< />
2008. augusztus 5.

ESZ Hírek

Az üzemirányítás évtizedei

Százhúsz évvel ezelőtt valósult meg Temesváron a világ első, kizárólag elektromos üzemű városi közvilágítása, egyúttal ez jelenti a történelmi Magyarország területén a közcélú villamosenergia-szolgáltatás kezdetét is. A mai országhatárok között 1888. évet tartjuk a kezdetnek, amikor Mátészalkán egy malomtulajdonos üzemi villanytelepétől lakóházáig vezette a villanyt és a vezeték mentén utcavilágítást is létesített. Ezután egyre több magyar város villamosítására került sor és a századforduló éveiben már a legtöbb helységben működött kisebb-nagyobb villanytelep, amelyek egymástól függetlenül, önállóan táplálták fogyasztóikat. Üzemük irányítása a napi üzemeltetési feladatok részeként helyben valósult meg.
Több áramtermelő telep - mai szóhasználattal erőmű - együttműködésének lehetősége és szükségessége először az első világháború utáni években Budapesten merült fel. Ekkor a főváros áramszolgáltatása már városi tulajdonú közüzemként működött és megkezdődött egy egységes villamos hálózatrendszer kialakítása. A létesülő 30 kV feszültségű gerinchálózatra rákapcsolták a főváros erőművei mellett az újpesti Phoebus erőművet is. A folyamatot meggyorsította az első országos erőmű 1930. évi üzembe helyezése Bánhidán, ahonnan 100 kV-os távvezetékeken a fővárosi fogyasztás részbeni kielégítésére is szállítottak villamos energiát. A nagyfeszültségű vezetékek fogadására az Elektromos Művek székházának közelében - a Kőtéren - egymás mellett három alállomás létesült, amelyek lehetővé tették a bánhidai, kelenföldi, Révész utcai és Váci úti erőművekből érkező villamos energia szétosztását és továbbítását. Az erőművek termelésének gazdaságos megszervezése és a már Budapest egész akkori területére kiterjedő 30 kV-os hálózat üzemének folyamatos, biztonságos irányítására hozta létre Budapest Székesfőváros Elektromos Művei a Váci úti épületben az első Központi Teherelosztót, amely Szieghardt (Botló) Vendel irányításával 1938. szeptember 23-án kezdett működni.
Az első üzemirányító központ szükségességét a következő évek üzemviteli eseményei egyértelműen igazolták. A háborús időszak termelési nehézségei, majd a főváros ostromakor jelentős károsodást szenvedett erőművi berendezések és hálózati sérülések miatt a szolgáltatás romlása is csak központi kezeléssel volt mérsékelhető.
Az üzemirányítás hatékonyságával szerzett kedvező tapasztalatok a későbbi döntéseket is befolyásolták. Az országos együttműködő villamosenergia-rendszer kialakításával egyidejűleg az Országos Villamos Teherelosztó is megszervezésre került és 1949. október 24-én kiadták az erőművek számára az első párhuzamos üzemű menetrendet. Az OVT kezdetben a Váci úti teherelosztó helyiségeit és technikai eszközeit használta, majd a budai Várba, az Úri u. 72. sz. alatti épületbe, illetve rövid idő múlva nemzetbiztonsági indokkal annak pincerendszerébe költözött. Itt az eredetileg a Magyar Nemzeti Bank számára készített helyiségekben majd negyed századig működő irányítóközpont első vezénylőtermét a Váci úti mintájára alakították ki.
A magyar együttműködő villamosenergia-rendszer néhány év alatt a kezdeti szerény kiterjedésről olyan hatalmasat fejlődött, hogy a főelosztóhálózati hatáskörök újra szabályozására - decentralizálására - lett szükség. Ennek jegyében minisztériumi rendelet írta elő az áramszolgáltató vállalatok regionális teherelosztóinak a Körzeti Diszpécser Szolgálatoknak 1954-ben történt megszervezését. Ekkor kezdődött meg a ma is jellemző üzemirányítási hierarchia kialakítása.
Az OVT történetében nagy jelentőségű esemény volt, amikor 1978-ban ismét a felszínre költözhetett. Ekkor már a feladatok által megkövetelt technikai fejlesztést a föld alatti körletben nem lehetett végrehajtani és a korábbi „éberségi szemlélet” is okafogyottá vált. A budai Vártól azonban nem kellett megválni, az új rendszerirányító központ a Petermann bíró utcában épült fel és már számítógépes folyamatirányítás segítségével dolgozhatott a személyzet. A legújabb technikai korszerűsítés, amely az Üzemirányítási Rendszer Irányítástechnikai Korszerűsítése - ismertebb rövidítéssel: ÜRIK - néven vonult be a magyar villamosenergia-rendszer üzemirányítása történetének legújabb fejezetébe, már az országos hierarchiába tartozó szolgálatok fejlesztésével együtt valósult meg.
Az üzemirányítás története egyértelműen bizonyítja, hogy amikor a villamosenergia-szolgáltatás rendszerszinten valósul meg, akkor a gazdaságos és üzembiztos működés nemcsak a berendezések technikai megoldásaitól függ, hanem az irányítás színvonalától is. Tehát egy meghatározó tevékenységről van szó, amelynek történeti feldolgozása nélkül hiányos lenne Magyarország villamosításának folyamata. A Magyar Elektrotechnikai Múzeum a MAVIR Rt. támogatásával ezért célul tűzte ki az üzemirányítás fejlődéstörténetének időszakos kiállításon és múzeumi kiadványban történő bemutatását.

A kiállítás szeptember 17-e után - előzetes időpontegyeztetést követően - a VII. Kazinczy u. 21. sz. alatt tekinthető meg.

Sitkei Gyula
az ELMÛ Rt. nyug.
főosztályvezetője,
a MEM tud. tanácsadója
(Forrás: "forró drót" újság 10. évf. 9.sz.)

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...