< />
2009. május 4.

OVIT Szakszervezet

OVIT

A szervezet bemutatkozása a Forró Drótban a képre kattintással olvasható:

Az Országos Villamostávvezeték ZRt. és az OVIT Szakszervezet bemutatása

A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan összefonódik az Országos Villamostávvezeték ZRt., röviden és közismerten: az OVIT. A vállalat történetében mindig fontos szerep jutott a dolgozói érdekképviseletnek, a szakszervezetnek.

Az OVIT 1949 márciusában állami vállalatként alakult. Elsődleges feladata a II. világháború után a sérült vagy lerombolt magyar hálózat újjáépítése és javítása, majd később a hálózat bővítése, karbantartása és üzemeltetése volt.
Ebben az időszakban kezdődött az erőművek kapacitásának és hálózati kapcsolatoknak nagy léptékű növelése, valamint a hálózatszerelő technológiák kidolgozása és a gépesítettség kiszélesítése.
1952-től elindult az országos villamosenergia-hálózat egyesítésének többéves folyamata. 1953-tól pedig kezdetét vette a 220 kV-os feszültségszintű távvezeték építése.
A 60-as években jelent meg Magyarországon a 400 kV-os feszültségszint. A 70-es években az OVIT olyan feladattal került szembe, amely abban az időben még az egész világon ritkaság volt: egy igen nagy átviteli képességű, 750 kV-os összeköttetés létrehozása Magyarország és Szovjetunió (ma Ukrajna) között.

Az OVIT mindenkor nagy szakmai felkészültséggel hozta létre az új technológiákat, beszerezte a legkorszerűbb eszközöket, saját fejlesztésű és gyártású szerszámok és kisgépek sorát alkalmazta, miközben olyan nemzetközi szakmai elismerést szerzett, ami a cég megítélésére máig is érezhető hatással van.

1991. december 31-én az OVIT Vállalat részvénytársasággá alakult, általános jogutódként létrejött az Országos Villamostávvezeték Részvénytársaság.
A társaság a vállalat tevékenységi körét teljes egészében megtartotta, viszont a saját tulajdonú hálózat létesítési, fenntartási és kezelői szerepkörét a hálózatok új tulajdonosaival kötött szerződéseken alapuló vállalkozói tevékenység váltotta fel.
A szükséges szervezeti változtatás biztosította a cég alkalmazkodását a megváltozott külső körülményekhez, segítve a piacérzékeny magatartás és munkastílus kialakítását, amelynek köszönhetően tevékenységi körében meghatározó (piacvezető) szerepre tett szert a villamosenergia-iparban.

A XXI. században az OVIT szervezetében és működésében az első jelentős átalakulás 2006. január 1-jével történt meg, amikor az Üzemviteli Igazgatóság közel 500 fős állománya, és ezzel egy időben az átviteli hálózat üzemeltetése a MAVIR ZRt.-hez került át. E nagy változás ellenére az OVIT tovább erősödve, piaci jelenlétét megőrizve, s néhány területen jelentősen bővítve, pótolni tudta az üzemvitel kieső árbevételét is, sőt az előző évit képes volt meghaladni.
Az OVIT az üzemviteli tevékenység mintegy szakadatlan folytatásaként pályázott, és nyerte el a MOL Dunai Finomító villamosenergia-ellátását szolgáló berendezések üzemeltetését.
A társaság még ugyanebben az évben új profilokat nyitott meg az atomerőművi, a távközlési és az ipari nagyfogyasztói területeken, amelyek szakszerű kiszolgálásához átvett más cégeknél felszabaduló, speciális felkészültségű, nagy gyakorlattal és helyismerettel rendelkező szakembergárdát. Összességében ez több mint 200 új belépőt jelentett a Paksi Atomerőmű Zrt., az ATOMIX Kft., az MVM Zrt., a MOL Nyrt. és a Schneider Electric Zrt. állományából.

Stratégiai üzletágaink közül a Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzletigazgatóságunk – a hazai igények zavartalan kiszolgálása mellett – több ezer tonna acélszerkezetet gyárt az európai piacra, és tevékenysége 2006 szeptemberétől a paksi forgácsoló üzem kínálati palettájával is bővült.

Az OVIT kiemelkedően fontos stratégiai üzletágai, a belföldön és külföldön is elismert, hat évtizedes szakmai múltra visszatekintő nagyfeszültségű távvezeték- és alállomás-létesítés, karbantartás és fejlesztés.

Az OVIT ZRt. Szállítási üzeme több évtizedes fennállása óta végez nehézszállítási tevékenységet. A kezdeti időszakban ez szinte kizárólag belföldi, iparági szállításokat jelentett, de már abban az időben bonyolított fuvarozást nemzetközi vonatkozásban is: elsősorban a szállítások belföldi szakaszán.

Az üzem eszközállománya az iparági feladatok maradéktalan kiszolgálásához igazodott. Ennek korszerűsítése, az igényeknek megfelelő átalakítása folyamatosan zajlik.

Az OVIT-nál az elmúlt években elindult változás 2008. január 1-jén újabb mérföldkövéhez érkezett. Az eddigi három igazgatóság egy új területtel, a Karbantartási Igazgatósággal bővült, amely a társaság erőművi karbantartási, projektmegvalósítási és szolgáltatási tevékenységeit végrehajtó szervezete. Feladata az erőművekben felmerülő karbantartási, felújítási, létesítési és egyes szolgáltatási munkák vállalkozásba vétele és végrehajtása, kiemelten az MVM Csoport erőműveiben.

Az új helyzet megkívánta, hogy a szervezeti struktúrát az OVIT oly módon változtassa meg, és alakítsa folyamatosan, ami összhangban van az OVIT hosszú távú terveiben felvázolt célokkal, kihívásokkal és elvárásokkal.


A Társaságnál működő érdekképviselet bemutatása

Az érdekképviselet vezetői a kezdetektől napjainkig:

 • Varga László
 • Kővári Béla
 • Reinwald Dezső
 • Polczer Ferenc
 • Kelemen Gyula
 • Bakai Lehel
 • Horváth József

Kezdetben a Vas- Fém- és Villamosenergia-ipari Szakszervezet, majd az MVM Tröszt-i Szakszervezeti Bizottság és Tanács tagja volt az OVIT. 1991-ben, az OVIT részvénytársasággá alakulása után, megalakult a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, röviden: VDSZSZ, amelynek tagja lett az OVIT Tagszakszervezet.


A szakszervezeti tevékenység a rendszerváltás után folyamatosan átalakult az OVIT-nál is: erősödött az érdekvédelem, a dolgozói érdekérvényesítés.

2006-ban a TSO bevezetésével az OVIT szinte kettévált az üzemvitel MAVIR-ba történt átszervezésével. Ennek megfelelően a VDSZSZ OVIT Tagszakszervezetének újra kellett szerveződnie a 2006-os évben: a társaság átalakulása magával hozta a szakszervezet átformálódását is.
Új alapszabályt fogadtunk el, módosítottuk a segélyezési szabályzatunkat. Újraválasztottuk, és működtetjük társaságunknál a Munkavédelmi Bizottságot. Az üzemviteli kollégák távozása miatt megüresedett üzemi tanácsi helyekre a korábban megválasztott póttagok kerültek, így zökkenőmentesen működhetett tovább az OVIT ZRt. Üzemi Tanácsa.


Az országban több telephellyel rendelkező OVIT-nál mindenütt megalakultak a szakszervezeti csoportok:

 • Központi telephely: Budapest, Körvasút sor;
 • Göd: Korrózióvédelmi, acélszerkezeti és gépjavítási üzletigazgatóság;
 • Bicske: Szerelésvezetőségek;
 • Tatabánya: Nyugat-magyarországi Területi Főmérnökség;
 • Felsőzsolca: Kelet-magyarországi Területi Főmérnökség;
 • Százhalombatta: MOL Dunai Finomító;
 • Paks: Karbantatási Igazgatóság.

A bizalmi rendszerre épülő szakszervezeti bizottságok és a budapesti központú csoportok jól szervezett egységet alkotva szolgálják az OVIT-nál dolgozók érdekvédelmét.
Az OVIT-nál az információáramlás nagyban segíti a bizalmi csoportok mindennapi tevékenységét. A cég vezetése és az érdekképviselet közötti kommunikáció a korábbinál szervezettebben folyik.

Tagságunk folyamatosan növekszik, és aminek a legjobban örülünk, hogy az OVIT-hoz belépő fiatalok döntő többsége belép a szakszervezetünkbe.
A fiatalok számának növekedésével 2008 szeptemberében megalakult az OVIT Szakszervezet Ifjúsági Tagozata (IT).
IT-képviselőnk részt vesz az EVDSZ Ifjúsági Tagozatának munkájában is. Bízunk abban, hogy ez a tagozat az OVIT-os fiataloknak megfelelő ismeretet nyújt a szakszervezeti életről, a szakszervezet szerepéről és erejéről.

Öröm számunkra és nyugdíjas kollégáink számára is, hogy van egy jól működő nyugdíjasklubunk, amely havi rendszerességgel működik: a volt kollégák folyamatos együttlétét biztosítja, és tájékoztatja őket a jelenlegi OVIT mindennapjairól, sikereiről. Az OVIT-ra jellemző az a családias légkör, amely kialakul egy-egy nyugdíjas-találkozón, ahol már a nagyapát és nagymamát az OVIT-os unoka fogadja, és köszönti. Nyugdíjas szakszervezeti tagjaink nagy száma – jelenleg 197 fő – erősíti az aktív szakszervezeti tagjaink munkáját, tevékenységét a mindennapi érdekvédelmi munkában. Mindezen örömteli események ellenére nem lehetünk elégedettek, sok olyan feladatunk van, amelyek elvégzésére nagy erőket kell mozgósítanunk. Legfontosabb a szakszervezeti tagságának képzése, létszámának növelése és szervezettségünk emelése. Komoly nehézséget jelent az országunk területén nagy távolságra elhelyezkedő munkahelyeink megfelelő informáltságának megoldása napi szinten.

Az internet világában is nehéz mindenkihez eljuttatni azokat a fontos információkat, amelyek a mindennapi tevékenységünkhöz is nélkülözhetetlenek, mert nem működik még a WWW.KUKORICA-TÁBLA.HU. Ezért irigyeljük azokat a szervezeteket, amelyek egy kerítésen belül napi informális munkakapcsolatban vannak. Az OVIT szakszervezeti bizalmi testületének összehívása, tájékoztatása több napot vesz igénybe, ami a gyors reagálásokat teszi sokszor lehetetlenné. A másik fontos dolog, hogy az OVIT történetében, hagyományában nincsenek függetlenített szakszervezeti vezetők, minden szakszervezeti választott vezető a napi munkáján felül végzi szakszervezeti tevékenységét.

A mi szakszervezetünket az OVIT generációkra épülő családias kapcsolatrendszere teszi erőssé, és ez alakítja számunkra a tudatot, hogy mi együtt vagyunk erősek!

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...