-ot piaci viszonyok szerint kell működtetni. Elmondta, hogy 8,32 Ft/kWh-ért termeljük a villamos energiát, amikor az import 7-10 Ft/kWh áron megvásárolható. Épülnek a távvezetékek Horvátország és Románia irányában. Véleménye szerint legalább 1 Ft-tal csökkenteni kell előállítási árunkat.
Vezérigazgató úr után Búza Katalin előadása következett.
A főosztályvezető asszony előadásában kitért a munkaerő-kölcsönzés problematikájára. Elmondta, hogy a munkaerő-kölcsönzés szabályainak változása új helyzetet teremtett az ATOMIX-es munkavállalók kölcsönzött foglalkoztatásában, mellyel kapcsolatban keresik a megoldásokat.
Tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy elkészült a Humán Igazgatóság elemzése az elmúlt 10 év bér és béren kívüli juttatásainak alakulásáról. Idézve az anyagból elmondta, hogy a bérek és béren kívüli juttatások az elmúlt 10 évben reálértéken 167%-kal nőttek. A béren kívüli juttatások - a béremelési korlátok miatt - a bérek növekedésének mértékét jelentősen meghaladták. Az elmúlt 10 évben a nominálbérek 4,5-szeresére, a nomináljövedel-mek ötszörösére növekedtek.
Buza Katalin elmondta, hogy az ÁPV Rt. 2006-ra engedélyezte az MVM Cégcsoport számára a bértömeg-gazdálkodásra való áttérést.
Közölte, hogy a szociális és jóléti juttatások új rendszerével (VBKJ) kapcsolatos anyagukat átadták az ÜT-nek és a szakszervezeteknek. Elképzelésük az, hogy még a bértárgyalások előtt megegyeznek arról. A VBKJ rendszerrel kapcsolatban céljuk, hogy a rendelkezésre álló keretöszszegből a munkavállalóknak legtöbb nettó összeget biztosítsanak.
A PA Rt. bértárgyalással kapcsolatban a főosztályvezető asszony kijelentette, hogy a munkáltató csak együtt tárgyal a szakszervezetekkel.

Az előadások után a fórum következett.
A fórum keretén belül a vezérigazgató úr a kérdésekre válaszolva a következőket mondta el, illetve adott tájékoztatást:
ATOMIX-es kölcsönzött munkavállaló nyugdíjba meneteli jutalmazási igényére a vezérigazgató nem adott pozitív választ.
A kölcsönzött foglalkoztatással kapcsolatos kérdésre kijelentette, hogy a PA Rt. 900 embert nem tud átvenni. Az ATOMIX Kft. kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatási problémáinak egyik megoldásaként felvetette, hogy az ATOMIX Kft.-n belül létrehozandó újabb szolgáltató szakágak létrehozásával és az egyes tevékenységek ezeken szakágakon keresztüli, de vállalkozási szerződési működtetésével bizonyos területek munkavállalóinak a problémái megoldódnának. Példaként említve lehetségesnek tartaná a vezetés pl. a radioaktív hulladékkezelés ilyen jellegű működtetését, de véleménye szerint a konstrukció alkalmas lehetne a mérnöki szolgáltatásra is.
Másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy a belső erőforrás hatékonyságát növelni kell. A belső pályáztatás fokozódni fog, a belső erőforrásokat mozgósítani kívánják.
A PA Rt. létszámával kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy a létszám a következő 3 évre felsőkorlátos.
Arra a kérdésre, mely azt célozta meg, hogy a létrehozott két zrt.-n kívül lesznek-e újabbak, válaszul elmondta, hogy egyelőre csak ez a kettő lesz, de az MVM Cégcsoporthoz tartozó 28 cégnél lesznek összevonások.
A PA Rt. bértárgyalással kapcsolatban elmondta, hogy a menedzsmentnek az az igénye, hogy a szakszervezetek adjanak át egy közös - akár belső tartalmában eltérő - állásfoglalást és arról folytatódjanak a tárgyalások.
Kérdésre válaszolva a hatékonyságjavítási és költségcsökkentési elvekkel ellentétesnek tűnő paksi és harkányi ingatlanvásárlások (pl.: Erzsébet szálló, Harkányi Kórházi tulajdonrész stb.), és beruházás (jégpálya) szükségességét azzal indokolta a vezérigazgató úr, hogy azokra az atomenergetika lakossági elfogadtatása, illetve lakossági támogatás megerősítése, az atomerőmű és város jó kapcsolatának a megőrzése miatt van (volt) szükség.
Ezzel az utolsó válasszal zárult a több mint két óra időtartamot kitevő tájékoztatás és fórum.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...