< />
2008. augusztus 5.

BESZ Hírek

Béremelések a Budapesti Erőmű Rt-ben

A Budapesti Erőmű Rt. 2003-ban megújult vezetése az év folyamán eddig négy alkalommal: januárban, júliusban és októberben két ízben hajtott végre jelentős, a dolgozók lehető legszélesebb körére kiterjedő béremelést, amely hozzájárul ahhoz, hogy a BE Rt. szakemberei jobb anyagi feltételek mellett dolgozhassanak, élhessenek.
Ezek a bérrendezések a Budapesti Erőmű Rt. új stratégiájának megfelelő, a hatékonyságot és a működés optimalizálását szem előtt tartó vállalatvezetői döntéseinek újabb lépései. Ezen döntésekkel a menedzsment azt szeretné elérni, hogy a Társaság, szerepét folyamatosan növelve, hosszú távon is az energiaipar jelentős résztvevője maradjon, megfelelve a növekvő versenypiaci kihívásoknak, s egyúttal képzett, kiváló, munkájukat szerető szakemberei számára vonzó munkahelyet kínáljon.

Kiemelt megbecsülés a diplomás fiataloknak


A BE Rt. vezetése, miután 2003 januárjában valamennyi munkavállalóját a villamosenergia-iparági középszintű bér és szociális megállapodásban elfogadott 7 %-os bérfejlesztés helyett több mint 9%-os alapbéremelésben részesítette, amely az adózási változásokat figyelembe véve 12,77%-os jövedelemnövekedést jelentett; 2003. július 1-jétől 27 fő 30 év alatti, diplomás munkatársának átlagosan 18,5 %-os bérrendezéséről döntött. Tette ezt annak érdekében, hogy a vállalat sikeresen megtartsa magasan képzett, ám jelentősen alulfizetett fiataljait, akiket a munkaerő-piac elszívó hatása a legjobban érint. E döntés sajnos nem találkozott a szakszervezet egyetértésével, így az keresettel fordult a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz, az intézkedés érvénytelenítése érdekében, jogellenességre hivatkozva. A szakszervezet vezetője ezen lépése során nem volt arra tekintettel, hogy bár a cég vezetése a bérfejlesztésről előzetesen valóban nem tájékoztatta a szakszervezetet, ez nem is volt kötelessége - mert a Kollektív Szerződés 7.4 pontja szakszervezeti véleményezést igénylő, a dolgozók nagyobb csoportját érintő döntésként legalább 30 főt érintő intézkedést határoz meg -, valamint arra sem, hogy szerepét helytelenül értelmezve, választói érdekei ellenében cselekszik. A Munka Törvénykönyvének 13.§ (3) bekezdése szerint a cég vezetése a Kollektív Szerződés a szakszervezet álláspontjának megkérésére vonatkozó paragrafusától eltérhet akkor is - abban az esetben, ha ez egyébként indokolt lenne -, ha munkavállalóira kedvezőbb feltételeket állapít meg, amilyen ez, a fizetések emelésére vonatkozó intézkedés is.
A szakszervezet által kérelmezett érvénytelenség megállapítására egyébként azért sem volt lehetőség, mivel a bérfejlesztés az érintett egyének munkaszerződésének módosításával végrehajtott munkáltatói intézkedés, mely ellen csak a munkavállalók emelhetnek kifogást, a szakszervezet által kezdeményezett, kollektív jogvitának helye nincs.

Széles körű, átlag feletti bérrendezés


A vállalat vezetése 2003 szeptemberében úgy döntött, hogy az átszervezésből származó megtakarítások egy részét a dolgozók bérrendezésére fordítja, elsősorban azokat a munkatársakat kiemelve, akik már régóta nagyon jó, megbízható munkát végeztek, de bérük elmaradt nemcsak a munkaerő-piac, hanem a BE Rt. hasonlóan képzett és iskolázott munkavállalóinak bérszintjétől is.
A menedzsment tehát 2003. október 1-jétől 92 főre, azaz a tervezett év végi zárólétszám 16%-ára kiterjedő, átlagosan 16 %-os, vállalati szinten 2,6 %-os, újabb bérkorrekciót hajtott végre. A bérrendezés terveinek kialakítói kiemelten kezelték az Üzemfenntartási Igazgatóságon tevékenykedő, megváltozott munkakörű, nagyobb felelősséget jelentő feladatokat ellátó technikusokat, mérnököket, az itt dolgozó fizikai munkatársakat - ezeknek kb. az 50 %-a részesült fizetésemelésben -, az üzemviteli mérnököket; a nagyon alacsony fizetésű, adminisztratív munkát végzőket. A bérrendezésben nem részesültek a cég vezetői, középvezetői. Mivel a vezetőség mindig is törekedett a szakszervezettel való együttműködésre, a bérkorrekcióról szóló anyagot elküldte a Budapesti Erőmű Szakszervezete és Üzemi Tanácsa számára is, véleményezésre. Ebben az esetben mindkét érdekvédelmi szervezet támogatta azt a dolgozóink számára kedvező döntést, melyet a cég vezetése hozott, s amelynek végrehajtásáért kötelezettséget is vállalt.
A fizikai dolgozók elismerése
Még 2003 októbere folyamán a vállalat vezetésének képviselői: az erőművek igazgatói, a humánpolitikai igazgató, valamint a Budapesti Erőmű Szakszervezetének immáron igen konstruktív képviselői között megállapodás született a váltóműszakos munkakörökben az egyes erőművek közötti bérkülönbségek rendezésének ügyében is. A váltóműszakosok bérrendezését dolgozói fórumon, maguk a munkavállalók kezdeményezték; a vállalat vezetése hangsúlyozza, hogy a létrejött megállapodás többet valósít meg az eredeti javaslatnál, ugyanis minden erőmű minden munkakörét megvizsgálták, így a minimálbérek munkakörönkénti meghatározásával bizonyára sikerült a váltóműszakosok teljes körében csökkenteni a fennálló bérfeszültségeket.
A szakterületükön a közelmúltban, elsősorban az erőművi nagyleállások során kimagasló eredményeket felmutató munkatársak október folyamán rendkívüli jutalomban részesültek.
A Társaság vezetősége mindent meg fog tenni azért, hogy néhány év alatt valamennyi tehetséges, a Budapesti Erőműhöz hűséges munkatárs fizetése a munkaerő-piaci szintnek megfelelően alakuljon, s a dolgozók elégedettek legyenek bérükkel, a BE Rt. számukra nyújtott juttatásaival.

Maticsek Iván - Pillár Izabel
Budapesti Erőmű Rt.
(Forrás: "forró drót" újság 9. évf. 10.sz.)Küldje tovább! Nyomtatható verzió Vissza a lap tetejére
Hozzászólás írása:
Kérjük írja be az ellenőrző kódot!
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete AES-Tisza Erőmű Kft. VDSZSZ Tagszakszervezet Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete Budapesti Erőművek Szakszervezete Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Energetikai Kft. Szakszervezeti Bizottsága Dél-dunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezete Dunamenti Hőerőmű Vállalat Munkástanács Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Elektromos Szakszervezet Energiaipari Karbantartók Szakszervezete Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Ifjúsági Tagozat Komlói Fűtőerőmű Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete Miskolci Erőmű Szakszervezet Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezete MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozat VDSZSZ OVIT Rt. Tagszakszervezet Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete Pannonpower Rt. Villamosenergia-ipari Dolgozóinak Szakszervezete Schneider Electric Rt. Szakszervezet Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége ERBE Kft. Szakszervezete Villkesz Kft. Szakszervezete Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szervezete Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
A Szakszervezetek.hu Press legfrissebb hírei

Szolgáltatások

2016.01.13 07:01 - Aliraza521

Csalnak-e a munkáltatók?

2015.01.06 07:39 - mariamunir

Erőművek és Szolgáltatók

2015.01.02 12:51 - qudsia

Mi újság a PADOSZ-nál?

2015.01.02 12:51 - qudsia
Még több téma...