< />
2008. május 10.

DUVISZ Hírek

Évzáró közgyűlés a Magyar Villamos Műveknél

Május 9-én a Magyar Villamos Művek Zrt. megtartotta évzáró rendes közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az MVM Zrt. Igazgatóságának beszámolóját a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről. Az MVM Zrt. mérlegét és eredmény kimutatását 456 105 millió Ft mérleg főösszeggel és 32 500 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyta jóvá. A Közgyűlés elrendelte, hogy a társaság a 2007. évi adózott eredménye terhére fizessen 1 002 millió Ft osztalékot a társaság részvényeseinek. A társaság tényleges üzleti tevékenységét értékelve a Közgyűlés megállapította, hogy az MVM Zrt. a 2007-es üzleti évét sikeresen zárta, üzleti tervét teljesítette.


A Közgyűlés az MVM Társaságcsoport 2007. évi gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről készített összevont (konszolidált) beszámolójának és üzleti jelentésének tárgyalásakor a Társaságcsoport 2007. évi összevont (konszolidált) mérlegét és eredmény kimutatását 722 665 millió Ft összevont (konszolidált) mérleg főösszeggel, valamint 35 449 millió Ft összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménnyel fogadta el. A Társaságcsoport értékesítésből származó nettó árbevétele meghaladta az 627 800 millió Ft-ot.


A társaságcsoport konszolidált mérleg szerinti eredménye meghaladta üzleti tervében előirányzott célkitűzést. Év végi pénzeszköz állománya és záró hitelállománya kedvezőbb a tervezettnél és a bázisnál is, a leányvállalatok javuló jövedelmezősége és a csoportszintű pénzgazdálkodás hatékonyságának növekedése következtében.


Az MVM Csoport fejlesztési előirányzata megvalósult, az összesen 60,3 Mrd Ft összegű fejlesztés több mint fele bővítő beruházás volt, amelyből a MAVIR korszerűsítő és bővítő hálózati ráfordításai mintegy 20 Mrd Ft. értékűek. A társaságcsoport a 2007. év során - stratégiájának megfelelően - jelentős 6,3%-os létszám racionalizálást hajtott végre, záró létszáma 8 613 fő.


A Felügyelő Bizottság beszámolójában megállapította, hogy a társaság vezetése a közgyűlés által elfogadott, az MVM Csoportra irányadó középtávú stratégia mentén, az annak történő megfelelés jegyében végezte tevékenységét. A társaságcsoport tevékenysége a jogszabályok által meghatározott követelményeknek megfelelt. Az FB többek között foglalkozott a piacnyitásra való felkészüléssel és a várható szabályozási változások hatásával. A testület azt tapasztalta, hogy az új helyzetre való felkészülés és a végrehajtás során a társaság vezetése a tőle elvárható gondossággal, és szakértelemmel járt el.

A Közgyűlés a vezető testületek tagjait érintő személyi kérdésekben is határozott. Az MVM igazgatóságának elnöke, Vásárhelyi István, valamint a testület tagja, Dr. Voszka Éva a közgyűlés napjával lemondott tisztségéről. A közgyűlés az igazgatóság tagjai közül 2008. május 31-vel visszahívta dr. Kocsis Istvánt - mellyel egyidejűleg vezérigazgatói kinevezése is megszűnik -, valamint a közgyűlés napjával dr. Karl Imrét. A közgyűlés 2008. június 1-jével az igazgatóság tagjává választotta Mártha Imrét, valamint a közgyűlés napjától dr. Gordos Pétert a Magyar Energia Hivatal jelöltjét, továbbá a közgyűlést követő naptól Kamarás Zoltánt, Pál Lászlót és Nagy Józsefet.

A Közgyűlés elismerését fejezte ki Dr. Kocsis István vezérigazgató felé a társaságcsoport érdekében végzett sikeres munkájáért. A Közgyűlés június 1-i hatállyal az MVM Zrt. vezérigazgatójává nevezte ki Mártha Imre urat.


A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává az Állami Számvevőszék elnökének jelölése alapján a közgyűlés napjával újraválasztotta Miklós Lászlót, valamint az Üzemi Tanács jelöltjeit: Vargáné Stöckler Ágnest és Prágai Pált, továbbá Gudra Tamást, dr. Börcsök Dezsőt, Filip Györgyöt, Bakonyi Györgyöt, és a Magyar Energia Hivatal jelölése alapján Kovács Józsefet. A közgyűlés a testület tagjává választotta továbbá a közgyűlést követő naptól dr. Szegedi Gyulát.


A közgyűlés - tekintettel a kormányzat által tervezett szervezeti és szabályozási változásokra - nem hozott döntést az MVM Középtávú Stratégiájával kapcsolatosan, illetve nem döntött az MVM Társaságcsoport üzletpolitikája és üzleti terve tárgyában. A Közgyűlés elfogadta az MVM Zrt. 2008. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, melynek fő peremfeltételeit a társaság jelenlegi stratégiájának végrehajtásából fakadó éves üzleti feladatok jelentik.


Az MVM Zrt. Közgyűlése az ajánlattevők között sorrendet megállapítva jóváhagyta a System Consulting Zrt. - MVM Zrt. között a Vértesi Erőmű törzsrészvényei tárgyában előterjesztett Részvény Adásvételi Megállapodás tervezetét. A közgyűlés feltételeket szabott a sorrendben első helyre sorolt vevő részére, melyek nem teljesülése esetére a közgyűlés felhatalmazása alapján a második helyre sorolt PRONIX Kft.-vel folytathatók le az adásvételre vonatkozó tárgyalások - ismételt közgyűlési jóváhagyás mellett.

Budapest, 2008. május 9.
MVM Zrt. Kommunikációs Osztály
Kiadja: Tringer Ágoston
osztályvezető
További információ: 224-6139

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...