< />
2007. március 6.

PADOSZ Hírek

A jövő energiaforrása?

Szabályozott magfúzió: Energiaellátásunkat döntően a fosszilis tüzelőanyagok - a szén, az olaj és a földgáz - biztosítják. A szakemberek úgy becsülik, hogy ezek a jelenlegi felhasználás mellett is - fajtájától függően - 40-200 év után elfogynak, s közben, ha nem sikerül az üvegház-hatást okozó gázok, elsősorban a szén-dioxid mennyiségét visszafogni, annak negatív környezeti hatásai ma még beláthatatlan következményekkel járhatnak. A jelenleg legkörnyezetkímélőbb, stabilan és olcsó energiát előállító atomerőművi termelés gondja az évezredekig is veszélyes radioaktív hulladék elhelyezése, illetve a hulladék nem sugárzó, vagy rövid felezési idejű anyagokra történő átalakításának megoldása. Az egyéb, gyakorta minden problémát megoldónak kikiáltott alternatív, megújuló energiaforrások hasznosságát nem kétségbe vonva el kell(ene) ismerni azok korlátait.
A földi energiaforrásoknak, bármennyire is különböznek egymástól, van egy közös eredője, az ami létrehozta, fenntartja, vagy "megújítja” őket, ez a Nap. Az ott fuzionáló atommagokból származik az az éltető sugár, mely megalkotta a szenet, az olajat, a földgázt, élteti a biomasszaként felhasználandó növényzetet, a fákat, közvetve működteti a vízerőműveket, a szélerőműveket, naperőműveket.
A világ több ezer tudósa egy világméretű összefogás keretében 50 éve dolgozik azon, hogy olyan szerkezetet alkosson, amely magfúzió felhasználásával energiát termel. Európában az európai nukleáris szervezet, az Euratom koordinálja a kutatásokat, melyben Magyarország is részt vesz.
A KFKI - Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben működő Magyar Euratom Fúziós Szövetség kutatói együtt dolgoznak külföldi kollégáikkal a közös cél elérése érdekében. A témában tudományos szinten járatos személy, az intézet és a szövetség munkatársa, Dunai Dániel január 8-án Szabályozott magfúzió: A jövő energiaforrása? címmel tartott előadást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban. Miért kell nekünk a nukleáris energia? - tette fel a kérdést a szakember, majd az előadás első felében részletesen elemezte a jelenleg rendelkezésünkre álló energiaforrások korlátait. A megújuló energiaforrások taglalásánál többek között alapvető stratégiai problémaként említette, hogy azok időben és térben egyenetlenek, embertől többnyire független források, s nem valószínű, hogy valaha is pár 10%-nál többel járuljanak hozzá az energiaszükséglet fedezéséhez.
A kémiai átalakuláson alapuló energiatermelési sémák mindenképpen óriási anyagmennyiséget igényelnek (100-1000 kg/fő/év), így óriási a hulladékmennyiség és a források végesek. Hosszú távlatban mindenképpen meghatározónak kell lennie a nukleáris energetikának, s e körben a fúziós reaktorok jelenthetik a legtökéletesebb megoldást. A fúzió az a nukleáris reakció, amely a csillagok - például a Nap - belsejében energiát termel. A világegyetemben évmilliárdok óta működnek természetes fúziós reaktorok. A csillagokban fúziós reakciók során hidrogénből hélium és más nehezebb elemek keletkeznek. A Napban a "fűtőanyagot” a tömegvonzás fűti fel és tartja csapdában, megteremtve ezzel a fúzió feltételeit. A fúziós energiatermelés a Földön is megvalósítható három feltétel egyidejű teljesítése esetén, ezek a megfelelő sűrűség, a megfelelő energia-összetartási idő (hőszigetelés), és a megfelelően magas hőmérséklet, ami jelen esetben a Napnál körülbelül 10-szer forróbb, mintegy 100 millió C-fokos hőmérsékletet jelent - mondta az előadó.
Ezt követően Dunai Dániel a hallgatóság részéről is magas szintű szakmai felkészültséget igénylő tájékoztatást adott az alapokról, az eddig elért kutatási eredményekről és a még megoldásra váró feladatokról, melyekből néhányat idézünk:
m 100 millió C fokon az atomok mozgási energiája sokkal nagyobb, mint az elektronok kötési energiája, az elektronok leszakadnak az atommagokról, azok egymástól függetlenül mozognak, plazmaállapot jön létre.
m Az elektromosan töltött plazmarészecskék mágneses térrel összetarthatóak. Az első, henger alakú fúziós berendezések nem váltak be. A kísérletek jelenleg gyűrű alakú, ún. toroidális berendezésekkel folytatódnak, melyek helikális mágneses teret használnak.
m A fúziós égés során, a plazma hőmérsékletének emelésével a veszteségek mindig nőnek, a fúziós teljesítménynek maximuma van. Ha elég kicsik a veszteségek, akkor magától stabil pontba áll be a plazma, ha viszont nagyok a veszteségek, nincs önfenntartó reakció. Ennek következtében nem lehetséges a megszaladás.
m A jövőbeni fúziós erőmű számára üzemanyagként a hidrogén két izotópja - a deutérium és a trícium - a legalkalmasabb. Ezek közül a trícium egy rövid felezési idejű radioaktív gáz, melyet magában az erőműben állítanak elő. A működés során a fuzionáló plazmában csak kb. 10 mg trícium van. Az egész fúziós erőműben kb.
1 kg. trícium lesz, így az elképzelhető legsúlyosabb baleset esetén sem kell kiüríteni az erőmű környezetét. A leendő erőmű belső szerkezeti elemei felaktiválódnak a fúziós reakcióban keletkező nagy energiájú neutronoktól, de megfelelő ötvözeteket használva ez a radioaktivitás is kezelhető.
A fúziós kutatások első 20 évében a plazma belsejében lejátszódó folyamatokról csak igen kevés információ volt - említette meg az előadó, - a szokásos fizikai mérőműszerek nem alkalmasak egy ilyen magas hőmérséklettartományban mérni, ma már ennek érdekében szinte a fizika egész eszköztárát felhasználják. Jelenleg a berendezésekben elért plazmaparaméterek megközelítik már a reaktortartományt és a kísérleti eredményeket tudják extrapolálni a valós reaktorparaméterekre. Több olyan feleletre váró kérdés, megoldásra váró feladat van, azonban, melyre a mostani méretű berendezések nem alkalmasak.
A fúziós energianyerés következő és döntő lépése az ITER nevű kísérleti fúziós reaktor megalkotása. Sok vita, egyeztetés után a kísérlet helyszíne eldőlt, a dél-franciaországi Cadarache-ban épül meg. 2007-2008-ban megkezdődik az építése és a tervek szerint 2015-ben várhatóak az első kísérletek eredményei. Az ITER vállalkozás sikere esetén következhet az első, immár áramtermelő demonstrációs erőmű (DEMO) építése, amely 2035 körül kezdhetné meg működését.
A www.magfuzio.hu weboldalon további részletek és a témával kapcsolatos legfontosabb új hírek is megtalálhatóak.

Takács István Antal
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...