< />
2007. január 11.

PADOSZ Hírek

A PA Zrt. Humán Igazgatóságának legjelentősebb eseményeiről

A 2006-os év befejeztével a paksi atomerőmű Humán Igazgatósága (HUIG) igen eseménydús esztendőt tudhat maga mögött. Nagy feladat hárult a HUIG élére kinevezett új vezetőre, dr. Dobos István igazgató úrra, akitől az igazgatóság tevékenységéről, jelentősebb idei és jövőbeli feladatairól kértem tájékoztatást.
Dr. Dobos István az atomerőműnél 2001-ben, a jogi osztályon kezdett dolgozni. Jogászként tevékenykedett 2003 júniusáig, amikor is a 2-es blokki üzemzavari események miatt a törzskari és humán igazgató mellé helyezték, ahol alapvető feladata az akkor induló elhárítási munkák jogi koordinálása volt. 2004. év elejétől a vezérigazgató titkárságát vezette, ez év nyarától pedig a humán igazgatói posztot tölti be.

- A HUIG területén melyek voltak az idei év legjelentősebb eseményei?
- Az igazgatóság tevékenységéről az általam vezetetett, ez év júliusától eltelt időszakról szeretnék szólni, kiegészítve azzal, hogy több jelentősebb munka már korábban elkezdődött.
Elsőként az ATOMIX-es kölcsönzött munkavállalók helyzetének megnyugtató rendezését említem. Ez év elején a Munka Törvénykönyvének egy olyan módosítása lépett hatályba, ami már nem engedte meg azt a fajta munkaerő-kölcsönzést, amit a paksi atomerőmű folytatott. Egy olyan, jogilag és gazdaságilag is korrekt megoldást kellett találni, amivel az érintett munkavállalók továbbra is foglalkoztathatók. Az elvárásoknak megfelelő, jó döntéseket hoztunk, hisz szeptember 1-jétől a munkavállalók többsége vagy az ATOMIX Kft.-nél, vagy az MVM cégcsoportjainál (VILLKESZ, ERBE, OVIT) folytat változatlan tevékenységet.
A másik fontos területet a nyugdíjazás és az utánpótlás kezelése jelentette, amit külső körülmények, jogszabályi változások miatt új alapokra kellett helyezni. Az atomerőmű munkavállalóinak koröszszetételét tekintve jelentős azok száma, kik jogosulttá váltak, ill. a közeljövőben jogosulttá válnak öregségi, ágazati kollektív szerződés szerinti, vagy korengedményes nyugdíjba vonulásra. Ezen munkavállalók döntő többségének munkaköre szorosan kapcsolódik az üzemeltetéshez, a karbantartáshoz, a biztonsági területhez. Mivel az atomerőmű biztonságos üzemeltetése hosszú távon is alapkövetelmény, ezért a nyugdíjba vonuló kollégák pótlására komoly intézkedéseket tettünk.
Az évtizedes munkával nagy tudásra és tapasztalatra szert tett nyugdíjasok helyét betöltő fiatalok betanítása huzamosabb időt vesz igénybe. Fontos feladatnak tekintjük, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek tudását átörökítsük a fiatalabb nemzedékbe. Remélhetőleg rövid időn belül sikerül megteremteni az egészséges egyensúlyt.
2006 novemberében 55 főt vettünk fel betanulói státuszban, és a jövő év elején hasonló nagyságrendű létszám felvételére lehet számítani. A munkaerő-felvételnél az üzemviteli terület élvez elsőbbséget.
Az új felvételisek munkaviszonya egyéves határozott időre szól, aminek oka a többlépcsős felvételi rendszer. Az első lépcsőt a felvétel jelentette, vagyis ezzel nyertek belépőt a paksi atomerőmű munkavállalói sorába. A következő lépés a szervezeti egységeknél történő beilleszkedés és betanulás lesz, amivel kapcsolatban várjuk a szakmai visszajelzést arról, hogy hosszú távon lehet-e ezen új kollégákra számítani.
A béren kívüli juttatási rendszerrel kapcsolatban említem a Karácsonyi Kafetéria rendszer bevezetését. Ennek szükségességét az indokolta, hogy ha az erőmű változatlan módon adta volna a kollektív szerződésben meghatározott juttatást, akkor az új jogszabályok többletbefizetési terhet róttak volna ránk. E témában a szakszervezetek konstruktívak voltak, és így gyorsan megszülethetett a megállapodás. Dolgozóink nagyobb hányada százezer forinttal több juttatást tudott így igénybe venni, mint a hagyományos juttatás által.
Júniusban bevezettük a bértömeg-gazdálkodást, ami már jó ideje napirenden volt. A rendszer saját döntési lehetőséget ad a gazdasági vezetők részére a tekintetben, hogy a tevékenységi körükbe tartozó munkákat hány fővel kívánják ellátni. Az érdekképviseletekkel közösen lefektetett táblázat alapján meghatározható, hogy amennyiben kevesebb munkavállalóval végzik a feladatot, akkor milyen struktúrában mennyi bértömeg szabadul fel, amivel az igazgatóságok vezetői rendelkeznek, és munkavállalóikat jutalmazhatják, ösztönözhetik. Ezzel kapcsolatban úgy a munkavállalók, mint a vezetők részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk.

- Melyek az igazgatóság jövő évi tervei, célkitűzései?
- Az idei évben végrehajtott intézkedéseket és a jövő évi jogszabályi változásokat is figyelembe véve tervezzük az atomerőmű humánstratégiájának megújítását. Pontosan meg kell határozni, hogy az egyes szakterületeken végzett tevékenységeket hány fővel kívánja az atomerőmű ellátni. Ez a munka már elkezdődött, és a jövő év I. negyedévében befejeződik.
Jövő évi célkitűzésünk az utánpótlás, a mentori rendszer megerősítése.
Területünkön már aktívan folyik a felkészülés a Választható Béren Kívüli Juttatási Rendszer 2007. évi bevezetésére. Ebben húsz elemből álló lista alapján állíthatják össze munkavállalóink a számukra legkedvezőbb szolgáltatásokat, juttatásokat. A bértömeg gazdálkodást is folytatni fogjuk.
A humán stratégiát tekintve elvárás velünk szemben a további húszéves üzemeltetetésre, az új blokkoknak 2010-es években kezdődő létesítésére való felkészülés. Ez számunkra egy új és kiemelt feladatot jelent.
Jövőre is bőven lesz feladatunk, de bízom benne, hogy munkatársaimmal valamenynyit sikeresen végrehajtjuk. Meggyőződésem, hogy ezen az igazgatóságon jó szakemberek dolgoznak, akiknek a munkájára továbbra is feltétlenül számítok.

- Köszönöm a tájékoztatást! Szép munkasikereket kívánok a 2007-es évre!

Lovásziné Anna
(Forrás: "forró drót" újság 12. évf. 12.sz.)
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...