< />
Szerző: Szalai Zsófia
2013. március 21.

ADESZ Hírek

Az ADÉSZ év eleji képzési programja

Az MVM PA Zrt. Rekreációs Központja adott otthont tisztségviselőink első félévi képzési programjának Balatonfüreden, 2013. február 13-15. között. A színvonalas előadások során ezúttal is fontos ismeretekhez jutottunk, melyeket hasznosíthatunk az érdekképviseleti munkában.

Dr. Schneider Marianna

Dr. Schnider Marianna a LIGA Szakszervezetek jogi szakértője tartott előadást a munkajogi szabályozás aktuális kérdéseiről. Ismertette az új Munka Törvénykönyve (MT) előkészítésének, bevezetésének folyamatát. A LIGA Szakszervezetek aktív szerepet vállalt a VKF (a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) létrehozásában és munkájában, a hat szakszervezeti konföderáció közösen benyújtott javaslatának elkészítésében. Így sikerült elérni, hogy az eredeti, kifejezetten munkavállaló- és szakszervezet-ellenes tervezethez képest a hatályba lépett új MT-ben enyhítsenek a „megszorításokon”. A szakszervezeti szövetségek korábban elküldték összefoglalójukat a nemzetközi munkajogi szervezetnek (ILO), s annak kritikája nyomán is születtek „finomítások” a törvényben. Az átmeneti szabályok megalkotása is hozott „menet közbeni” módosításokat. 2012. év végéig (néhány esetben még azután is) a régi és az új MT rendelkezéseit is alkalmazni kellett – pl. szabadság kiadása, távolléti díj stb. A korábbi és az új rendelkezések szerkezeti és tartalmi különbségeinek összehasonlításával rávilágított az új szabályozás kritikus pontjaira, a törvény rendelkezéseitől való lehetséges eltérésekre. Esetenként rendkívül fontos a hátrányok és előnyök mérlegelése az egymással összefüggő rendelkezések összevetésével. A munkahelyi Kollektív Szerződés (KSZ) sok esetben a munkavállaló hátrányára és javára is eltérhet, a törvényben a megállapodásoknál leírt kivételekkel.

Dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes az EVDSZ 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi célkitűzéseiről adott tájékoztatást. Összefoglalta a 2012. novemberi kongresszuson elhangzott szakágazati, tagozati beszámolókat, feladatvállalásokat. Szükségessé vált az Alapszabály módosítás elvégzése (kongresszusi hatáskör). Az elmúlt év legnagyobb kihívása az új MT volt. Sok vád érte a LIGA Szakszervezeteket a kormánnyal való tárgyalások és megállapodás aláírása kapcsán (holott abban részt vett az MSZOSZ és a Munkástanácsok is), noha így lehetett elérni az eredeti tervezetnél kevésbé hátrányos előírások törvénybe foglalását. Az új MT miatt azonban így is csökkentek, sérültek a szakszervezetek és munkavállalók jogai, megnehezedtek az érdekképviseletek munkafeltételei. A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó rendelkezések tulajdoni alapon sújtják hátrányos megkülönböztetéssel a munkavállalókat és a szakszervezeteket. Az EVDSZ kiemelt célkitűzése az ágazati, azaz a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés (VKSZ) megőrzése, amely napjainkban Magyarországon a legerősebb. A VKSZ-ben rögzített minimumok magasabb védelmet biztosítanak az MT-ben meghatározottaknál. A helyi KSZ-ek is ez alapján védhetők meg. Sajnos a villamosenergia-ipari ágazatból sok kiszervezés történik, a kiszervezett munkavállalók védelme megszűnik. A VKSZ aktualizálás tárgyalási folyamata során (jogszerűségről, kiterjeszthetőségről stb.) sok vitás kérdés merült fel, jelenleg a minisztérium egyértelmű állásfoglalására várnak a felek.

Dr. Szilágyi József

A VKSZ részét képező, február 6-án aláírt 2013. évi bérmegállapodás legfontosabb célja a munkahelyek és a reálbér megőrzése, a garantált bérminimumok és a szociális juttatások szintjének megtartása. Az EVDSZ közép- és hosszú távú lehetőségeit áttekintve, az új MT szabályozásaiból adódóan a további működést szűkebb költségvetéssel, a tevékenységek átvilágításával, a költségek csökkentésével kell kialakítani. Felül kell vizsgálni az egyes költségfizetési kötelezettségeket, támogatási kiadásokat, a szervezeti struktúra átalakítási lehetőségeit.

Hamvas István, az MVM PA Zrt. vezérigazgatója és Bognár Péter humán igazgató a társaság tevékenységének 2012. évi értékeléséről és a 2013. évi tervezett intézkedésekről közösen tartottak – vetített prezentációval kísért – tájékoztatót. A 2012. év értékelésénél ki kell emelni, hogy az országos adatok alapján a Paksi Atomerőmű részaránya a hazai villamosenergia-termelésben a 2011. évi 43 %-ot követően, 2012-ben már közel 46 %-ot ért el (45,89 %).

A 2012. év is rekord volt úgy a termelés, mint a rendelkezésre állás és árbevétel tekintetében amellett, hogy az értékesítési árunk továbbra is a legalacsonyabb (12,28 Ft/kWh) volt. Az elmúlt év legfontosabb eredményei többek közt a WANO partneri vizsgálat, majd a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) sikeres lezárása, az OAH engedély megszerzése az 1. blokk további 20 éves működtetésére, valamint a kiváló teljesítmény-kihasználási tényező, amely a négy blokk átlagában 89,9 %-os volt. Ebben nagy szerepet játszott a jó termelési, karbantartási terv és az ennek megfelelő célokat kitűző üzleti terv, valamint a jó (de még javítható) munkavállalói ösztönzési rendszer, a jól végzett üzemeltetés és karbantartás.

Sikerült csökkenteni a karbantartási napok számát, figyelemmel arra, hogy a biztonsági szint megtartása nélkül nem szabad a termelési mutatók növelésére törekedni. A kibocsátások (légnemű, folyékony) meg sem közelítik a hatóságilag engedélyezett mértéket (összességében annak kevesebb, mint 1 %-át teszik ki). Jól működik a biztonsági (BMR) mutatók figyelése, folyamatos törekvéssel a javításra.

Bognár Péter és Hamvas István

A társasági jövőkép és stratégia elemei egyben az üzletpolitikai célkitűzések összetevői: nukleáris biztonság, stabilitás, eredmény-elvárás teljesítése, versenyképesség fenntartása, hatékonyság növelése, műszaki potenciál kihasználása, rendelkezésre állás javítása, humán erőforrás kihasználása, utánpótlás tervezés, működési hatékonyság javítása, fajlagos önköltség csökkentése.

2013. egyedi feladatai: a 2. blokki üzemidő-hosszabbítási engedély beadványozása, a CBF javító intézkedések, biztonságnövelő átalakítások, valamint a tokozott üzemanyag elszállításával összefüggő feladatok elvégzése.

Nagyon fontos a biztonsági kultúra fejlesztése, amelyhez a társaság részéről szükséges a folyamatos kommunikáció, munkavégzés előtti eligazítások, biztonsági kultúrához kapcsolódó ismeretek oktatása, a motiváció erősítése, a dolgozók részéről pedig az igényesség, elkötelezettség, a szabályozások ismerete és követése, a kommunikáció támogatása, együttműködés a külsősökkel, a területi rend drasztikus javítása, az önellenőrzés.

Megtörtént a REKÖ üzemeltetésének átalakítása. Létszámpótlásra a nyugdíjba vonulók vagy egyéb okból távozók szükség szerinti pótlásával kerülhet sor. A 36 órás munkaidő visszaállításával kapcsolatos híresztelések nem megalapozottak, az anomáliák feloldására nincs lehetőség addig, amíg az MT e tekintetben nem változik.

Az MNV (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő) alá tartozó cégeknél ez évben is felfüggesztésre került a jutalmak kifizetése, a bírósági úton érvényesíthetőek (KSZ-ben rögzítettek) kivételével, de ezek esetében is várható a tájékoztatási kötelezettség okozta kb. 2 hónapos csúszás. Decemberben cégvezetői döntés született arról, hogy a jövőben minden társasági munkavállaló rendelkezzen munkahelyi e-mail címmel és intranet-hozzáféréssel. A jelenlévő vezetőségi tagok ezen hírt örömmel nyugtázták, mivel éppen két éve itt Balatonfüreden vetődött fel, hogy ők is rendelkezhessenek ezekkel az elektronikus elérési lehetőségekkel.

2012-ben több KSZ módosításra került sor. Egyrészt a VBKJ és a bérmegállapodás kapcsán, másrészt az új MT rendelkezéseiből adódóan, mint pl. a nők 40 éves szolgálati viszonyán alapuló nyugdíjba vonulási jogosultság, korengedményes nyugdíj megszüntetése, az alkalmazott munkarendek munkaközi szünethez kapcsolódó megfeleltetése, prémium kifizetés feltételei stb.

2012-ben is jó volt a munkakapcsolat az érdekképviseletekkel. Az új MT-vel összefüggő változások átvezetése során különösen hasznosak voltak a kéthetenkénti közös egyeztetések, mindvégig a tárgyalóasztal mellett sikerült megállapodásokra jutni.

Végezetül Hamvas István és Bognár Péter válaszoltak a jelenlévők kérdéseire.

Riger Ferenc

Néber Tibor az ADÉSZ elnöke és Riger Ferenc elnökhelyettes az ADÉSZ 2012. évi tevékenységének értékeléséről, valamint a 2013. évi kiemelt feladatairól adtak tájékoztatást. Áttekintették az elmúlt évi munkánkat, eredményeinket, egyebek között részvételünket az ÜT és MVB választás lefolytatásában, az MT változásaival kapcsolatos egyeztető tárgyalásokban.

2013. évi legfontosabb feladataink közé tartozik az Alapszabály módosítása, az éves rendes Közgyűlés megtartása, az Alapszabály módosítás során esetlegesen új struktúra kialakítása, és elkerülhetetlen az ismertetett okok miatt a költségek csökkentése. Továbbá a nyugdíjba vonult tisztségviselők helyére újak megválasztása, programjaink (majális, kirándulás, erdélyi delegáció fogadása stb.) megszervezése.

Az erdélyi „Cartel ALFA” országos szakszervezeti konföderáció Kovászna megyei szervezeténél tett őszi látogatásról Schiffler Zoltán tartott kivetített fotókkal illusztrált, részletes ismertetést.

Az MVB év végi értékelő megbeszéléséről Bencze János adott tájékoztatást.

A képzésen résztvevők

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...