< />
2011. szeptember 22.

Szövetségi vezetőségi ülésről

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége ülést tartott Budapesten, 2011. augusztus 31-én. Levezető elnöki tisztet Lőrincz László töltötte be. Elsőként a résztvevők megtekintették a Rossz álom című, a LIGA Szakszervezetek és az EVDSZ által készíttetett kisfilmet. Elhangzott, hogy a filmet széles körben tervezik bemutatni, például az ATV-n több alkalommal lesz látható.

Az ülés előtt tájékoztató anyagokat osztottak ki, így az EVDSZ 2011. évi munkaprogramját, a 2011. évi oktatási tervet (mindkettőt emlékeztetőül). Ezen kívül kiosztásra került a Kérdőív a munkavállalókhoz a Munka Törvénykönyve módosítása kapcsán című szórólap.

Az első napirendi pont szerint az előző szövetségi vezetőségi ülés jegyzőkönyvét hagyták jóvá, majd Gál Rezső EVDSZ elnök és dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes részletes tájékoztatást adott az új Munka Törvénykönyve tervezettel (Mt.) kapcsolatban megtartott nemzetközi konferenciáról, melyet a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok rendeztek Budapesten, 2011. augusztus 30-án.

Az új Mt. tervezetét „hivatalosan" először a minisztérium honlapján lehetett olvasni július utolsó hetében. Amint azt a különböző nyilatkozatokból hallani lehetett a médiában, ez nem a kormány javaslata. A megalkotók célja bevallottan a foglalkoztatás rugalmasítása, a versenyképesség javítása. A tervezetet a szakszervezetek behatóan tanulmányozták és legenyhébb kifejezéssel élve is „elállt a lélegzetük”, mármint azért, mert a tervezet túlnyomó része, mintegy 143 rendelkezés hátrányosan érintené a munkavállalókat. A javaslat koncepcionálisan megváltoztatja a szabályozási szemléletet, számos garanciális elem elveszti garanciális jellegét, azoktól a kollektív szerződésben vagy a felek megállapodásában el lehet térni a munkavállalók hátrányára is, míg a hatályos szabályok csak a munkavállalók javára való eltérést engedik.

A szakszervezeti jogok megnyirbálása következményeként csak csekély lehetőség marad arra, hogy a szakszervezetek ksz.-ben a munkavállalók javára előnyös feltételeket harcoljanak ki.

Néhány példa: A munkaviszony munkáltató általi megszüntetése egyszerűbbé válik. Ha a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét a bíróság megállapítja, a munkáltató csak legfeljebb tizennyolc havi távolléti díj összegének megfelelő kártérítést köteles fizetni. Megszűnnek a felmondási tilalmak. Nincs védett kor. Nem illeti meg a kiemelt munkajogi védelem a szakszervezeti tisztségviselőket. Megszűnik a műszakpótlék, csak az éjszakai marad meg (15%). Rendkívüli munkavégzés esetén a munkáltató döntése szerint ötven százalék bérpótlék vagy szabadidő jár. Megszűnhet a garantált bérminimum. A munkabér elszámolásáról csak naptári évenként vagy a munkavállaló kérésére, illetve a munkaviszony megszűnésekor kell írásbeli tájékoztatást adni. A naptári évenként elrendelhető rendkívüli munkaidő felső határa háromszáz órára emelkedik. Az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást - ha a gazdálkodásban vagy a működében előre nem látható körülmény merül fel - a munkáltató legalább három nappal korábban módosíthatja. A munkaközi szünet nem lehet a munkaidő része. Csökken a szabadság mértéke, kiadására vonatkozó szabályok hátrányosan változnak. A munkáltató kártérítési felelőssége szűkül, a munkavállaló teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Bevezetik a munkavállalói biztosítékot. Az üzemi tanács kollektív szerződés erejű üzemi megállapodást köthet. A szakszervezeti jogok nagy részét a tervezet nem biztosítja. Kollektív szerződést az a szakszervezet köthet, amelynek a ksz. hatálya alá tartozó munkavállalók legalább tíz százaléka tagja. A munkáltató szabadon eldöntheti, hogy a szerződéskötésre jogosult szakszervezetek közül melyikkel köt ksz.-t.

A szövetségi vezetőségi ülésen elhangzott, hogy a munkavállalók széles körében részletesen ismertetni kell azt, hogy az új Mt. bevezetése esetén milyen hátrány és kár éri őket. Az EVDSZ a tervezet napvilágra kerülése után szakértői anyagot készített, összefoglalta a legfájóbb pontokat, a kifogásait és megküldte a döntéshozók felé. Ezenkívül összehasonlító anyag is készült a régi és az új Mt.-vel kapcsolatban.

A 12 pontos Kérdőív a munkavállalókhoz a Munka Törvénykönyve módosítása kapcsán című szórólapot minél többen töltsék ki és záros határidőn belül küldjék meg a szövetségnek.

Az szv. tagjai erőteljesen kritizálták a törvénytervezetet. De nem elkeseredésre, hanem összefogásra és cselekvésre van szükség - hangzott el többek között. Sürgették a konföderációs öszszefogást, és a 16-ok, az Állandó Ágazati Szakszervezeti Fórum (ÁÁSZF) határozott lépéseit. A korábban megfogalmazott Tézis című anyagot át kell gondolni. Néhány tagszakszervezetnél fennáll a pár hónappal ezelőtt felállított sztrájkbizottság. A LIGA nem vesz részt a szeptember 12-i Parlament elé tervezett tüntetésen, de javasolja, hogy minél többen legyenek ott. Az EVDSZ állásfoglalásban fejti ki a véleményét a kialakult helyzettel kapcsolatban. Körvonalazódni látszik a szeptember végi tiltakozó akció is, a következő napokban számba veszik a tagszakszervezetek az érdekérvényesítés eszközeit. A nemzetközi konferencián elhangzott munkáltatói javaslatot támogatja, mely szerint ha az Mt. tervezetről a kormány nem tárgyal az érdekképviseletekkel, ők üljenek egy asztalhoz és közös javaslatukkal „bombázzák” a döntéshozókat, a kormány közeli személyeket.

Az szv. a napirendi pont szerint tárgyalta az EVDSZ Gazdasági Ellenőrző Bizottság (GEB) összetételében történt személyi változást. Horváth Gizella egészségügyi okokra hivatkozva nem tudja a továbbiakban ellátni az elnöki funkciót. Az szv. javaslatát elfogadták, hogy ezt a tisztséget ideiglenesen Dömötörné Völgyesi Éva GEB tag lássa el. Erről a kérdésről véglegesen az őszi rendkívüli kongresszuson fognak dönteni.

A szövetségi vezetőségi ülés egyes témáihoz hozzászóltak, elmondták véleményeiket, javaslataikat: Berkes Sándor (MÉSZ), Gál Rezső, Lőrincz László (PADOSZ), Medveczki Zsolt (MEVISZ), Nagy Sándor (DÉMÁSZ Szaksz.), Nagy Zoltán (BERT Szaksz.), Németh Lajos (Elektromos Sz.), Pinczés Ernő (TIVISZ), Téglás József (DUVISZ), dr. Szilágyi József.

F. E.

Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...