< />
Szerző: L. E.
2009. július 13.

MVMDSZ Hírek

"… AMIT SZERETNÉNK, MEG IS VALÓSÍTHATJUK”

Kovács Gábor a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett, első munkahelye az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. lett, ahol szakértőként kezdte pályáját. A beruházások előkészítési folyamatában vett részt, majd 2003-tól vezető szakértőként tevékenykedett, 2008-ban lett osztályvezető. Az erőművek létesítésével kapcsolatos koncepciótervek, tanulmányok, gazdaságossági számításokhoz szükséges adatszolgáltatások elkészítése, az engedélyezési és tendereztetési folyamatok szakmai felügyelete és koordinálása is feladata többek között a Gábor által irányított team-nek. Tevékenysége széles körű, ami a fenntartható fejlődés jegyében zajló folyamatoknak köszönhetően előreláthatóan bővülni fog.
Ideje nem sok marad, mégis, mint mondja, eddig minden szükségesre jutott, hiszen ez csak elhatározás kérdése.
"- Mérlegelés és kompromisszumok alapján amit szeretnénk, meg is valósíthatjuk”.

Az Erőmű Beruházási Vállalat az 1980-as évek közepéig a hazai nagyerőműves beruházások fővállalkozója volt. Kovács Gábor, a Műszaki Főosztály gépészeti osztályvezetője mutatja be azokat a tevékenységeket, melyek az előző időszakban, illetve napjainkban foglalkoztatják a céget.

- Hogyan jellemezné a közelmúlt időszakát?
- Az ERBE 1993-tól mérnökirodaként működik, erőműves beruházásokkal kapcsolatos mérnöki szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek számára. A mérnökszolgálat tulajdonképpen a befektető partner és a kivitelező közötti kapcsolatokat felügyeli teljes mértékben, ez jelenti az irányítást és a koordinálást is. Az elmúlt évben az alaptevékenységünk kiegészült fővállalkozással is, azaz a kivitelezésben is jelentős részt vállalunk. Ez tulajdonképpen újraindulás, hiszen elődeink a nyolcvanas évekig a hazai erőművek létesítését végezték az akkori fővállalkozási rend szerint. A közelmúltban befejezett munkáink pl. az észak-budai fűtőerőmű és a Miskolcon létesített kombinált ciklusú fűtőerőmű megvalósításához kapcsolódnak. Az erőműves beruházásokon felül az átviteli hálózati alállomásokkal kapcsolatos munkák, valamint az információ-technológia szintén profilba vág, ezeken felül ágazaton kívüli projektekkel is foglalkozik az ERBE.

- Ezek alapján mondhatjuk, hogy az ERBE igazi fejlődést mutat, a befektetők és vállalkozások számolnak vele.
- Teljes mértékben. Segítünk megálmodni ügyfeleinknek a jövő beruházásait, melyik erőműtípus lenne a legmegfelelőbb számára, a jelen kihívásainak és a gazdaságossági követelményeknek eleget téve melyek a legcélszerűbbek egy adott feladatra.

- Napjaink fejlődését és a lehetőségeket figyelembe véve milyen típusú erőműveket részesít előnyben?
- Alapvetően a hazai tüzelőanyag bázist hasznosító erőmű típusokat preferálom. Hazánk energiahordozóban szegény ország, a szénvagyonunk azonban alkalmas egy nagyerőmű ellátására. A szenes erőművek folyamatosan fejlődnek, egyre magasabb hatásfok elérésére alkalmasak a környezetre gyakorolt hatások minimalizálása mellett. Az Európai Unió által megfogalmazott irányelvvel egyetértve a megújuló energiaforrásokat is mindenképp támogatom. Személy szerint követendőnek tartom a megfelelő nagyságrendben alkalmazott biomassza erőművek létesítését, amelyek a közvetlen környezetükben rendelkezésre álló biomassza hulladékot vagy mellékterméket hasznosítják és a helyi energiaigények ellátását célozzák. Az egyéb megújuló energiaforrások, mint például a szél, a napenergia és a geotermikus energia erősen földrajz és technológia függő, a jelenlegi technológiák mellett hazánkban a szélenergiában rejlő potenciál aknázható ki. Hazánk hosszabb távú energiaigényének ellátásában továbbra is kulcsfontosságú az atomenergia, újabb atomerőművi blokkok létesítése az energetikával foglalkozó mérnökök legnagyobb kihívása lesz a következő évtizedben.

- A vállalkozás tevékenységéhez igazodik a szervezeti felépítés?
- Természetesen. Cégünk fővállalkozási irodából, főmérnökségekből és az ezeket mátrix rendszerben kiszolgáló műszaki igazgatóságból áll. A fővállalkozási iroda és a főmérnökségek a projektmenedzsereket, koordinátorokat tömöríti szakirányonként. A műszaki igazgatóságon tevékenykednek a szakértők, mérnökök, akikhez főmérnökségek szakmai támogatásért fordulhatnak. A műszaki igazgatóság osztályai az erőműves beruházásokkal kapcsolatos feladatok szerint kerültek kialakításra, így megtalálható tervezési, környezetvédelmi, kereskedelmi osztály. A helyszíni feladatokat az ellenőrzési, minőségbiztosítási és üzembe helyezési főosztály látja el, míg a beruházások műszaki előkészítését a koncepció megálmodásától kezdve a szerződéskötéssel bezárólag a műszaki főosztály végzi.

- Mi az Ön feladata?
- A műszaki főosztályon a gépészmérnökök, technológusok, folyamattervezők munkáját koordinálom és irányítom, 2008-ban lettem osztályvezető. Közel tíz éve tartozom az ERBE csapatához, amelynek érdekessége az, hogy még a diploma megszerzése előtt találkoztam a céggel. Egyik évfolyamtársam - ma már kollégám, - itt végezte a nyári gyakorlatát és megemlítette, hogy tehetséges mérnököket keresnek, ő pedig engem javasolt.
Számos műegyetemi hallgató kapcsolatban van velünk közvetve, hiszen rendkívül jól együttműködünk az Energetikai Szakkollégiummal, amely az energetika iránt érdeklődő diákokat tömöríti. Támogatjuk őket, kölcsönösen részt veszünk az egymás által szervezett üzemlátogatásokon és előadásokon. A folyamatos kapcsolat mindkét fél részére előnyöket hordoz magában.

- Hogyan alakult szakmai útja?
- Végigjártam a kijelölt utat. Először szakértőként kisebb feladatokat láttam el, amelyek konkrétan az előkészítési folyamatban szükséges hőséma számítások és erőmű modellek elkészítése volt.

Öt éve lettem vezető szakértő, majd az idei évtől osztályvezető. A csapatom irodái közel találhatók egymáshoz az épületen belül, ami azért is előnyös, mivel a kommunikáció közvetlenebb és gyorsabb, ez növeli a hatékonyságot. A felmerülő feladatokat, problémákat megbeszélünk és közösen dolgozzuk ki a megoldást. Fő feladataink a koncepciók és tanulmányok készítése a gazdaságosság jegyében, az engedélyezési és tenderdokumentációk gépészettel és technológiával kapcsolatos részeinek kidolgozása, valamint aktívan részt veszünk a szerződéses tárgyalásokon is. A projekt előkészítés alatt a gépészeten felül mi fogjuk össze a műszaki vonalat, azaz az egyes szakágak munkáját is, amely komplex és széles körű ismereteket kíván.

- Miután beléptem az iroda ajtaján, szinte csak fiatal emberekkel találkoztam. Ezt tekinthetjük tudatos vállalatépítésnek?
- Amikor idekerültem, több idősebb, tapasztaltabb kolléga tevékenykedett itt. Nem véletlen, hogy az ERBE igyekezett megoldani a tapasztalatok átadását a fiatal munkatársak számára. Ennek a hatását elég látványosan lehet érzékelni. Célirányosan figyelünk a szakmai fejlődés megkívánta képzésekre. Igyekszünk a kollégákat olyan feladatokra továbbképezni, olyan szakmai konferenciákra invitálni, melyeket a későbbiekben felhasználhatnak a várható feladatok elvégzése során.
Szakmai szervezetekkel is kapcsolatban állunk. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) ERBE csoportjának Vavrik Antal vezérigazgató úr az elnöke, én főtitkára vagyok. Közösen alakítjuk ki a "fő csapásirányt", melyet a csoportunk képvisel az egyesületen belül. Céljainkat leginkább az energiatermelés és felhasználás aktuális feladataihoz igazítjuk. A szervezetben végzett munkámhoz tartozik a programalkotás a következő időszakra, az előadások fő témáinak és résztvevőinek összeállítása, ezen kívül az operatív lebonyolítást is felügyelem. A fiatalok ezeken a rendezvényeken részt vesznek és tájékozódnak.

- A karácsonyi ünnepekhez, az év végéhez közeledve a hangulat is változik a munkahelyen?
- A Télapó érkezését, a meglepetéseket Kecskés Mária kolléganőnek köszönhetjük, aki soha nem feledkezik meg senkiről. Az évzáró összejövetelnek vannak hagyományai, mikor hivatalos köszöntőjében a vezérigazgató úr tájékoztat minket az eredményekről, valamint a várható feladatokról a következő évre vonatkozóan. Ezt követően kisebb kollegiális csoport kötetlenebb formában folytatja az összejövetelt, ki-ki kedve szerint csatlakozhat.

- A családi környezetben miként zajlik az ünnep?
- Számomra a meghitt, szeretetteljes hangulat a fontos, mikor a családtagok, rokonok együtt töltik az estéket a felékesített fa melegében. Gondjaim az ajándékozási előkészületekkel vannak, de kiváló segítőm van. Kedvesem mindig számon tartja, kinek milyen meglepetés a legmegfelelőbb, mi a kívánsága. Hatalmas könnyebbség a számomra. A megoldás viszont generálja a következő problémámat: Vajon ő milyen ajándéknak örülne leginkább?
Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...