< />
2008. augusztus 5.

Borsod Hírek

Összhangban a profit és a humánpolitika

Hosszú évek óta az volt a határozott meggyőződésünk, hogy a Borsodi Hőerőművet nem hagyhatjuk magára, nem ítélhetjük a teljes lebontásra.
Törtük a fejünket olyan megoldáson, amely hosszú távú működést tesz lehetővé és továbbra is biztos megélhetést nyújt az itt dolgozó majd kétszáz embernek - mondja dr. Ávéd István, az AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőművének projekt-igazgatója.
A fél évszázadot megélt szenes erőműre bizony ráfért volna a részleges vagy teljes beruházás, a fejlesztés, a környezetvédelmi előírásoknak való teljes megfelelés. A szándék mindig munkálkodott bennük, keresték is a szakemberek a lehetséges megoldást, a legoptimálisabb tervet a túlélésre. Sok mindent próbáltak, amelynek jelentős része - különféle külső okok miatt - megvalósíthatatlannak bizonyult. Nem tették a fiók mélyére például a ’98 óta érvényes létesítési és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, a legkorszerűbb technológiával és jó hatásfokkal működő széntüzelésű, 165 MW teljesítményű üzem megvalósítását. De azt egyelőre elvitte az idők sodra.
A felelősségtudat, a szakmai elhivatottság végül elvezetett oda, hogy az idén május 9-én az erőmű igazgatója, Vécsi György úr bejelenthette a kollektívának és a széles nyilvánosságnak: Mától kezdve az erőmű jövője biztosnak tekinthető, fel kell készülni a hosszú távú működésre. Olyan megoldást találtunk, mely lehetővé teszi az itt dolgozó emberek munkahelyeinek megőrzését és a mellékiparágon keresztül új munkahelyek teremtését, a megújuló energiákra épülő villamos energiatermelést.
- Mi a lényege az új technológiai megoldásnak? - kérdeztük Ávéd urat.
- A közüzemi termelői körből kikerülő, működőképes szenes erőmű kazánjainak kis mértékű átalakításával megújuló energiahordozóra alapozott energia- termelést tudunk folytatni. A Borsodi Hőerőmű kedvező geopolitikai helyzeténél fogva az első biomassza alapú erőművé válhat Magyarországon.
- Tehát a szénnel való tüzelést más anyag, anyagok váltják fel. Elsősorban milyen energiahordozóra terveznek?
- A környékbeli erdőgazdaságok tűzifa kínálata lehetővé tette, hogy főleg erre alapozzuk a jövőt. A fenntartható és megújuló energiagazdálkodás - az erdők esetében a fanövedék - olyan alap, amelyre bátran építhetünk a biomassza projekt megvalósításánál. Az ún. energiaerdők telepítésére hatalmas területek állnak a rendelkezésre. Emellett szóba jöhet a fakitermeléssel, az erdőműveléssel járó sokfajta hulladék, a szennyvíziszap és a mezőgazdaság számos helyén keletkező melléktermék is. Azt mondom, ha Angliában, Skóciában 10-15 MW-os erőművet üzemeltetnek néhány pulykafarm trágyáját felhasználva, nekünk is sikerül szinte kifogyhatatlan, megújuló energiaforrást találnunk itt a környéken!
- Úgy értesültem, hogy már elkezdték a kazánok átalakítását.
- Folyamatosan alakítjuk át kazánjainkat és a turbinákat a széntüzelés helyettesítésére. Két kazánt és egy turbinát már alkalmassá tettük a feladatra, de már korábban is adagoltunk a szén mellé fűrészport. Az eredmények feltétlen biztatóak. Ma 4-5 MW-ot termelünk tüzelőanyag-keverékkel.
- Mikorra tervezik a tényleges zöld energia ünnepélyes hálózatra csatlakoztatását?
- Mostani elképzelésünk szerint a teljes körű technológiai átalakítással jövő év első negyedére elkészülünk. De mint említettem, már ma is termelünk megújuló villamos energiát. Május elejétől Magyarországon elsőként tudunk nagyobb mennyiségű villamos energiát megújuló energiaforrással biztosítani.
- Az energia értékesítéssel lesznek-e gondjaik? Itt a hosszú távú áramvásárlási szerződésre gondolok.
- Jelenleg van év végéig szóló szerződésünk az energia értékesítésre. ’96 óta él az az IKIM rendelet, amely a megújuló energiaforrással előállított villamos energia átvételét kötelezővé teszi. Nem változik ez az új villamos energia törvény életbelépésével sem, kötelező az átvétel, mégpedig az eddigieknél magasabb áron.
- A szakma, a szélesebb közvélemény máris igen élénk érdeklődést tanúsít az újdonság iránt. Hogyan fogadták a hírt az itt dolgozók?
- Az erőmű életét és a szélesebb dolgozói rétegeket érintő kérdéseket havi rendszerességgel, kommunikációs napokon megbeszéljük. Az emberek szinte az első pillanattól, a tervezés fázisától tudtak terveinkről. Eleinte kétkedve fogadták, ma már túl vannak a reménykedésen és jogosan látják biztosnak munkahelyük, megélhetésük jövőjét.
- Ávéd úr kapta feladatul a projekt menedzselését. Mondhatom, hogy a siker záloga nagy mértékben az Ön kezében van?
- Személyes feladatom a projekt sikeres megvalósítása. Nagy öröm számomra ez a megbízatás, az, hogy egy ilyen kiemelt jelentőségű feladaton dolgozhatom. Szakmai kihívás is számomra. Úgy érzem, életem egyik legnagyszerűbb időszakát élhetem át, a közösséget és az országot szolgálva.

A Borsodi Hőerőmű működését 1954-ben kezdte meg, ekkor ez volt Magyarország legnagyobb erőműve
Az erőmű Magyarország észak-keleti részén, a Sajó völgyében, Kazincbarcika és Berente ipari térségében található. A borsodi szénmedence energetikai barnaszén készletének felhasználására épült, beépített kapacitása 171 MW.
Kezdetben alapvetően villamos energia termelést végzett, később a jelentős hőigényű Borsodi Vegyi Kombinát (ma BorsodChem Rt.) létrejöttével, annak hőellátásában is szerepet vállalt. Biztosította az erőmű közelében lévő Kazincbarcika fűtési és használati melegvíz ellátási igényét.
1996-ban a villamosenergia-ipar privatizációja során az AES Corporation amerikai anyavállalat tulajdonába került. A Borsodi Hőerőmű a privatizáció óta eltelt időszakban is, minden téren bizonyította sikeres üzleti működését, ami az itt dolgozó közel 170 ember munkáját dicséri.

Az AES vezető energetikai világcég, amely versenyképes termelő, áramszolgáltató és áram-kereskedelmi vállalkozásokkal rendelkezik Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában, Kanadában, Kínában, a Dominikai Köztársaságban, El Salvadorban, Magyarországon, Indiában, Kazahsztánban, Hollandiában, Mexikóban, Pakisztánban, Panamában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Venezuelában. A vállalatnak 182 termelő egységben van érdekeltsége, melynek összes beépített kapacitása meghaladja a 63 000 megawattot. Az AES áramszolgáltató hálózata több mint 950 000 kilométer vezetéken keresztül 18 millió fogyasztót lát el villamos energiával.

Tisztább energia
A megújuló energiákra épülő villamosenergia-termelés az EU által támogatott tevékenység. Az unióban a megújuló energiahordozókból termelődő villamos energia ma még az össztermelés 14%-át adja, cél a 22% elérése. Magyarországon ez az érték jelenleg 1% alatt van.
A Borsodi Hőerőmű megújuló villamos energia termelésre történő átállása a jelenlegi tüzeléstechnika átalakításával történik oly módon, hogy az egyéb berendezések - eltekintve egy szűk körű felújítási igénytől - gyakorlatilag változatlanok maradnak. Az átalakítás így a kazánok porszén-égőinek lecserélését jelenti fluid égőkre, illetve a tüzelőanyag-ellátó, az égéstermék-eltávolító és a gáztisztító rendszer adaptációját az új tüzelőanyaghoz és égéstermékeihez.
A tiszta tüzelőanyagnak köszönhetően nincs szükség drága füstgáztisztító berendezésekre, ugyanakkor a beruházás lehetőséget nyújt az emissziós normák alatti megbízható üzemeltetésre is.

- f.e.-
(Forrás: "forró drót" újság 8. évf. 7-8.sz.)

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...