< />
2007. október 9.

MVMDSZ Hírek

MEGALAKULT AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORTI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG

A Szövetséget létrehozó szakszervezetek - Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete, Paksi Atomerőmű Munkástanács, Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete, Magyar Villamos Művek Szakszervezeti Szövetsége, Tatabányai Erőmű Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete, Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete-Paksi Atomerőmű Zrt., Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Szakszervezete, Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet, Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakszervezete és a VDSZSZ Országos Villamos-távvezeték Rt. Tagszakszervezete - elfogadva az Alapszabályt, rögzítette a szövetségi célt és feladatokat, a tagsági jogokat és kötelességeket, meghatározta a Szövetség szervezetét és működési rendjét, az elnökség tagjainak számát és szabályozta a gazdálkodási-pénzügyi feltételeket.
A Szövetség figyelembe vette és veszi, hogy a Magyar Villamos Művek és a többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő társaságok egységes üzletpolitika alapján végzik tevékenységüket. Ezzel összefüggésben a Szövetséget létrehozó szakszervezetek feladata az MVM TSZSZ-hez tartozó tagok érdekeinek képviselete, és a Munka Törvénykönyvében biztosított jogait ennek figyelembevételével kívánja gyakorolni. A Szövetség céljának tekinti az egységes üzletpolitikára épülő konkrét üzleti tervek részét képező humánpolitika létrehozását, ennek érdekében a munkáltató képviselőjével megállapodások megkötését, mely célok elérésével a Szövetség garanciát lát arra, hogy a vállaltcsoport minden tagjának munkavállalói azonos elvek alkalmazásával részesüljenek a megtermelt javakból.
A Szövetség céljának tekinti, hogy legyen a vállaltcsoport egészére vonatkozó kollektív szerződés, továbbá erre alapozva minden tagjának legyen kollektív szerződése. Mind a társaságcsoport egészére vonatkozó, mind az egyes gazdasági társaságoknál lévő kollektív szerződések vegyék figyelembe a munkaügyi miniszter által kiterjesztett Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződést, ugyanakkor adjanak lehetőséget, hogy a tagvállalatok specifikumából eredő differenciálások is megvalósulhassanak. Az összesen 11 pontban felsorolt A szövetség célja és feladata (Alapszabály II.) fejezetben szerepel többek között, hogy a Szövetség a szakszervezeti jogok gyakorlásánál, a kötelezettségek teljesítésénél alulról építkezve alakítja ki és képviseli az egyes konkrét ügyekhez kapcsolódó munkavállalói álláspontot, törekszik a kollektív munkaügyi viták megelőzésére, de konkrét munkaügyi jogvitában a Szövetség ingyenes jogi segítséget nyújt annak a tagjának, aki ezt igényli. A Szövetség felvállalja tagjainak képviseletét szociális kérdésekben is, valamint minden olyan témában, melyben a Szövetségi Tanács, az MVM TSZSZ legfőbb döntéshozó szerve megbízza.
A Szövetségi Tanács nyílt szavazással hozza meg döntéseit, melynek érvényességéhez az összes szavazatok 50%-a + 1 szavazat szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vállalatcsoport-szintű kollektív szerződés megkötéséről szóló döntés és az MVM Zrt. vállalatcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórumának Ügyrendje esetében teljes konszenzusra van szükség, azaz ezekben az ügyekben a döntés érvényességéhez egyhangú szavazásra van szükség.
Az Alapszabály rögzítette, hogy az MVM TSZSZ Elnökség tagjainak száma 5 fő, s az új Szövetség elfogadva az alapszabályt, megválasztotta a tisztségviselőit. Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetsége elnöke Gál Rezső (VDSZSZ elnök), elnökhelyettes Berkes Sándor (MÉSZ elnök), elnökségi tagok: Kovács István (TEMÉSZ elnök), Lőrincz László (PADOSZ elnök), Téglás József (DUVISZ elnök).
Az MVM vállalatcsoport szervezeti és működési rendjéhez tartozik az MVM Zrt. Vállalatcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fóruma. E fórum munkáltatói oldalát az irányító részvénytársaság vezérigazgatója által kijelölt személyek, míg a munkavállalói oldalt az MVM TSZSZ elnöksége képviseli. ( -ács)

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...